Orva İlaçları › EKZE-MANT EMULSIYOjel 30 gr › Kullanma Talimatı

EKZE-MANT EMULSIYOjel 30 gr Kullanma Talimatı

Mikonazol Nitrat + Triamsinolon Asetonid }

Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Mikonazol + aluminyumhidroksiklorit Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

EKZE-MANT emülsiyojel, 30 g Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

: Her 1 g emülsiyojelde 20 mg mıkonazol nitrat ve 1 mg triamsinolon asetonit içerir.

Yardımcı maddeler

: Zeytinyağı, butil hidroksianizol (E320). metilhidroksibenzoat (E218), siklometikon. sepigel 305. saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EKZE-MANT EMULSIYOjel nedir ve ne için kullanılır?

2. EKZE-MANT EMULSIYOjel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EKZE-MANT EMULSIYOjel nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EKZE-MANT EMULSIYOjel’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EKZE-MANT EMULSIYOjel nedir ve ne için kullanılır?

 • EKZE-MANT. deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür. Mikonazol kombinasyonları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • EKZE-MANT, etkin madde olarak 100 gramında 2 g mikonazol nitrat ve 0,1 g triamsinolon asetonit içermektedir.
 • Mikonazol nitrat bakteri ve mantarlara karşı etkili olan bir maddedir. Triamsinolon asetonit ise iltihap, kaşıntı giderici ve antialerjik özelliklere sahiptir.
 • EKZE-MANT, ağzı plastik kapakla kapatılmış, 30 g emülsiyojel içeren alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.
 • EKZE-MANT, deride egzama ile birlikte görülen mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

 • 2.EKZE-MANT EMULSIYOjel kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Mikonazol nitrata, triamsinolon asetonite veya EKZE-MANT’ın herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise,
 • Verem hastalığınız var ise,
 • Viral enfeksiyonlar (varicella ve vaccinia dahil) var İse,
 • Aşılara reaksiyon gösteriyorsanız.
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklarınız var ise.
 • Sivilce (akne), rozase (Genellikle yüzün orta kısmını tutan, kırmızı ve iltihaplı sivilceler yapabilen, kızarıklık ve kılcal damar genişlemeleri ile seyreden ve gül hastalığı olarak da bilinen bir tür deri hastalığı) gibi deri hastalıklarınız var ise EKZE-MANTT kullanmayınız.
 • EKZE-MANT’ı gözleriniz veya mukozalı bölgeler (ağız, burun gibi dış çevreye açılan vücut boşluklan) ile temas ettirmeyiniz.
 • Çocuklarda uzun süre ve geniş yüzeylerde kullanmayınız.
 • EKZE-MANT'ı, geniş yüzeylerde (vücut yüzeyinin %10’unun üstünde) ve derinin emilimi artmış olan bölgelerinde (açık yaralar, deri hasarları ve göz çevresinde) kullanmayınız.
 • EKZE-MANT EMULSIYOjel'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Yüz ve genital bölgelere kullanıyorsanız (en fazla 1 hafta süreyle) dikkatli kullanınız.

 • Doktor tarafından tavsiye edilen tedavi süresi geçirilmemelidir.
 • Eğer cilt hastalığı tedaviyle birkaç gün içinde iyileşme göstermiyorsa veya daha kötüleşiyorsa doktorunuza başvurunuz. Bu duruma alerjik bir durum veya duyarlı olmayan bir mikroorganizma neden olabilir.
 • • Kaşıntı, kızarıklık, kabarcıklar veya belirgin deri incelmelerini doktorunuza bildiriniz.

  • Ciltte görülen enfeksiyonlarda: enfeksiyonun mantar hastalıklarına karşı etkili (antifungal) veya bakterilere karşı etkili (antibakteriyel) ajanlara cevap vermediği durumda topikal kortikosteroit tedavisi durdurulmalıdır.

  • EKZE-MANT’ı çocuklarda tedbirli kullanınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EKZE-MANT EMULSIYOjel'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • EKZE-MANT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 • Mikonazol nitratın ve Triamsinolon asetonitin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.
 • EKZE-MANT kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Mikonazol nitratın ve triamsinolon asetonitin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
 • Mikonazol nitratın ve triamsinolon asetonitin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.
 • Emzirme

 • EKZE-MANT emzirmeden önce meme üzerine uygulanmamalıdır.
 • Süt veren annelerde ancak doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Cilt üzerine topikal olarak uygulanan EKZE-MANT ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

EKZE-MANT EMULSIYOjel'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EKZE-MANT'ın içeriğinde bulunan.

• Butil hidroksianizol (E320) nedeniyle bölgesel deri reaksiyonlarına (ömeğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda (ağız, burun gibi dış çevreye açılan vücut boşlukları) tahrişe,

• Metilhidroksibenzoat (E218) nedeniyle İse alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

EKZE-MANT, uzun süreyle geniş alanlarda kullanıldığında kan dolaşımına geçişi artacağından, fenitoin, barbitüratlar ve rifampisin gibi ilaçlarla (sırasıyla sara, konvülsiyon ve verem için kullanılabilen) beraber kullanıldığı takdirde triamsinolon asetonitin karaciğerden uzaklaştırılma hızı artabilir, buna paralel olarak EKZE-MANT’ın etkisinde azalma görülebilir. Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlara cevap azalabilir.

Deriye bölgesel olarak uygulanan mikonazo1. deriden çok az miktarda emildiği için bu yolla bir etki göstererek diğer ilaçlarla etkileşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte; EKZE-MANTTn, ağızdan alman kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlarla (varfarin vb.) birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve kan pıhtılaşmasını engelleyici etki izlenmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EKZE-MANT EMULSIYOjel nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

EKZE-MANT.

Günde 2 defa.

Tedavi süresi 10 günü geçmeyecek şekilde,

Deriye bölgesel olarak ince bir tabaka halinde sürülerek,

Yüz ve genital bölgelerde ise en fazla 1 hafta süreyle ve dikkatle kullanılmalıdır. EKZE-MANT, derideki iltihabi mantar hastalıklarında, iltihap tamamen yok olana kadar kullanılabilir. Gerekirse kortikosteroıt (iltihap ve kaşıntı giderici bir ilaç grubu) içermeyen mantar hastalıklarına karşı etkili bir ilaç ile tedaviye devam edilir.

Uygulama yolu ve metodu

Uygulama öncesinde, hastalıklı bölge yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Bulaşma riskini önlemek için havlu vb. eşyalarınızı başkalarıyla paylaşmayınız. EKZE-MANT. deri üzerine ince bir tabaka halinde sürülerek uygulanır. Uygulama sonrasında, enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine bulaşmasını önlemek için eller yıkanmalıdır. Benzer olarak, çorap vb. hastalıklı bölge İle temas halinde bulunan eşyalar da sık sık değiştirilmeli ve yıkanmalıdır.

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

EKZE-MANT çocuklarda tedbirli kullanılmalıdır, uzun süre ve geniş yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda adrenal bezde olası baskılanma etkisi, idrar ve kan testleriyle doktorunuz tarafından takip edilmelidir.

Eğer EKZE-MANT’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EKZE-MANT EMULSIYOjel kullanırsanız

EKZE-MANT. öngörülen dozdan fazla miktarda kullanılması durumunda ciltte tahriş yapabilir. Tedavi sonlandırıldığında bu yan etki ortadan kalkar.

EKZE-MANT. yanlışlıkla yüksek miktarda yutulduğunda gerekli görülürse uygun bir mide boşaltma yöntemi uygulanır.

EKZE-MANT tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EKZE-MANT EMULSIYOjel'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

EKZE-MANT EMULSIYOjel ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10211
Satış Fiyatı 55.52 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 55.52 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699561340094
Etkin Madde Mikonazol Nitrat + Triamsinolon Asetonid
ATC Kodu D01AC52
Birim Miktar 20+1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Topikal Antifungaller > Mikonazol + aluminyumhidroksiklorit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EKZE-MANT EMULSIYOjel 30 gr Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 202355.52 TL
14 Mar 202355.52 TL
10 Mar 202355.24 TL
3 Mar 202355.24 TL
24 Feb 202355.24 TL
20 Feb 202355.24 TL
10 Feb 202355.24 TL
3 Feb 202355.24 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları