Sandoz İlaçları › ENAPRIL 5 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

ENAPRIL 5 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Enalapril Maleat }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Enalapril Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

ENAPRİL 5 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 5 mg enalapril maleat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum hidrojen karbonat, laktoz monohidrat, mısır nişastası, hidroksipropilselüloz, talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ENAPRIL nedir ve ne için kullanılır?

2. ENAPRIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ENAPRIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ENAPRIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ENAPRIL nedir ve ne için kullanılır?

 • ENAPRİL anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADE inhibitörleri) adlı ilaç sınıfının bir üyesidir.
 • ENAPRİL yuvarlak, düz kenarları yuvarlatılmış beyaz, bir tarafı çentikli tabletlerdir. Her bir tabletin içinde 5 mg enalapril maleat bulunmaktadır. 20 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
 • ENAPRİL aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisi
 • Kalp fonksiyonunda zayıflığın (semptomatik kalp yetmezliği) tedavisi
 • Kalp fonksiyonunda zayıflığın (semptomatik kalp yetmezliği) önlenmesi
 • Kalp yetmezliği belirtileri olan hastaların pek çoğunda ENAPRİL kalp yetmezliğinin kötüleşmesini yavaşlatır, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurma ihtiyacını azaltır ve hastalardan bazılarının daha uzun yaşamasına yardımcı olur.

  Belirtilerin gelişmesinden önce kalp yetmezliğinin erken evresindeki pek çok hastada ENAPRİL kalp fonksiyonunun zayıflamasını önlemeye ve belirtilerin (örn., nefes darlığı,

  yürüme gibi hafif fiziksel aktivi tel erden sonra yorulma veya ayak bileklerinde ve ayaklarda

  şişlik) gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu hastalarda kalp yetmezliğine bağlı hastanede


  2.ENAPRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ENAPRIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Enalaprile veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa,
 • ADE inhibitörü adı verilen enalaprille aynı sınıftan ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Ailenizden herhangi birinin bu ilaçlara karşı alerjisi varsa ya da görünürde bir neden olmaksızın yüzünüzde, dudaklarınızda, dilde ve/veya boğazınızda şişme ve nefes alıp vermede güçlük gibi alerjik reaksiyonlar yaşadınız ise,
 • Hamileyseniz,
 • Şeker ya da böbrek rahatsızlığınız varsa kan basıncını düşürmek için kullanılan bir ilaç olan aliskiren içeren ilaçlarla birlikte bu ilacı kullanmayınız.
 • ENAPRIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kan basıncı ve sıvı dengesini düzenleyen bir sistem olan renin anjiyotensin sistemini etkileyen ilaçlardan herhangi birini (anjiyotensin II reseptör blokerleri ve aliskiren) kullanıyorsanız; bu durumda düşük tansiyon, bayılma, yüksek kan potasyum düzeyleri riskinin arttığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu ilaçlarla enalaprilin birlikte kullanılması önerilmez. Eğer birlikte kullanımı mutlaka gerekli görülürse, sadece bir uzman gözetimi altında yapılmalı ve böbrek fonksiyonu, elektrolitler ve kan basıncı yakından sık sık takip edilmelidir.
 • Kan şekerinizin kontrol altına alınamaması sonucunda oluşan böbrek rahatsızlığınız varsa enalapril ile birlikte yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılan anjiyotensin II reseptör blokerlerini (örn. irbesartan, olmesartan ve telmisartan) kullanmayınız.
 • Beyin damarlarınızda problem varsa,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Kan basıncınız düşükse (bunu özellikle ayakta dururken başınızın dönmesi veya bayılmayla fark edebilirsiniz),
 • Başka bir diüretik (idrar söktürücü) tedavisi alıyorsanız,
 • Vücudunuzdaki su ve elektrolit düzeyleri normal değilse (sıvı/elektrolit dengesizliği),
 • Kalp kası hastalığınız (hipertrofık kardiyomiyopati), kalbinizden kanı taşıyan ana atardamarınızda daralma (aort stenozu) varsa,
 • Herhangi bir böbrek rahatsızlığı geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız, diyalize giriyorsanız ya da böbrek nakli olduysanız,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Akyuvar sayısının anormal derecede az olması durumu (nötropeni/agranülositoz), kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (trombositopeni) ve kansızlığınız varsa ya da herhangi bir enfeksiyon belirtiniz varsa,
 • Yüzde, dilde ve boğazda alerjik şişme (anjiyoödem) gibi aşırı duyarlılık belirtileriniz varsa,
 • Gırtlak ve gırtlak dilinde meydana gelen alerjik şişme (anjiyonörotik ödem) belirtileriniz varsa (beyaz ırka göre siyah ırkta anjiyoödem riski daha fazladır),
 • Böcek ısırması ve arı sokmasına karşı vücudunuzun gösterdiği reaksiyonu azaltmak üzere tedavi görüyorsanız,
 • Kolesterol seviyenizi düşürmek amacıyla kanınız bir makine ile işlem görüyorsa (LDL aferezi),
 • Kan diyaliz makinesi (yapay böbrek - hemodiyaliz) kullanıyorsanız,
 • Şeker hastalığınız (diyabet) var ise ve ağızdan alınan şeker hastalığı ilaçlan (oral antidiyabetik) veya insülin kullanıyorsanız (özellikle ENAPRİL tedavisinin birinci ayında düşük kan şekeri düzeylerinizi yakından izlemeniz gerekir),
 • Öksürüğünüz varsa,
 • Yakın zamanda uzun süreli, şiddetli kusma ve/veya ishal geçirdiyseniz,
 • Cerrahi operasyon ve anesteziden önce (diş doktoruna gittiğinizde bile), doktorunuza veya diş hekiminize ENAPRİL aldığınızı söyleyiniz çünkü anesteziye bağlı olarak kan basıncınızda ani düşme olabilir.
 • Kan potasyum düzeyleriniz yüksekse,
 • Tuz kısıtlayıcı bir diyetteyseniz, potasyum desteği alıyorsanız, potasyum tutucu ilaçlar alıyorsanız veya potasyumlu tuz kullanıyorsanız,
 • 70 yaşın üzerindeyseniz,
 • Duygudurum düzensizliği için lityum kullanıyorsanız,
 • Hamilelik

 • Siyah ırktansanız (siyah ırkta kan basıncının düşürülmesinde enalapril daha az etkilidir),
 • Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ENAPRIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ENAPRİL gıdalarla birlikte veya tek başına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza ENAPRİL kullandığınızı söylemelisiniz. Doktorunuz hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ENAPRİL yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. ENAPRİL hamilelikte kullanılmamalıdır.

  ENAPRİL kullanırken hamile kalmayı önlemek için doğum kontrolü uygulanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ENAPRİL çok az miktarda anne sütüne geçer. Emziriyorsanız veya emzirmeyi düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanılırken, ENAPRİL’in zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk etkisi oluşturabildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

  ENAPRIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçları kullanırken ENAPRİL kullanmamanız tavsiye edilmektedir:

 • Kan basıncını düşürmek için kullanılan anjiyotensin II reseptör blokerleri ya da aliskiren ile birlikte kullanımda, bu ilaçların tek başına kullanımına kıyasla, düşük tansiyon, yüksek kan potasyum düzeyleri ve böbrek fonksiyonunda azalma (akut böbrek yetmezliği dahil) gibi istenmeyen etkiler daha sık olarak görülmektedir.
 • Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuzlar,
 • Spironolakton, eplerenon, triamteren, amilorid gibi potasyum tutucu idrar söktürücüler (diüretikler) dahil yüksek tansiyonu düşürmek amacıyla kullanılan idrar söktürücüler,
 • Tiyazid (örn. hidroklorotiyazid) ve kıvrım diüretikleri (örn. furosemid) gibi idrar söktürücüler,
 • Beta blokörler ve diğer ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri gibi kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
 • Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Anestezikler, ruhsal bozukluklar veya depresyon için kullanılan ilaçlar, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumununun (psikoz) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: fenotiyazin), beyindeki kimyasal maddelerin düzeyini değiştirerek depresyon semptomlarını düzelten ilaçlar (trisiklik depresyonda kullanılan bir ilaç olan amitriptilin) ve sakinleştiriciler,
 • Ağrı, ateş ve iltihabı azaltan ilaçlar (selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri dahil non steroidal anti enflamatuar ilaçlar) (örn. naproksen sodyum, etodolak, ibuprofen),
 • Romatoid artrit tedavisinde kullanılan enjeksiyonluk bir ilaç olan altın enjeksiyonları (sodyum aurotiyomalat),
 • Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler),
 • İnsülin veya ağız yoluyla alınan diğer kan şekerini düşürücü ilaçlar,
 • Alkol kullanımı,
 • Asetil salisilik asit ve indometazin gibi ağrı kesiciler ve iltihap kurutucu ilaçlar

 • 3.ENAPRIL nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre sizin için uygun olan ENAPRİL dozunu belirleyecektir.

  Yüksek Kan Basıncı

  Pek çok hasta için önerilen başlangıç dozu günde bir kez 5 ila 20 mg arasındadır. Bazı hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu gerekebilir. Uzun süreli kullanım için doz genellikle günde bir defa 20 mg’dır.

  Kalp Yetmezliği

  Genellikle önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 2.5 mg’dır. Doktorunuz sizin için doğru doza ulaşılana kadar bu dozu adım adım artıracaktır. Uzun süreli kullanım için doz genellikle günde bir veya iki seferde alman 20 mg’dır.

  İlk dozu aldığınızda veya dozunuz artırıldığında özellikle dikkatli olmalısınız. Eğer baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  ENAPRİL sadece ağızdan kullanım içindir.

  ENAPRİL’i yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

  Tableti bütün olarak 1 bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastaların dozu böbrek fonksiyonuna uygun olarak doktor tarafından ayarlanacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek probleminiz varsa böbreklerin fonksiyon düzeyine göre doktorunuz dozunuzu ayarlayacaktır. Böbrek fonksiyonu idrarınızdaki kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) miktarı ölçülerek ve kan testi yapılarak hesaplanır. Diyalize giriyorsanız dozajınız günlük olarak değişecektir. Doktorunuz almanız gereken dozu size söyleyecektir. ENAPRİL böbrek problemleri olan bebeklerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Eğer ENAPRİL ’irı etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ENAPRIL kullanırsanız

  ENAPRİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya bir eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının en yaygın bulgu ve belirtileri, tansiyonunuzun ani olarak aşırı düşmesine bağlı baş dönmesi ve sersemliktir.

  ENAPRIL'i kullanmayı unuttuysanız

  ENAPRİL’i almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz bir doz alınız. Eğer bir sonraki doza kadar hatırlamazsanız, unuttuğunuz dozu almayınız ve normal düzenlenmiş doz takviminizi almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ENAPRIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02676
Satış Fiyatı 9.68 TL [ 3 Dec 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.68 TL [ 29 Nov 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516015176
Etkin Madde Enalapril Maleat
ATC Kodu C09AA02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Enalapril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ENAPRIL 5 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Dec 20219.68 TL
29 Nov 20219.68 TL
22 Nov 20219.68 TL
12 Nov 20219.68 TL
8 Nov 20219.68 TL
1 Nov 20219.68 TL
22 Oct 20219.68 TL
15 Oct 20219.68 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları