Novartis İlaçları › DYNACIRC SRO 5 mg 30 kapsül › Kullanma Talimatı

DYNACIRC SRO 5 mg 30 kapsül Kullanma Talimatı

Isradipin }

Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > İsradipin Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 17 May  2013

DYNACIRC SRO 5 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kapsül, 5 mg isradipin içermektedir.

Yardımcı maddeler

: Kolloidal silika anhidr, magnezyum stearat, setil palmitat, mikrokristalin selüloz, metilhidroksipropilselüloz Jelatin kapsül: sarı demir oksit, titanyum dioksit, jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DYNACIRC SRO nedir ve ne için kullanılır?

2. DYNACIRC SRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DYNACIRC SRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DYNACIRC SRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DYNACIRC SRO nedir ve ne için kullanılır?

DYNACIRC SRO kapsüller, açık sarı renkte, sert jelatin kapsüllerdir. Her bir kapsül, etkin madde olarak 5 mg isradipin içerir.

DYNACIRC SRO, 30 adet kapsül içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

DYNACIRC SRO yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. İlaç, "kalsiyum kanal blokerleri" isimli bir ilaç ailesine dahildir. Bu ilaçlar, damarları gevşeterek kan basıncını düşürür ve kalbin iş yükünü azaltırken kalbe giden kan ve oksijen miktarım artırır.


2.DYNACIRC SRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DYNACIRC SRO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• İsradipine ya da bu kullanma talimatını başında listelenmiş olan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

• Geçmişte bu maddelerden herhangi birine veya başka bir kalsiyum kanal blokerine karşı alerji yaşadıysanız

• Şiddetli göğüs ağrınız varsa

• Kalp krizi (miyokard infarktüsü) geçirdiyseniz

DYNACIRC SRO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Ciddi kalp hastalığınız varsa

• Böbrek ya da karaciğer sorununuz varsa

• Gebeyseniz ya da gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız (aşağıdaki ayrıntılı bilgilere bakınız)

• Bebeğinizi emziriyorsanız (aşağıdaki ayrıntılı bilgilere bakınız)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DYNACIRC SRO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DYNACIRC SRO kullanımı sırasında greyfurt suyu içmeyiniz. Greyfurt suyu DYNACIRC SRO'nun kandaki miktarını artırarak muhtemelen zararlı bir düzeye çıkarabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. DYNACIRC SRO'nun hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili deneyim sınırlıdır. Kural olarak, doktorunuz kullanılmasının gerekli olduğuna karar vermediği takdirde DYNACIRC SRO hamilelik sırasında kullanılmaz. Doktorunuz gebelik sırasında DYNACIRC SRO kullanmanın olası risklerini size açıklayacaktır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DYNACIRC SRO tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bu konuda doktorunuza danışınız.

2.

Araç ve makina kullanımı

Diğer kalsiyum kanal blokerleri gibi DYNACIRC SRO da özellikle tedavinin başında baş dönmesine yol açabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız.

DYNACIRC SRO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DYNACIRC SRO'nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda diğer herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın bir zamanda aldıysanız, doktorunuza ya da eczacınıza bunu bildiriniz. Bir doktor tarafından verilmemiş olanları da söylemeyi unutmayınız.

Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuzun bunu bilmesi özellikle önem taşımaktadır:

• Başka herhangi bir kalp ilacı,

• Epilepsi (sara) tedavisi için kullanılan fenitoin gibi ilaçlar (antikonvülsanlar),

• Mide ülseri için kullanılan ilaçlar (örneğin simetidin),

• Antibiyotikler (rifampisin, eritromisin, klaritromisin),

• HIV/AIDS için kullanılan ilaçlar,

• Fungal enfeksiyon (mantar enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan oral ilaçlar,

• Fenobarbita1.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DYNACIRC SRO nasıl kullanılır ?

Doktorunuzun talimatlarını dikkatli bir şekilde takip ediniz. Önerilen dozajı aşmayınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz size tam olarak kaç kapsül DYNACIRC SRO kullanacağınızı söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

DYNACIRC SRO'nun normal dozu günde bir kez bir 5 mg SRO kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu

SRO kapsülünüzü her gün aynı saatte olmak üzere sabahları ve/veya akşamları bir bardak suyla birlikte almalısınız. SRO kapsül bütün olarak yutulmalıdır. SRO kapsülü çiğnemeyiniz.

Doktorunuzun tedavi sırasında, özellikle de DYNACIRC SRO'yu kullanmaya ilk başladığınızda kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmesi önem taşımaktadır. DYNACIRC SRO'nun yarar sağlama düzeyine bağlı olarak doktorunuz dozajı değiştirebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doktor daha farklı bir doz uygulamasına gidebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer veya böbrek sorununuz varsa, doktorunuz sizin için daha farklı bir doz uygulamasına gidebilir.

Eğer DYNACIRC SRO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DYNACIRC SRO kullanırsanız

Eğer kazayla çok fazla kapsül alırsanız hemen doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Doz aşımı durumunda genellikle hastanın hastanede müşahede altında tutulması gerekir, çünkü kan basıncı anormal derecede düşük olabilir.

DYNACIRC SRO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DYNACIRC SRO'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unuttuysanız aklınıza gelir gelmez alınız. Ama bir sonraki dozunuza 4 saatten kısa bir süre kaldıysa, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DYNACIRC SRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DYNACIRC SRO genellikle uzun süreli tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu ilacın yüksek kan basıncını tamamen iyileştirmediğini, ama kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu unutmayınız. Bu nedenle, kan basıncınızı düşük düzeylerde tutmak için bu ilacı size söylendiği şekilde almaya devam etmelisiniz. Kan basıncının tam olarak kontrol altına alınabilmesi için hiçbir dozun atlanmaması önemlidir. DYNACIRC SRO'yu kullanmayı ani olarak kesmeyiniz.

Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504170009
Etkin Madde Isradipin
ATC Kodu C08CA03
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > İsradipin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DYNACIRC SRO 5 mg 30 kapsül Barkodu