Egis İlaçları › EGISAZOL 10 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

EGISAZOL 10 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Aripiprazol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol Egis İlaçlari Ltd.şti | Güncelleme : 23 March  2020

EGİSAZOL 10 mg tablet

Ağızdan alınır

•

Etken Madde

Her tablet 10 mg aripiprazol içerir.

•

Yardımcı maddeler

Önceden jelatinlenmiş nişasta, mikrokristalin selüloz, susuz koloidal silİka, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EGISAZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. EGISAZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EGISAZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EGISAZOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EGISAZOL nedir ve ne için kullanılır?

1. EGİSAZOL nedir ve    ne için kullanılır?

EGİSAZOL antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

EGİSAZOL, bir yüzünde şekilli E ve 562 kodu bulunan yuvarlak, konveks, beVaz veya beyaza yakın, kokusuz veya hemen hemen kokusuz tabletlerdir. Karton kutu içinde 128 tablet içeren OPA-A1-PVC/A1 blisterden oluşan ambalajda kullanıma su nu İlhaktadır

EGİSAZOL, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aym zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

EGİSAZOL, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce iberiğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellenmesinde kullanılır.


2.EGISAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EGISAZOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya EGİSAZOL'ün içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjir duyarlılık) var ise kullanmayınız.

iz (aşırı


EGISAZOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise EGISAZOL tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer:

• Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,

• Nöbet geçirdiyseniz,

• Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,

• Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç ve anormal kaı} basıncı hikayesi varsa,

• Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa.

Kilo aldığınızı farkediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hislerin iz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EGISAZOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EGİSAZOL’ü yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz,

EGİSAZOL kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EGİSAZOL, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

EGİSAZOL’ün sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaları kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: EGİSAZOL tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altmda tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

EGİSAZOL'ün bazı ilaçlarla birlikte kullanımı EGİSAZOL dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

• Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar

• Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için delpresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler

• Mantar ilaçları

• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

• Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EGISAZOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

EGİSAZOL'ü her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin d]eğilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

EGİSAZOL'ün yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg'dıık

Ancak bir doz

le düşük i olarak ya da


doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

Aripiprazol, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde, oral solüsyon (likid) dozaj formu bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademe artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha dü yüksek bir doz verebilir.

şük


İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

EGİSAZOL tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan EGİSAZOL günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

Aripiprazol'ün 13 yaş altındaki çocuklarda, bu yaş grubunda aripiprazol kullanımın^ yönelik kısıtlı deneyim mevcut olduğundan kullanılmamalıdır. EGİSAZOL kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

%

i

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

bu yaş grubunda aripiprazol kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcuttur. Bu hasta grubunun hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir dozu düşünülmelidir.

başlangıç


Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer EGİSAZOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimini£ var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EGISAZOL kullanırsanız

EGİSAZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya fyczacı ile konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidimiz.

EGISAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

EGISAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EGİSAZOL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Egis İlaçlari Ltd.şti
Satış Fiyatı 113.45 TL [ 23 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 113.45 TL [ 18 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697786010105
Etkin Madde Aripiprazol
ATC Kodu N05AX12
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EGISAZOL 10 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
23 Mar 2020113.45 TL
18 Mar 2020113.45 TL
13 Mar 2020113.45 TL
6 Mar 2020113.45 TL
28 Feb 2020113.45 TL
21 Feb 2020113.45 TL
14 Feb 2020101.30 TL
7 Feb 2020101.30 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları