Egis İlaçları › EGISAZOL 15 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

EGISAZOL 15 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Aripiprazol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol Egis İlaçlari Ltd.şti | Güncelleme : 28 February  2014

EGİSAZOL 15 mg tablet

Ağızdan alınır    j

•

Etken Madde

Her tablet 15 mg aripiprazol İçerir.

•

Yardımcı maddeler

Önceden jelatinlenmiş nişasta, mikrokristalin selülo|z, susuz koloidal silika, magnezyum stearat.    j

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EGISAZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. EGISAZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EGISAZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EGISAZOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EGISAZOL nedir ve ne için kullanılır?

EGİSAZOL antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.    j

EGİSAZOL, bir yüzünde şekilli E ve 563 kodu bulunan yuvarlak, düz, beyaz veya beyaza yakın, kokusuz veya hemen hemen kokusuz tabletlerdir. Karton kutu içinde 28 tab et içeren

OPA-A1-PVC/A1 blisterden oluşan ambalajda kullanıma sunulmaktadır.    |

j

j

EGİSAZOL, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görftıe veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu dürümdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.    i

EGİSAZOL, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı iderecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı jconuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellerime s inde kullanılır.


2.EGISAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EGISAZOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya EGİSAZOL’ün içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjinjiz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

EGISAZOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise EGİSAZOL tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer:

• Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,

• Nöbet geçirdiyseniz,

• Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,

• Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç ve anormal kan basıncı hikayesi varsa,

• Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizjde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa.    j

Kilo aldığınızı farkediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.    j

Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp)    olan    yaşlı    bir    hasta    iseniz şiz ya da

size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirrrjediğinizi doktorunuza söylemelidir.    |

j

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.    j

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental jdurumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.    j

Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza

söyleyiniz.    i

!

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EGISAZOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EGİSAZOL’ü yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

EGİSAZOL kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EGİSAZOL, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumU takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısınjdan risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

EGİSAZOL’ün sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar tehlikeli makinaları kullanmayınız.

da dahil


Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,

i

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: EGİSAZOL tansiyon düşürücü ilaçlarıh etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı dokjtorunuza söyleyiniz.    j

EGİSAZOL'ün bazı ilaçlarla birlikte kullanımı EGİSAZOL dozunuzun değiştirilmesine neden

ı

olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki İlaçlan belirtmeniz oldukça önemlidir:

• Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar

• Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler

• Mantar ilaçlan

• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

• Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EGISAZOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

EGİSAZOL'ü her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin djeğilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.    j

EGİSAZOL'ün yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg'dııj. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yükseli bir doz verebilir. Dİğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

EGİSAZOL, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde, oral solüsyon (likid) dozaj formu ile düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düştik ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

EGİSAZOL tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan EGİSAZOL günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

Aripiprazol'ün 13 yaş altındaki çocuklarda, bu yaş grubunda aripiprazol kullanımın^ yönelik kısıtlı deneyim mevcut olduğundan kullanılmamalıdır. EGİSAZOL kullanmadan önçe doktor veya eczacınıza danışınız.    '

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumlan

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer EGİSAZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EGISAZOL kullanırsanız

EGİSAZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidirjiz.

EGISAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

EGISAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EGİSAZOL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Egis İlaçlari Ltd.şti
Satış Fiyatı 422.67 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 422.67 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697786010112
Etkin Madde Aripiprazol
ATC Kodu N05AX12
Birim Miktar 15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EGISAZOL 15 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023422.67 TL
15 Sep 2023422.67 TL
8 Sep 2023422.67 TL
1 Sep 2023422.67 TL
29 Aug 2023422.67 TL
21 Aug 2023422.67 TL
14 Aug 2023422.67 TL
7 Aug 2023422.67 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları