Koçak İlaçları › ERITRO 500 mg 16 tablet › Kullanma Talimatı

ERITRO 500 mg 16 tablet Kullanma Talimatı

Eritromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Eritromisin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

ERİTRO 500 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 500 mg eritromisin’e eşdeğer 750 mg eritromisin stearat içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, laktoz, mikrokristalin selüloz PH 102, povidon, kroskarmelloz sodyum, hipromelloz, titanyum dioksit (E171) ve polietilen glikol 400 içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ERITRO nedir ve ne için kullanılır?

2. ERITRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ERITRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ERITRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ERITRO nedir ve ne için kullanılır?

ERİTRO, eritromisin stearat içerir. Eritromisin, makrolid antibiyotikler adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

ERİTRO, bir yüzünde "ER-500" diğer yüzünde "KOÇAK" yazılı, beyaz, oblong, çentikli 16 film kaplı tablet içeren polietilen kapaklı amber renkli cam şişelerde piyasaya verilmiştir. İki eşit doza

bölünebilir niteliktedir.

ERİTRO, aşağıdaki enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde kullanılmaktadır;

 • Boğaz ve sinüs enfeksiyonları
 • Akciğer enfeksiyonları, örneğin bronşit ve pnömoni (zatürre)
 • Kulak enfeksiyonları
 • Ağız ve diş enfeksiyonları
 • Göz enfeksiyonları
 • Deri ve doku enfeksiyonları, örneğin akne
 • Mide ve barsak enfeksiyonları
 • Yanıklar, ameliyatlar, romatizmal ateş, bakteriyel kalp içi zarı iltihabı veya dental işlemler gibi enfeksiyonun önlenmesi
 • • Diğer enfeksiyonlar, örneğin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kemik enfeksiyonları veya kızıl hastalığı


  2.ERITRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ERITRO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Eritromisine ya da diğer makrolid grubu antibiyotiklere örneğin; klaritromisin ya da azitromisin veya ERİTRO içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

  • QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öykünüz varsa; (uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir)

 • Eritromisini kullanırken ergotamin veya dihidroergotamin (migren tedavisi için) alıyorsanız ciddi yan etkilere neden olabilir.
 • Eritromisini kullanırken terfenadin veya astemizol (yaygın olarak saman nezlesi ve alerji için), sisaprid (mide hastalıkları için) veya pimozidi (psikiyatrik durumlar için) kombine olarak alıyorsanız bazen kalp ritminde ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu kombinasyon yerine alabileceğiniz alternatif ilaçlar için doktorunuza danışınız.
 • ERITRO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Herhangi bir karaciğer rahatsızlığınız varsa ya da aldığınız herhangi bir ilaç karaciğer

  sorunlarına yol açıyorsa,

 • Daha önceden antibiyotik kullanımı sonrasında ishal olduysanız,
 • • Hamile iseniz ve frengi denilen cinsel yolla bulaşan bir hastalığınız varsa. Bu durumda eritromisin bu enfeksiyonun bebeğinize geçmesini önlemek için etkili olmayabilir. Eritromisin almadan önce doktorunuza danışınız. Eğer hamileliğiniz sırasında frengi erken aşamalarında tedavi edildi ise ve çocuğunuz 1 yaşın altında ise, çocuğunuza eritromisin vermeden önce doktorunuza danışınız.

 • Küçük bir çocuk antibiyotik ile tedavi ediliyorsa ve çocukta beslenme ile duyarlılık veya kusma gözlenirse derhal doktorunuza başvurunuz.
 • • Miyastenia gravis denilen kas güçsüzlüğüne neden olan bir hastalığınız varsa, eritromisin almadan önce doktorunuza danışınız.

 • Uzun süre eritromisin kullanımı duyarlı olmayan bakteri ya da mantarların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa eritromisin tedavisi kesilmeli ve uygun bir tedavi yapılmalıdır.
 • Eritromisin üriner (idrar ile ilgili) katekolaminlerin florimetrik olarak belirlenmesini engeller.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  ERITRO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eritromisin hamilelikte çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  ERITRO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ERİTRO sodyum içermektedir. Her film tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  ERİTRO laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp-laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ERİTRO’yu, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Astemizol, terfenadin veya mizolastin (saman nezlesi gibi alerji tedavisinde),
 • Pimozid (ruhsal problemlerin tedavisinde),
 • Ergotamin ya da dihidroergotamin (migreni hafifletmek için),
 • Sisaprid (mide rahatsızlıkları tedavisinde),
 • Statinler (örneğin; lovastatin ve simvastatin, kolesterol düzeylerini düşürmek için kullanılan),
 • Proteaz inhibitörleri (örneğin; sakuinavir; viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan),
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları),
 • Kolşisin (gut hastalığı ve artrit tedavisinde kullanılan),
 • Simetidin ve omeprazol (reflü ve ülser gibi durumların tedavisinde kullanılan),
 • Klaritromisin, rifabutin ya da rifampisin (farklı türde bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Flukonazol, ketokonazol ya da itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Digoksin, kinidin ya da dizopiramid (kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan),
 • Silostazol (periferik dolaşım sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç),
 • Hekzobarbiton, fenobarbital ya da midazolam (yatıştırıcı olarak kullanılır),
 • Varfarin ve asenokumarol (kan sulandırıcı olarak kullanılanın),
 • Valproat, karbamazepin ya da fenitoin (epilepsinin tedavisinde kullanılan),
 • Teofilin (astım ya da diğer solunum problemlerinin tedavisi için kullanılan),
 • Siklosporin ya da takrolimus (organ transplantasyonu sonrası kullanılır),
 • Bromokriptin (parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan),
 • Zopiklon veya triazolam / alprazolam (uyumaya yardımcı olmak veya anksiyete durumlarını rahatlatmak için kullanılır),
 • Alfentanil (ağrıyı hafifletmek için kullanılan bir ilaç),
 • Metilprednisolon (vücudun bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır),
 • St. John’ s Wort (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç),
 • Verapamil (göğüs ağrısı ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan),
 • Vinblastin (bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan),
 • Sildenafil (erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan).
 • Siz ya da çocuğunuz herhangi bir tıbbi test yaptırıyorsanız ERİTRO kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz, çünkü bazı test sonuçları ile etkileşebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ERITRO nasıl kullanılır ?

  ERİTRO’yu her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler ve 8 yaş üzeri çocuklar:

  Genel doz, 8 saatte bir 500 mg'dır. (1 film tab.). Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda bölünmüş dozlar halinde günlük 2 g’dır. Şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 4 g’a kadar yükseltilebilir. Streptekok enfeksiyonlarında tedaviye 10 gün devam edilmelidir. Sürekli profilaksi için günde 2 kez 250 mg (1/2 film tab.) kullanılır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Yemeklerden 1 saat önce 1 bardak suyla alınır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Bilgi bulunmamaktadır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eritromisin çoğunlukla karaciğer tarafından atılır, bu nedenle karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ya da beraberinde potansiyel karaciğere zararlı ajanlar ile antibiyotik alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Çocuklarda kullanımı

  Genel doz günlük 30 - 50 mg/kg'dır. Günlük doz 3'e bölünerek 8 saatte bir uygulanmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel dozaj önerileri bulunmamaktadır.

  Eğer ERİTRO’nun etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ERITRO kullanırsanız

  ERİTRO’nun aşırı dozu geçici işitme kaybı, bulantı, kusma ve ishale neden olabilir.

  ERİTRO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ERITRO'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırlar, hatırlamaz o tableti alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ERITRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar ERİTRO kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece kendinizi daha iyi hissettiğiniz için tedaviye son vermeyiniz. ERİTRO almayı zamanından önce keserseniz, hastalığınız tekrarlayabilir.

  Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı 19.24 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.24 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828090489
Etkin Madde Eritromisin
ATC Kodu J01FA01
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 16
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Eritromisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ERITRO 500 mg 16 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202019.24 TL
29 Jun 202019.24 TL
19 Jun 202019.24 TL
15 Jun 202019.24 TL
12 Jun 202019.24 TL
8 Jun 202019.24 TL
1 Jun 202019.24 TL
29 May 202019.24 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları