İlaçları › ECTOPIX %0.1 krem (30 gr) › Kullanma Talimatı

ECTOPIX %0.1 krem (30 gr) Kullanma Talimatı

Metilprednizolon Aseponat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 31 May  2016

ECTOPİX %0.1 krem Haricen uygulanır.

Etken Madde

1 g ECTOPDC, 1 mg metilprednisolon aseponat (0.1%) içerir.

Yardımcı maddeler

Likit parafın, parafın, polisorbat 60, sorbitan stearat, setostearil alkol, disodyum edetat, dietilen glikol monoetil eter, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ECTOPIX nedir ve ne için kullanılır?

2. ECTOPIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ECTOPIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ECTOPIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ECTOPIX nedir ve ne için kullanılır?

ECTOPİX, 30g beyaz renkte çözünmemiş veya yabancı madde içermeyen homojen krem içeren ağzı beyaz renkli vidalı kapakla kapatılmış, alüminyum tüpte ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

ECTOPİX, iltihabi ve alerjik deri reaksiyonlarını baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağrı) gibi deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

ECTOPİX mayasıl (ekzema) tedavisi için deriye sürülmek suretiyle kullanılır. ECTOPİX Krem ani gelişen ekzema, sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızarıklarla seyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı, temas ekzeması, dejenerasyona uğratıcı sulu ekzema, kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema çocuklardaki ekzema ve herhangi başka bir şekilde sınıflandırılmamış olan ekzemada kullanılır.


2.ECTOPIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ECTOPIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • ECTOPİX’in içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,
 • Tedavi edilecek alanda tüberküloz (verem) veya sitiliz (frengi) nedeniyle oluşmuş bir bozukluk, hasar (lezyon) varsa,
 • Tedavi alanında viral hastalıklar (örneğin su çiçeği/varicella, herpes zoster), gül hastalığı (rozacea), ağız civarında dermatit, deride yara, akne, derinin incelmesi ile sonuçlanan (atrofık) deri hastalıklarına ilişkin bir bozukluk veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonları varsa
 • Bakteri ve/ veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilave uygun tedavi gereklidir.
 • ECTOPIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • ECTOPİX’in de dahil olduğu glukokortikoidler (çeşidi iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar), özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.
 • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.
 • ECTOPİX’in de dahil olduğu deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanımına bağlı olarak, lokal deri iltihabı oluşma olasılığı artabilir.
 • ECTOPİX kullanılırken, gözlerle, açık derin yaralarla ve mukoza ile temasından kaçınınız.
 • ECTOPİX’in de dahil olduğu deriye uygulanan kortikosteroidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman altında tüm vücutta yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır. Çocuk bezlerinin kapalı ortam oluşturabileceğine dikkat edilmelidir.
 • Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya tüm vücudu etkileyen durumların ortaya çıkma olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi mümkün mertebe kısa tutulmalıdır.
 • Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.
 • Daha önce göz içi basıncında artma (glokom) şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Genel kullanılan ve tüm vücudu etkileyen kortikoidlerde olduğu gibi, lokal kortikoidlerin kullanılması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman ile veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) sonucunda glokom gelişebilir.
 • ECTOPİX’m içerisindeki iki yardımcı madde (setostearil alkol ve butilhidroksitoluen) deride bölgesel tepkilere (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir. Butilhidroksitoluen gözlerde ve mukus membranlarında da (ağız boşluğu ve burun boşluğu) tahrişe sebep olabilir.
 • ECTOPİX'in içerisindeki yardımcı maddelerden olan setostearil alkol lokal deri

  reaksiyonlarına (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir.

  Pediyatrik popülasyon:

  ECTOPİX kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.

  Dört ay ila 3 yıl arasındaki çocuklara uygulanacağı zaman doktor değerlendirmesi gerekmektedir.

  Lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ECTOPIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ECTOPİX’i yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ECTOPİX reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
 • Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatların kullanılması sakıncalıdır.
 • Özellikle geniş bir alana uygulama, uzun süreli kullanım veya kapalı pansumandan kaçınınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Emziren kadınların göğüs bölgesine ECTOPİX uygulamamalıdır.
 • Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ECTOPİX reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
 • Özellikle geniş alana uygulamadan, uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınınız.

Araç ve makina kullanımı

ECTOPİX’in araç ve makina kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

ECTOPIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ECTOPİX'in içerisindeki yardımcı maddelerden olan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (ör. kontakt dermatit) sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı


3.ECTOPIX nasıl kullanılır ?

ECTOPİX’i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

ECTOPİX, topikal (yüzeysel) olarak günde bir kez ince bir tabaka halinde hastalıklı deriye hafifçe sürülür.

Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 haftayı aşmamalıdır.

ECTOPİX Krem’in uzun süreli kullanımına bağlı olarak deride aşırı kuruma olursa, tercih daha yüksek yağ içeriğine sahip bir formülasyondan yana kullanılmalıdır (ECTOPİX Pomat veya ECTOPİX Yağlı Pomat).

Uygulama yolu ve metodu

Haricen hastalıklı deriye sürülerek kullanılır.

Çocuklarda kullanımı

ECTOPİX’in, 4 aydan küçük bebeklerdeki güvenliği saptanmamıştır. Çocuklarda veya ergenlerde kullanıldığında doz ayarlaması gerekli değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer ECTOPIX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ECTOPIX kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla ECTOPIX kullanırsanız

ECTOPİX’den bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında veya kaza ile yutulması sonrasında bir risk beklenmemektedir.

ECTOPIX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ECTOPIX'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

ECTOPIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA16024
Satış Fiyatı 20.26 TL [ 3 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.26 TL [ 27 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514350064
Etkin Madde Metilprednizolon Aseponat
ATC Kodu D07AC14
Birim Miktar 1
Birim Cinsi %
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ECTOPIX %0.1 krem (30 gr) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Jun 202220.26 TL
27 May 202220.26 TL
20 May 202220.26 TL
13 May 202220.26 TL
6 May 202220.26 TL
25 Apr 202220.26 TL
18 Apr 202220.26 TL
8 Apr 202220.26 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları