Sandoz İlaçları › EDICIN 1 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon › Kullanma Talimatı

EDICIN 1 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon Kullanma Talimatı

Vankomisin Hcl }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Vankomisin HCL Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 22 November  2013

EDİCİN 1 g IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 1, 5,10 Flakon

İlaç damar içine uygulanır, burundan tüple verilir veya ağızdan alınır. Kas içine uygulanmaz.

-

Etken Madde

Vankomisin hidroklorür

Her flakon 1 g vankomisine eşdeğer liyofilize vankomisin hidroklorür içerir

-

Yardımcı maddeler

Yardımcı madde bulunmamaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EDICIN nedir ve ne için kullanılır?

2. EDICIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EDICIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EDICIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.EDICIN nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.EDICIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EDICIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer daha önceden EDİCİN’e aşın duyarlılık (şiddetli aleıji) belirtileri göstermişseniz,

- Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız.

EDICIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Böbrekle ilgili rahatsızlığınız varsa,

- Yaşlı iseniz,

- İşitme zorluğunuz varsa,

- Genel anestetik olacaksanız,

- Diğer bazı ilaçlan kullanıyorsanız,

• Streptomisin, neomisin, gentamisin, kanamisin, amikasin, tobramisin, polimiksin B ve

kolistin gibi böbreklerinizi etkileyen antibiyotikleri alıyorsanız,

• Etakrinik asit ve furosemid gibi ödem çözücü tabletleri alıyorsanız,

• Kolestiramin (kandaki yüksek seviyelerdeki yağ ve sindirim sisteminin inflamatuar

hastalığındaki diyare tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, EDİCİN’i dikkatli kullanınız.

Size reçete ile önerilen ilaçlar haricinde, başka bir ilaç aldıysanız veya alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuk doğurma potansiyeli olan bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) EDİCİN ’in çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıma ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalacaksanız EDİCİN ‘i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EDİCİN anne sütüne geçer. Bundan dolayı EDİCİN’İ emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

EDICIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EDİCİN’in içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;

• Streptomisin, neomisin, gentamisin, kanamisin, amikasin, tobramisin, polimiksin B ve kolistin gibi böbreklerinizi etkileyen antibiyotikleri alıyorsanız,

• Etakrinik asit ve furosemid gibi ödem çözücü tabletleri alıyorsanız,

• Kolestiramin (kandaki yüksek seviyelerdeki yağ ve sindirim sisteminin inflamatuar hastalığındaki diyare tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, EDİCİN’i dikkatli kullanınız.

Eğer reçeteli veye reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.EDICIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Size verilen ilacın dozu, yaşınıza, sizde var olan enfeksiyon türüne, böbreklerinizin çalışma şekline, işitmede zorluk çekip çekmediğinize ve aldığınız diğer ilaçlara dayanarak verilecektir.

  • Genel erişkin dozu, her 6 saatte bir 500 mg veya 12 saatte bir 1 g’dır. Bu ilaç size verilmeden önce enjeksiyonluk su içinde eritilecektir. Daha sonra % 0.9 Sodyum Klorür Çözeltisi içinde seyreltilecektir. Daha sonra damar içine damla damla verilecektir. Her enjeksiyon, doza bağlı olarak 20-60 dakika içinde verilir ama 24 saat içinde sürekli olarak da uygulanabilir. Uygulanacak bir sonraki doz, kan testi sonuçlarına göre doktorunuz tarafından belirlenir.

Uygulama yolu ve metodu

• EDİCİN damardan yavaş enjeksiyon şeklinde verilir, aynı zamanda bazı barsak enfeksiyonlarının tedavisi için ağızdan da alınabilir. EDİCİN’in etkisi 2-3 günden önce görülmez. Tedavinizin süresi tedavi edilen enfeksiyona göre değişir. Tedavi birkaç hafta sürebilir. 30 mİ su içinde ortalama 125 mg veya 250 mg içirilir. Burundan tüple de uygulanabilir.

• Tedavi sırasında kan testleri yapılır, idrar örneği sizden istenebilir ve zararlı etkisi olup olmadığını anlamak için işitme testi yapılabilir.

• EDİCİN kas içine uygulanmaz.

Çocuklarda kullanımı

Damar içine:

Genel intravenöz doz, 6 saatte bir verilen (günlük toplam doz, 40 mg/kg vücut ağırlığı) 10 mg/kg’dır.Her bir doz en az 60 dakikalık periyotlarla uygulanmalıdır. Yeni doğanlarda ve bebeklerde günlük doz daha düşük olabilir. Bir haftalık bebeklerde 12 saatte bir ve daha sonra 1 aya kadar 8 saatte bir 10 mg/kg dozu takiben 15 mg/kg’lik başlangıç dozu önerilmektedir.

Ağız yoluyla:

7-10 gün boyunca süre ile 3’e veya 4’e bölünmüş 40 mg/kg vankomisin uygulanabilir. Günlük total doz 2 g' ı geçmez.

Yaşlılarda kullanımı

İşitme ve böbrekler üzerindeki etkilerinden dolayı, böbrek yetmezliği olan ve önceden işitme kaybı olan hastalarda vankomisin dikkatle kullanılır. Yaşlılara tedavi sırasında böbrek kontrolleri ve işitme testleri yapılır.

Özel kullanım durumları

Böbrek fonksiyon bozukluğu:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda vankomisin dozları, doktor tarafından düzenlenir.

Eğer EDİCİN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EDICIN kullanırsanız

EDİCİN size hastanede uygulanacağı için gerekenden az ya da fazla almanız olası değildir. Fakat bu konuda endişeniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EDICIN'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına kara verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EDICIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz olacaktır.

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 322.43 TL [ 22 Nov 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 322.43 TL [ 12 Nov 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516799243
Etkin Madde Vankomisin Hcl
ATC Kodu J01XA01
Birim Miktar 1
Birim Cinsi G
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Vankomisin HCL
İthal ( ref. ülke : Sirbistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

EDICIN 1 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Nov 2021322.43 TL
12 Nov 2021322.43 TL
8 Nov 2021322.43 TL
1 Nov 2021322.43 TL
22 Oct 2021322.43 TL
15 Oct 2021322.43 TL
8 Oct 2021322.43 TL
1 Oct 2021322.43 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları