Ali Raif İlaçları › EPITAM 500 mg 50 film tablet › Kullanma Talimatı

EPITAM 500 mg 50 film tablet Kullanma Talimatı

Levetirasetam }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Levetirasetam Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

EPİTAM 500 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablette 500 mg levetirasetam içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz (Comprecel M 102), hidroksi propil selüloz LH 21 (düşük sübstitüye), kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, talk, siyah demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172), polietilen glikol, titanyum dioksit (E171) ve polivinil alko1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EPITAM nedir ve ne için kullanılır?

2. EPITAM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EPITAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EPITAM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EPITAM nedir ve ne için kullanılır?

EPİTAM, sarı renkte, bir yüzünde çentik, diğer yüzünde "500" ibaresi bulunan oval film tabletlerdir. Her kutuda 50 veya 100 tablet bulunur.

EPİTAM, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

EPITAM , 16 yaş ve üstü hastalarda parsiyel (kısmi) nöbetlerin tedavisinde tek başına

kullanılır.

EPITAM, halihazırda başka bir antiepileptik ilaç kullanan; diğer tip sara benzeri nöbetleri

olan hastaların kullandıkları antiepileptik ilaçlara ilave olarak da kullanılır.


2.EPITAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPITAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer levetirasetam veya EPİTAM'ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).

EPİTAM'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

• Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.

• EPİTAM alan çocuklarda, EPİTAM 'ın ergenlik ve büyümeye bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak çocuklarda uzun süreli etkileri bilinmemektedir.

• Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.

• EPİTAM gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışın.

EPITAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EPİTAM'ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak,

EPİTAM'ı alkol ile almayınız.

Hamilelik

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

• EPİTAM kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. EPİTAM'ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. EPİTAM hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Tedavi süresince emzirme önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

EPİTAM uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. EPİTAM tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin

verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

EPITAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EPİTAM'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EPITAM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler (>18yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

Doktorunuz size kaç tablet EPİTAM kullanacağınızı söyleyecektir, tabletleri ona göre alınız.

• Genel doz: günde 1000 mg (2 tablet) -3000 mg (6 tablet) arasıdır.

• EPİTAM'ı, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde, almalısınız.

Örneğin, eğer günlük dozunuz 1000 mg ise sabah ve akşam birer tablet almalısınız.

4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg'ın altındaki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

Doktorunuzun çocuğunuz için söylediği sayıda tableti, çocuğunuza veriniz.

• Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.

• Çocuğunuz EPİTAM'ı, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

EPİTAM tabletler ağızdan kullanım içindir.

EPİTAM tabletleri yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise EPİTAM dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğiniz varsa, EPİTAM dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır. Eğer EPİTAM 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EPITAM kullanırsanız

EPİTAM 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

EPITAM'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EPITAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

• EPİTAM kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece EPİTAM tedavisine devam etmelisiniz.

• Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. EPİTAM tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, EPİTAM tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.

İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA12343
Satış Fiyatı 93.96 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 83.91 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543090924
Etkin Madde Levetirasetam
ATC Kodu N03AX14
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Levetirasetam
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EPITAM 500 mg 50 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 202093.96 TL
14 Feb 202083.91 TL
7 Feb 202083.91 TL
31 Jan 202083.91 TL
24 Jan 202083.91 TL
17 Jan 202083.91 TL
10 Jan 202083.91 TL
7 Jan 202083.91 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları