Astra Zeneca İlaçları › EMLA %5 krem (5 gr 5 adet) › Kullanma Talimatı

EMLA %5 krem (5 gr 5 adet) Kullanma Talimatı

Lidokain Hcl + Prilokain }

Sinir Sistemi > Lokal Anestezik İlaçlar > Lidokain hcl + prilokain AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 6 July  2020

EMLA% 5 krem

Deri üzerine uygulanır.

 • •  

  Etken Madde

  1 gram kremde 25 mg lidokain ve 25 mg prilokain içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Arlaton 289, karboksiprolimetilen (Karbomer 974 P), sodyum hidroksit (pH 8.7-9.7), saf su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. EMLA nedir ve ne için kullanılır?

  2. EMLA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. EMLA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. EMLA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.EMLA nedir ve ne için kullanılır?

  EMLA deri üzerine uygulanan bir lokal anesteziktir (uyuşturucu). Uygulandığı bölgede geçici hissizlik ile duyu kaybını sağlar. Yine de uygulanan bölgeye dokunduğunuzda his mevcuttur. EMLA deri üzerine, genital (üreme organı) mukozaya ve bacak ülserlerine uygulanır.

  EMLA 5 adet 5 g’lık tüplerde bulunmaktadır.

 • •    EMLA, iğne uygulaması ve küçük deri cerrahisinde, girişimden önce deri üzerinde ağrının azaltılmasında kullanılır.

 • •    EMLA  ayrıca, cerrahi girişimlerden veya diğer lokal anesteziklerin enjeksiyonla

 • uygulanmasından önce genital mukoza üzerine uygulanabilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyM0FySHY3ak1UZmxXSHY3

  •    EMLA ayrıca temizlemeyi kolaylaştırmak için bacak ülserlerinde ağrının giderilmesinde

  kullanılır.


 • 2.EMLA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EMLA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  •    Lidokain, prilokain veya EMLA’nın içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

 • •   EMLA’yı pretermyenidoğan bebeklerde kullanmayınız.

 • •    Kandaki methemoglobin seviyelerini etkileyen diğer ilaçlar ile aynı anda tedavi edilen 12 aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.

 • EMLA

  EMLA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • •    Eğer EMLA ya da diğer herhangi bir ilaç kullanımı sırasında olağandışı veya hoş olmayan bir alerjik durumla karşılaştıysanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

 • •    EMLA’yı bacak ülseri dışında, diğer açık yaralar, kesikler ve döküntülü deri üzerinde kullanmayınız.

 • •    EMLA’yı göze temas ettirmeyiniz. Tahrişe neden olabilir. Yanlışlıkla gözünüz ile temas ederse gözünüzü derhal ılık su veya sodyum klorür çözeltisi ile yıkayınız ve gözünüzü his kaybı geçene dek koruyunuz.

 • •   EMLA kulak zarı hasarında uygulanmaz.

 • •    EMLA’yı deri içine yapılan aşı uygulamalarından önce (örneğin tüberküloz aşısı) kullandığınızda, aşı sonucunun takip edildiği sürenin ardından doktorunuz ile görüşünüz.

 • •    Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği veya doğuştan veya sebebi bilinmeyen methemoglobinemi gibi nadir görülen metabolik bir probleminiz var ise, doktorunuza bilgi veriniz.

 • (Methemoglobin hemoglobin fazlasının methemoglobine dönüştüğü bir durumdur. Normalde kanda bir miktar hemoglobin methemoglobin denilen bir formda az miktarda bulunmaktadır. Eğer çok fazla methemoglobin oluşursa, kanın vücuda oksijen taşıması güçleşir.)

 • •    Sizde veya çocuğunuzda atopik dermatit (tekrar edebilen, kaşıntılı bir deri hastalığı) söz konusuysa, kremin en fazla 30 dakika süreyle uygulanmasına dikkat ediniz.

 • “Bu uyarılar geçmişteki bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  EMLA

  EMLA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Deri ve mukoza üzerine uygulandığında EMLA’nın etkisi yiyecek ve içeceklerle değişmez.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz EMLA’yı kullanmaya başlamadan önce Bu bedokt°runuzlaklrdirİnZ;İzx-aııunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyM0FySHY3ak1UZmxXSHY3

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  EMLA anne sütüne çok düşük miktarda geçebilir, ancak bebek için bir risk oluşturmaz.

  Araç ve makina kullanımı

  EMLA araç ve makine kullanım yeteneğini etkilemez.

  EMLA

  EMLA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  EMLA ‘nın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

  Diğer ilaçlarla ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • •  Methemoglobinemiyi uyardığı bilinen ilaçlar (örneğin sülfonamidler),

 • •  Başka lokal anestezikler (uyuşturucu) ya da lokal anestezik yapısına benzer ilaçlar (örneğin tokainid),

 • •  Sınıf III antiaritmik ilaçlar (kalp ritmini düzenleyici ilaçlar, örneğin amiodaron)

 • •  Lidokainin böbreklerden atılımını azaltan ilaçlar (örneğin, simetidin veya betablokörler)


 • 3.EMLA nasıl kullanılır ?

  Bu bölümde EMLA’nıngenel kullanım dozu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Doktorunuz almanız gereken doz miktarını belirleyecektir. Bu ilaçtan tam olarak yararlanmak istiyorsanız bu bölümde yer alan bilgileri takip ediniz.

  Başlıktaki sivri uç kullanılarak tüpün koruyucu membranı delebilirsiniz.

  •   EMLA’nınderi üzerine uygulanması:

  Deri üzerine ince bir tabaka uygulayın. Tegaderm veya plastik sargı gibi hava geçirmez bir madde ile üzerini örtünüz. Yaklaşık 2 g EMLA için 5 g’lık tüpün yarısını kullanınız.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyM0FySHY3ak1UZmxXSHY3 Derideki küçük alanlardaki girişimler, örneğin iğne batırılması ve lokal lezyonların (yüzeysel yaraların) cerrahi tedavisi: En az 1 saat en fazla 5 saat boyunca yaklaşık 2 g uygulayınız.

  Daha derin bir anestezinin gerektiği, örneğin deri kaybı olan bölgeye sağlam deriden alınan parçayı yerleştirme veya deri biyopsisi gibi, derideki geniş alanlardaki girişimler: En az 2 saat, en fazla 5 saat boyunca 10 cm2’ lik bölgeye yaklaşık 1.5-2 g uygulanır.

  Geniş vücut alanlarındaki yeni tıraşlanmış deri yüzeyleri (maksimum önerilen tedavi alanı, 600 cm2-bu alan 30x20 cm’lik yaklaşık A4 boyutlarındaki bir kağıt büyüklüğüne karşılık gelir.): En az 1 saat, en fazla 5 saat boyunca yaklaşık 1 g/10 cm2’lik bölgeye uygulanır. Önerilen maksimum doz 60 g’dır.

 • •   EMLA’nın bazı deri problemlerinde uygulanması

 • Atopik dermatit (tekrar edebilen, kaşıntılı bir deri hastalığı) veya molluscum (deri üzerinde küçük yumrular oluşması ile belirgin hastalık) gibi deri problemleriniz var ise, 15 -30 dakika gibi daha kısa bir uygulama süresi yeterli olabilir.

 • •   EMLA’nıngenital (üreme organı) mukoza membranına veya genital deriye uygulanması

 • Genital mukoza membranı: Genital siğillerin çıkarılması gibi lokal lezyonların cerrahi tedavisinde : EMLA cerrahi girişimden 5-10 dakika önce doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır. Normal doz 5-10 dakikalık girişimler için 5-10 g EMLA’dır. Uygulanan bölgenin üzeri kapatılmalıdır. Daha sonra hemen girişimde bulunulmalıdır.

  Erkek genital derisi: Lokal anesteziğin uygulanmasından önce doktorunuzun belirttiği şekilde kullanılır. Normal doz 15 dakika boyunca 10 cm2’lik alan üzerine 1g’dır.

  Kadın genital derisi: Lokal anesteziğin uygulanmasından önce doktorunuzun belirttiği şekilde kullanılır. Normal doz 60 dakika boyunca 10 cm2’lik alan üzerine 1-2 g’dır.

 • •    EMLA’nınbacak ülserlerinde kullanımı

 • Krem bacak ülserlerinde uygulandıktan sonra üzeri hava geçirmeyecek şekilde plastik bir sargı ile sıkıca örtünüz. Uygulama süresi en az 30 dakikadır. 60 dakikalık bir uygulama daha fazla anestezi sağlayabilir. Kremi bir gazlı bez ile siliniz. Kremi temizledikten sonra hemen yıkama işlemine geçilmelidir.

  Bacak ülserlerinde 10 m2’lik alana yaklaşık 1-2 g, en fazla 10 g EMLA kalın bir tabaka halinde uygulanır. EMLA 1-2 aylık sürede 15 defadan daha fazla bacak ülserlerinin yıkanmasından önce uygulanabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Deri üzerine, genital mukozaya yada genital deriye ve bacak ülserlerine sürerek uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda dozun azaltılması gerekmemektedir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyM0FySHY3ak1UZmxXSHY3

  Çocuklarda kullanımı

 • •    EMLA ’nın deri üzerine uygulanması:

 • Derideki küçük alanlardaki girişimler, örneğin iğne batırılması ve lokal lezyonların cerrahi tedavisinde uygulama süresi yaklaşık 1 saattir.

  Yeni doğan ve 3 aylıktan küçük bebekler:

  En fazla 10 cm2’ lik bölgeye en fazla 1 g krem uygulayınız. Uygulama süresi 1 saati aşmamalıdır.

  3-11 aylık bebekler:

  En fazla 20 cm2’ lik bölgeye en fazla 2 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 4 saat).

  1-5 yaş arası çocuklar:

  En fazla 100 cm2’ lik bölgeye en fazla 10 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 5 saat).

  6-11 yaş arası çocuklar:

  En fazla 200 cm2’ lik bölgeye en fazla 20 g krem uygulayınız. Uygulama süresi yaklaşık 1 saattir (en fazla 5 saat).

 • •   EMLA ‘nın bazı deri problemlerinde uygulanması

 • Atopik dermatiti (tekrar edebilen, kaşıntılı bir deri hastalığı) olan çocuklarda molluscanın çıkarılmasında 30 dakikalık EMLA uygulaması önerilmektedir.

 • •   EMLA’nıngenital (üreme organı) mukoza membranına veya genital deriye uygulanması

 • EMLA çocuklarda genital mukoza membranına uygulanmamalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılma gerekli değildir.

  Eğer EMLA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EMLA kullanırsanız

  kullandıysanız:

  Yüksek miktarda kullandığınızda oluşabilecek belirtiler: Dudaklarda ve ağız çevresinde uyuşukluk, sersemlik, baş dönmesi ve bazen bulanık görme. Herhangi bir belirti olmasa bile Bu bAğ esroçofe ı^^ikgaöatartiau ^.YUVknluitok ımsanızşt^ eıOul, a1dftJptobuıtJk:go^i.teBavvuyu/EImiZr/K§ağolık adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0M0FyM0FySHY3ak1UZmxXSHY3 kurumunun acil bölümü ile görüşünüz. EMLA’nın doktor tarafından önerilen dozlarında zehirli etki görülmemiştir.

  Çok fazla miktarda EMLA bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında, kısa süreli methemoglobinemi (kan bozukluğu) riski ortaya çıkar. Methemoglobinemi siyanoz (derinin gri-mavi renk alması) belirtisi ile anlaşılabilir. Böyle bir durum metilen mavisinin damar içine enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
  Satış Fiyatı 186.01 TL [ 6 Jul 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 186.01 TL [ 29 Jun 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699786354449
  Etkin Madde Lidokain Hcl + Prilokain
  ATC Kodu N01BB20
  Birim Miktar 25
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 1
  Sinir Sistemi > Lokal Anestezik İlaçlar > Lidokain hcl + prilokain
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  EMLA %5 krem (5 gr 5 adet) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  6 Jul 2020186.01 TL
  29 Jun 2020186.01 TL
  19 Jun 2020186.01 TL
  15 Jun 2020186.01 TL
  12 Jun 2020186.01 TL
  8 Jun 2020186.01 TL
  1 Jun 2020186.01 TL
  29 May 2020186.01 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları