Deva İlaçları › ENDOL 100 mg 10 supozituar › Kullanma Talimatı

ENDOL 100 mg 10 supozituar Kullanma Talimatı

Indometazin }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Indometazin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

ENDOL 100 mg supozituar Rektal yolla uygulama içindir.

Etken Madde

100 mg İndometazin içermektedir.

Yardımcı madde(ler):Witepsol W 45, Witepsol E 76, Setomacrogol 1000, Tween 80

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ENDOL nedir ve ne için kullanılır?

2. ENDOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ENDOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ENDOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ENDOL nedir ve ne için kullanılır?

ENDOL SUPOZİTUAR etkin madde olarak indometasin içerir. Bu, steroid olmayan antiinflamatuar ilaç veya NSAID olarak bilinen ilaç grubuna aittir. Etkisini, vücudun ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilen iltihabı üretme yetisini azaltarak gösterir.

Aşağıdaki sorunlardan birini yaşadığınız için doktorunuz size ENDOL vermiştir:

 • Romatoid artrit (genel olarak eklem hastalığı)
 • Osteoartrit (eklem hastalığı)
 • Ankilozan spondilit (genellikle sırtı etkileyen artrit türü)
 • Ortopedik ameliyat sonrası ağrı, iltihap ve şişme
 • Kas ve iskelet rahatsızlıkları (kasların ve kemiklerin rahatsızlanması)
 • Regl ağrısı
 • Sırtın alt kısmında ağrı
 • Kalça eklemi hastalığı
 • Akut gut artriti (eklemlerde kristallerin biriktiği bir artrit türü)

 • 2.ENDOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ENDOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • İndometazine veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa (örneğin solunum güçlüğü, kurdeşen görünümlü deri döküntüsü veya burun akıntısı yaşadıysanız) veya aspirine ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığınız varsa. Bileşenlerin tam listesi bölüm 6 - detaylı bilgi kısmında verilmiştir,

 • Peptik ülseriniz (midenizde veya on iki parmak barsağınızda) veya midenizde kanama varsa ya da iki peptik ülser, mide kanaması veya perforasyon (delinme) geçirdiyseniz.
 • Anüsünüzde ağrı, kanama ve bazen mukus ve/veya irin akıntısına neden olan, rektum iltihabı sorunu yaşıyorsanız.
 • • Kaşınma, kurdeşen, hırıltı veya yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme ya da yutma veya nefes almadan güçlüğün eşlik ettiği, burunda polip (burnunuzda gelişen yumuşak etli şişkinlikler) sorunu yaşıyorsanız.

 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz.
 • Koroner arter by-pass greft cerrahisinde, ameliyat sonrası ağrı tedavisinde
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği
 • Şiddetli böbrek yetmezliği
 • Ciddi kalp yetmezliği
 • Mide kanaması, beyin kanaması ve diğer kanama bozuklukları
 • Daha önce NSAİİ’lerle ilişkili mide kanaması ve delinmesi öyküsünde
 • ENDOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Epileptikseniz (sara hastalığınız varsa),
 • Parkinson hastalığınız varsa,
 • Psikiyatrik probleminiz varsa,
 • • Kalp rahatsızlığınız, yüksek tansiyonunuz veya el, yüz veya bacaklarda şişmeye (sıvı tutulmasına) yatkınlığınız varsa,

 • Kalp-damar sisteminizle ilgili rahatsızlığınız veya risk faktörü (kan yağlarında yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı) var ise
 • Daha önce inme geçirmişseniz.
 • Daha önce mide-barsak kanalında kanama, yara oluşumu (ülserleşme) veya delinme (perforasyon) geçirdiyseniz
 • Daha önce mide barsak kanalı ile ilgili yan etki yaşadıysanız ve ileri yaşta bir hastaysanız karın bölgesindeki alışılmadık belirtileri hissetmeniz durumunda (bu durumda doktorunuza danışınız)
 • Yaşlı hastalarda bu tür ağrı, ateş ve iltihap giderici ilaçların kullanımından sonra özellikle mide ve barsakta belirli koşullar altında hayatı tehdit edebilen kanama ve delinme daha sık görülmektedir, bu nedenle yaşlı hastaların tedavilerinde tıbbi takibe özel önem verilmesi gerekmektedir.
 • Mide-barsak sisteminizde kanama, ülser veya delinme riskiniz yüksek ise veya düşük dozda aspirin ya da bu riskleri artıracak başka bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz size bazı koruyucu ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri gibi) reçete edebilir.
 • • İltihabi bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit veya Crohn hastalığı) varsa veya daha önce geçirmişseniz.

  • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

  • Eğer kan sulandırıcı ilaç (anti-koagülan) alıyorsanız veya kan pıhtılaşması ile ilgili sorununuz varsa 65 yaşın üzerindeyseniz veya vücudunuzu zayıf düşüren bir rahatsızlığınız varsa

 • Büyük ameliyatların hemen sonrasında ve her türlü ameliyat öncesinde
 • Astım atakları, özellikle dudaklarda, göz kapaklarında ve genital bölgede deri altı doku ödemi (Quincke ödemi), ürtiker şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon geliştirme riski yüksek olabileceği için saman nezlesi, nazal polip (burun boşluğunda iyi huylu ve çoğunlukla birden çok sayıda olan doku büyümeleri) veya kronik tıkayıcı solunum rahatsızlığı olan hastalarda
 • Kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinin oluşumundaki kalıtsal bir metabolizma bozukluğu olan porfiri varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır,
 • • Sebebi bilinmeyen ve bağışıklık sistemin bozuk çalışması sonucu cilt, eklem ve çeşitli organların bağ dokusunda ortaya çıkan sistemik lupus eritrematozus ve /veya karma bağ dokusu hastalıklarınız varsa risk/yarar oranı değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

 • Görme bozukluğu gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Kan testi yaptırırsanız, doktorunuzun ENDOL kullandığınızı bildiğinden emin olun.

  Kalp krizi veya felç riski

  ENDOL gibi ilaçlar, artmış kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya felç riskiyle ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlarda ve uzatılmış tedavilerde her tür risk olasıdır. Tavsiye edilen dozu veya tedavinin süresini aşmayın. Bu koşullar açısından risk altında olabilirsiniz (örneğin yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız), doktorunuzla veya eczacınızla tedaviniz hakkında konuşmalısınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ENDOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ENDOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ENDOL hamile kalmanızı zorlaştırabilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile kalmakta sorun yaşıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Gebeliğin son üç ayında ENDOL kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Emziren annelerde ENDOL’un kullanılması önerilmez. İndometazin anne sütüne geçer.

  Araç ve makina kullanımı

  ENDOL; bazı kişilerde baş ağrılarına, baş dönmesine, sersemliğe ve görme bozukluklarına neden olabilir. Bunları yaşarsanız, dikkat gerektiren faaliyetlerde bulunmaktan kaçının. 

  ENDOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ENDOL ’un içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında herhangi bir uyarı bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Aspirin veya benzer ilaçlar
 • Diflunisal dahil diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar
 • Kanı incelten antikoagülanlar (Varfarin gibi)
 • Probenesid adı verilen gut ilacı
 • Kanser, ağır cilt hastalığı ve romatoid artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metotreksat
 • Yeni bir organ veya kemik iliği naklini vücudun reddetmesini önlemek ve ciddi cilt hastalığını ve romatoid artriti tedavi eden bir ilaç olan siklosporin
 • Mental rahatsızlıkların tedavisi için lityum
 • Diüretikler (yüksek tansiyon hastalığında kullanılan idrar miktarını arttıran ilaçlar)
 • • Konjestif kalp yetmezliği ve belirli kalp ritmi değişikliklerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar olan, digoksin gibi kardiyak glikozitler

 • Yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçlar (alfa adrenerjik blokör ajanlar, ACE inhibitörleri, beta- adrenerjik blokör ajanlar, diüretikler, hidralazin veya losartan (anjiyotensin II reseptör antagonisti) gibi).
 • • Genellikle reçetesiz satılan    soğuk    algınlığı    giderici preparatlarda mevcut

  fenilpropanolamin adı verilen nazal dekonjestan

 • Anti-inflamatuar ve replasman tedavileri de içeren kortikosteroid ilaçlar (kortizon benzeri ilaçlar)
 • Hamileliğin sonlandırılması için acil durumda kullanılan mifepriston
 • Kinolon antibiyotiklerden antibiyotik (siprofloksasin, ofloksasin gibi ilaçlar)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ENDOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ENDOL’u daima doktorunuzun söylediği şekilde kullanın. Emin olmadığınız durumlarda, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Kullanacağınız miktar, durumunuza göre değişecektir.

  Doz:

  Olağan yetişkin dozu, günde bir veya iki kez rektuma yerleştirilen bir supozituardır. Bir tanesi yatmadan önce ve eğer bir diğeri gerekliyse, o da sabah kullanılmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Supozituarlar ağızdan alınmamalıdır.

  Rektuma (anüs) yerleştirilir. Kullanmadan önce (gerekliyse) barsaklarınız boşaltın. Supozituarı folyosundan çıkarın ve dizleriniz kırık şekilde sırt üstü veya yan olarak uzanın, supozituarın önce sivri ucunu anüsten itin. Yaklaşık bir dakika süreyle sabit uzanın ve daha sonra ellerinizi yıkayın. Supozituar yerinde kalmalı ve tamamen çözünmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  ENDOL, advers reaksiyonlara daha meyilli daha yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için yeterli veri bulunmamaktadır.

  Eğer ENDOL ’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ENDOL kullanırsanız

  ENDOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  ENDOL'i kullanmayı unuttuysanız

  ENDOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ENDOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz devam etmenizi söylediği sürece ENDOL’u almaya devam edin. Doktorunuzun tavsiyesi dışında kullanmayı bırakmanız tehlikeli olabilir.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02684
Satış Fiyatı 12.97 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 12.97 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525890597
Etkin Madde Indometazin
ATC Kodu M01AB01
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Indometazin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ENDOL 100 mg 10 supozituar Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202012.97 TL
29 Jun 202012.97 TL
19 Jun 202012.97 TL
15 Jun 202012.97 TL
12 Jun 202012.97 TL
8 Jun 202012.97 TL
1 Jun 202012.97 TL
29 May 202012.97 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları