Organon İlaçları › ESMERON 100 mg/10 ml 10 flakon › Kullanma Talimatı

ESMERON 100 mg/10 ml 10 flakon Kullanma Talimatı

Rokuronyum Bromur }

Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Roküronyum Bromür Organon Turkey İlaçları Ltd. Şti. | Güncelleme : 13 March  2012

ESMERON 100 mg/10 m] enjeksiyon için solüsyon içeren flakon İntravenöz olarak kullanılır.

Etken Madde

100 mg roküronyum bromür.

Yardımcı maddeler

Sodyum asetat, sodyum klorür, asetik asit, enjeksiyonluk su. Her mililitre (ml) ESMERON, 1.72 mg sodyum içerir. Koruyucu ilave edilmemiştir.

Bu ilacı kullanmadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ESMERON nedir ve ne için kullanılır?

2. ESMERON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ESMERON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ESMERON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ESMERON nedir ve ne için kullanılır?

ESMERON, kas gevşeticileri olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir. Kas gevşeticiler, genel anestezinin bir bölümü olarak ameliyat sırasında kullanılır. Ameliyat olurken, kaslarınızın tamamen gevşemesi gerekir; bu sayede cerrah, ameliyatı daha kolay gerçekleştirir. Normalde sinirler, taşıdıkları mesajları kaslara, impulslar şeklinde iletir. ESMERON bu impulslan bloke ettiğinden, kaslar gevşer. Bu sırada solunumda kullanılan kaslarımız da gevşediğinden; ameliyat sırasında ve sonrasında, kendi başınıza solunum yapıncaya kadar solunumunuza yardım edilmesi gerekir (yapay solunum). Kas gevşeticisinin etkisi, ameliyat sırasında sürekli kontrol edilir ve gerekirse, biraz daha kas gevşetici verilir. Ameliyatın sonunda, ESMERON’un etkisinin ortadan kalkmasına izin verilir ve kendi başınıza solunum yapmaya başlarsınız. Bunu hızlandırmak için bazen, başka bir ilaç daha verilir. ESMERON ayrıca Yoğun Bakım Birimi’nde, kastan gevşek durumda tutmak amacıyla kullanılır.


2.ESMERON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ESMERON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer roküronyuma, bromür iyonuna veya ESMERON’un içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) varsa, ESMERON kullanmayınız.

ESMERON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Tıbbi geçmişiniz, ESMERON’un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, uzman doktorunuza bildiriniz:

• kas gevşeticilerine karşı alerji

 • böbrek fonksiyonunda azalma veya böbrek hastalığı
 • kalp hastalığı
 • ödem (örneğin ayak bileklerinizde sıvı tutulması)
 • karaciğer veya safra kesesi hastalığı veya karaciğer fonksiyonunda azalma
 • sinirleri veya kaslan etkileyen hastalıklar
 • Belirli tıbbi durumlar, ESMERON’un etki mekanizması üzerinde etkilidir. Örneğin:

 • kandaki potasyum düzeyinin düşük olması
 • kandaki magnezyum düzeyinin yüksek olması
 • kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması
 • kandaki protein düzeylerinin düşük olması
 • su kaybı (dehidrasyon)
 • kandaki asit miktarının çok fazla olması
 • kandaki karbon dioksit miktarının çok fazla olması
 • genel sağlık durumunun bozuk olması
 • aşın kilolar
 • yanıklar
 • Sizde bu durumlardan herhangi biri varsa uzman doktorunuz, sizde kullanılacak ESMERON dozuna karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da emziriyorsanız, size ESMERON verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz.

  Anestezi öncesinde hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Size ESMERON verilmesinin ardından, araç veya tehlikeli olabilecek makineleri güvenli bir şekilde ne zaman kullanabileceğinizi doktorunuz size bildirecektir.

  ESMERON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürünün her mililitresi 1.72 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar, ESMERON’un etkilerinde değişikliğe neden olabilir:

  ESMERON’un etkisini artıran ilaçlar:

 • ameliyat sırasında uyumanız için kullanılan belirli ilaçlar (anestetikler)
 • • Yoğun Bakım Birimi’nde ESMERON ile birlikte uzun süre kullanılan kortikosteroidler

 • bakteri enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (antibiyotikler)
 • bipolar bozukluk (manik-depresif) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (lityum)
 • • kalp hastalıklannda veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinidin, kalsiyum antagonistleri, beta-blokerler)

 • sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinin)
 • idrar hacmini artıran ilaçlar (diüretikler)
 • magnezyum tuzları
 • lokal anestetikler (lidokain, bupivakain)
 • ameliyat sırasında epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar (fenitoin)
 • ESMERON’un etkisini azaltan ilaçlar:

 • epilepsi ilaçlarının (fenitoin ve karbamazepin) uzun süre kullanılması
 • pankreas iltihabında, kan pıhtılaşması bozukluklarında veya akut kan kaybında kullanılan ilaçlar (proteaz inhibitörleri; gabeksat, ulinastatin)
 • ESMERON üzerindeki etkileri değişken olan ilaçlar:

 • diğer kas gevşeticileri
 • ESMERON, aşağıdaki ilaçların etkisinde değişiklik yapabilir:

 • lokal anestetiklerin (lidokain) etkisi artabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ESMERON nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Size verilecek ESMERON dozunu doktorunuz belirleyecektir. ESMERON size, cerrahi bir girişim öncesinde ve/veya sırasında verilecektir. Vücut ağırlığının her kilogramı için 0.6 mg roküronyum bromür, genellikle kullanılan dozdur ve 30-40 dakika süreyle etkilidir. Ameliyat sırasında, ESMERON’un etkisinin devam edip etmediği kontrol edilmelidir.

  İhtiyaç halinde size, ilave dozlar verilebilir. Size verilecek doz, çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir. ESMERON ile birlikte aynı zamanda verilmiş olabilecek diğer ilaçlarla etkileşim, ameliyatın beklenen süresi ve sağlık durumunuz gibi faktörlerdendir.

  Uygulama yolu ve metodu

  ESMERON, sizin kendi başınıza kullanabileceğiniz bir İlaç değildir. Bir çözelti olarak

  toplardamara enjekte edilir. Tek bir enjeksiyon ya da sürekli infüzyon olarak verilebilir._

  Enjeksiyonlar, bir doktor ya da hemşire tarafından yapılmalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak İlacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
  Çocuklar ve yetişkinlerde kullanımı

  ESMERON, 30 günlükten itibaren ergen yaşa kadar olmak üzere çocuklarda ve ileri yaştakilerde kullanılabilir ama doktorunuzun önce tıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir.

  özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumları

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ESMERON kullanırsanız

  Durumunuz ameliyat sırasında bir tıp personeli tarafından izlenmekte olacağından, size çok fazla ESMERON verilme olasılığı neredeyse hiç yoktur. Doz aşımı yine de gerçekleşirse yapay solunum, siz kendi başınıza solunum yapıncaya kadar devam ettirilecektir.
  ESMERON’un etkilerini tersine çeviren ilaçlar kullanılarak, fazla verilmiş olan İlacın etkilerini gidermek ve kas gevşemesinin sonlandınlmasım çabuklaştırmak mümkündür.

  ESMERON'i kullanmayı unuttuysanız

  Uygun değildir.

  Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi  Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Organon Turkey İlaçları Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA02815
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699513770085
Etkin Madde Rokuronyum Bromur
ATC Kodu M03AC09
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Roküronyum Bromür
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ESMERON 100 mg/10 ml 10 flakon Barkodu