Koro İlaç İlaçları › EPAMOR 50 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül (5 ampül) › Kullanma Talimatı

EPAMOR 50 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül (5 ampül) Kullanma Talimatı

Apomorfin Hcl }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Apomorfin HCL Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | Güncelleme : 31 July  2018

EPAMOR 50 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Steril, apirojen.

Deri altına uygulanır.

Etken Madde

Her ampul, etkin madde olarak 50 mg apomorfın hidroklorür içermektedir. Toplam çözelti hacmi 5 ml’dir.

Yardımcı maddeler

Sodyum metabisülfıt (E223), hidroklorik asit (pH ayarlayıcı), sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EPAMOR nedir ve ne için kullanılır?

2. EPAMOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EPAMOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EPAMOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EPAMOR nedir ve ne için kullanılır?

EPAMOR Ampul, enjeksiyonluk apomorfın çözeltisi içerir. Deri altı alana enjekte edilir (subkütan). EPAMOR içerisindeki etkin madde apomorfın hidroklorürdür. Çözeltinin her mililitresinde 10 mg apomorfın bulunur.

Apomorfın, ismine rağmen morfin içermemektedir.


2.EPAMOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EPAMOR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • 18 yaşının altındaysanız,
 • Solunum güçlüğü yaşıyorsanız,
 • Bunama veya Alzheimer hastalığınız varsa,
 • Sanrılar görme, yanılsama, düşünce bozuklukları, gerçeklikle ilişkiyi kaybetme gibi belirtilerle kendini gösteren zihinsel bir bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Levodopa almanıza rağmen şiddetli diskinezi (istemsiz hareketler) ya da şiddetli distoni (hareket zorluğu) yaşıyorsanız,
 • Apomörfin veya EPAMOR bileşenlerinden herhangi birine karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa) (diğer bileşenler için yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • Sizde ya da ailenizde herhangi birinde “uzun QT sendromu” olarak isimlendirilen elektrokardiyografi (EKG) anormalliği olduğu biliniyorsa.
 • Doktorunuzu bilgilendiriniz.

  EPAMOR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Akciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız varsa,
 • Ayaktayken baş dönmesi, güçsüz hissetme veya düşük kan basıncı gösteriyorsanız,
 • Yüksek kan basıncı tedavisi için bir başka ilaç alıyorsanız,
 • Bir hastalığınız varsa veya kendinizi hasta hissediyorsanız,
 • Parkinson hastalığı sizde sanrılar görme ve bilinç bulanıklığı gibi zihinsel problemlere neden oluyorsa,
 • Yaşlı veya dayanıksız iseniz.
 • Siz veya aileniz/bakıcınız, sizde olağan olmayan şekilde dürtü ve şiddetli istek geliştiğini fark ederseniz/ederse ve size veya başkalarına zarar verebilecek aktiviteleri yapmak için dürtü ve isteklere karşı koyamazsanız doktorunuza söyleyiniz. Bunlar dürtü kontrol bozukluğu olarak adlandırılır ve kumar bağımlılığı, aşırı yeme veya harcama, anormal derecede fazla cinsel ilişki isteği ya da cinsel düşünce ya da cinsel hislerde artış gibi davranışları içerebilir. Doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlama ya da ilacı kesmeye ihtiyaç duyabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EPAMOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EPAMOR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EPAMOR, açıkça gerekmedikçe hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız EPAMOR kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EPAMOR Ampul’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirecekseniz veya emziriyorsanız doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu ilacı alıp almamanız gerektiğini veya emzirmeyi sürdürüp sürdürmemeniz gerektiğini size açıklayacaktır.

  Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  EPAMOR, sersemlik ve kuvvetli uyuma isteğine yol açabilir. Eğer sizde EPAMOR’un bu etkileri gelişirse, araç ve makine kullanmayınız.

  EPAMOR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EPAMOR, dilde kızarıklık ve şişme, yüzde ve dudaklarda şişme, göz kapaklarında şişkinlik, soluk almada güçlük, deride döküntü ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösteren nadiren ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilecek sodyum metabisülfıt içerir.

  Eğer bu etkilerden biri sizde gelişirse, hemen en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  EPAMOR Ampul 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  EPAMOR’un başka ilaçlarla birlikte kullanımı, bu ilaçların etkisini değişebilir. Bu durum özellikle;

  -    bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin, kan basıncınızı düşüren ilaçlar,

  -    Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar için geçerlidir.

  Doktorunuz ihtiyaç duyulan durumlarda, apomorfin veya kullandığınız diğer ilaçların dozunu değiştirecektir.

  Apomorfınle beraber, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç olan levodopa alıyorsanız doktorunuz kanınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

  Kalp atışlarını etkilediği bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, bunlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Bu ilaçlar arasında kalp ritim problemleri için kullanılanlar (kinidin ve amiodaron gibi), depresyon için kullanılanlar (amitriptilin ve imipramin gibi trisiklik antidepresanlar), bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar (eritromisin, azitromisin ve klaritromisin gibi ‘makrolit’ antibiyotikler) ve domperidon yer alır.


  3.EPAMOR nasıl kullanılır ?

  EPAMOR’u daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

  Hasta olmanızı veya hasta hissetmenizi engellemek amacıyla, EPAMOR kullanımına başlanmadan en az 2 gün önce domperidon alınmalıdır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Kullanmanız gereken EPAMOR miktarı ve her gün gereken enjeksiyon sayısı sizin kişisel ihtiyacınıza göre belirlenecektir. Doktorunuz ne kadar sıklıkla ve ne kadar miktarda ilaç enjekte etmeniz gerektiğini size söyleyecektir. Sizin için en uygun olan miktar doktorunuz tarafından belirlenecektir.

  Genel günlük doz 3 mg ve 30 mg arasıdır.

  Günde 100 mg doza kadar ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Tipik olarak, her gün 1 ve 10 enjeksiyon arası ihtiyacınız olacaktır.

  Her bir enjeksiyon 10 mg’dan fazla olmamalıdır.

  Eğer hastalığınız ayrı enjeksiyonlarla iyi kontrol edilemiyorsa veya günde 10 enjeksiyondan fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için apomorfınin sürekli enjeksiyonu (infüzyonu) gerekebilir. Doktorunuz veya hemşireniz buna ihtiyacınızın olup olmadığına karar verecektir.

  Sürekli infüzyon için:

  Genel doz saatte 1 mg ve 4 mg arasıdır.

  - Bu, genellikle siz ayaktayken verilir ve uyumadan önce kesilir.

  Her 12 saate bir farklı bir infüzyon bölgesi kullanılır.

  Sürekli enjeksiyon için gereken hangi mini-pompa ve/veya şırınga sürücüsünün sizin için uygun olacağına doktorunuz karar verecektir. Emin değilseniz doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  EPAMOR Ampul, sadece deri altına (subkütan) uygulanır. Damar içine enjekte edilmez. Ampul içindeki çözelti yeşil renge dönmüşse kullanmayınız. Çözelti içinde bulanıklık veya yüzen parçacıklar gözlemlerseniz (partiküller) kullanmayınız. EPAMOR, ampulün ağzı açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

  Enjeksiyon için ihtiyaç duyacaklarınız;

  Bir şırınga ve iğne

  Kullanılmış iğne ve cam ambalajların güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için gerekli olan “kesici ve delici aletlere” özel bir atık kutusudur.

  Bunlar, doktorunuz veya eczacınızda bulunmaktadır. Alternatif olarak, boş bir kavanoz gibi başka bir kap da kullanılabilir.  Ampulün boynundaki ince kısmında bulunan kısa çizginin hemen yukarısına yerleştirilmiş noktayı bulunuz. Bu çizgi, ampulün kırılma noktasıdır.

  -    Bir elinizle ampulün altından tutunuz.

  Noktayı başparmağınız ile kapatınız ve şekilde gösterildiği gibi ampulün boynunu kavramak için işaret parmağınızı kullanınız.

  -    Noktaya başparmağınızla geriye doğru basınç uygulayınız.

  Ampulün üst kısmını dikkatlice “kesici delici atık kutusuna” atınız.

  EPAMOR, ampul açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.EPAMOR enjeksiyonu:

  Şırınganın ucuna iğneyi sıkıca takınız.

  Doktorunuz veya hemşireniz tarafından önerilen hacmi ampul içinden çekiniz. Kullanım öncesi EPAMOR’u seyreltmeniz gerekebilir, doktorunuz bunun gerekli olup olmadığını ve nasıl yapılacağını size açıklayacaktır.

  İlacı, doktorunuz veya hemşirenizin gösterdiği şekilde deri altına (subkütan olarak) enjekte ediniz.

  -    Kullanılmış şırıngaları, iğneleri ve ampulleri “kesici-delici atık kutusuna” (doktorunuz veya eczacınızda bulunur) ya da boş bir kavanoz gibi uygun bir kutuya atınız. Çözeltiyi, yeşile boyayabileceği için üzerinize ya da halıya sıçratmamaya çalışınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı: EPAMOR yaşlılarda dikkatli ve doktor tarafından önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer rahatsızlığınız varsa doktorunuza bildiriniz. Bu durumlarda EPAMOR doktor kontrolünde ve ayarlanmış dozlarda kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer EPAMOR’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EPAMOR kullanırsanız

  Fazla miktarda kullandıysanız hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  Fazla miktarda kullanımda kalp hızında yavaşlama, aşırı hasta hissetme, aşırı uyku hali ve/veya solunum güçlüğü gelişebilir. Düşük kan basıncı sebebiyle kendinizi bitkin hissedebilirsiniz ve özellikle ayağa kalktığınızda başınız dönebilir. Uzanmak ve ayaklarınızı kaldırmak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

  EPAMOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EPAMOR'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir sonraki alacağınız zamanda gereken miktarda dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EPAMOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun bilgisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.
Geri Ödeme KoduA17178
Satış Fiyatı 969.28 TL [ 10 Jul 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 951.66 TL [ 3 Jul 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680933750023
Etkin Madde Apomorfin Hcl
ATC Kodu N04BC07
Birim Miktar 50/5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Apomorfin HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EPAMOR 50 mg/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül (5 ampül) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Jul 2023969.28 TL
3 Jul 2023951.66 TL
23 Jun 2023951.66 TL
19 Jun 2023951.66 TL
12 Jun 2023951.66 TL
5 Jun 2023951.66 TL
29 May 2023951.66 TL
22 May 2023951.66 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları