Johnson & Johnson İlaçları › DUROGESIC 50 mcg 5 TTS flaster › Kullanma Talimatı

DUROGESIC 50 mcg 5 TTS flaster Kullanma Talimatı

Fentanil }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Fentanil Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 23 March  2020

DUROGESIC 50 mikrogram/saat transdermal flaster Haricen kullanılır.

Etken Madde

Her bir transdermal flaster 8.4 mg fentanil içerir.

Yardımcı maddeler

Film Polyester/EVA, solüsyon, Poliakrilat yapıştırıcı Duro-Tak87-4287, azot, etil asetat, film, silikonize, polyester, 2 mil (51 pm), film, silikonize, polyester, 3 mil (76 pm), mavi mürekkep, inceltici mürekkep

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DUROGESIC nedir ve ne için kullanılır?

2. DUROGESIC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DUROGESIC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DUROGESIC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DUROGESIC nedir ve ne için kullanılır?

 • DUROGESIC transdermal bir flasterdir. Şiddetli ve uzun süreli ağrıların giderilmesine yardımcı olur.
 • DUROGESIC 50 mikrogram/saat transdermal flasterlerin her biri etkin madde olarak 8.4 mg fentanil içerir.
 • DUROGESIC güçlü ağrı kesiciler olan opioidler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • DUROGESIC her kutuda 5 flaster bulunan formları ile kullanıma sunulmaktadır.

 • 2.DUROGESIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DUROGESIC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Fentanile veya flasterdeki yapışkan maddelerden herhangi birine (yukarıda yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı aleıjiniz varsa,
 • Ağır astımınız veya barsak tıkanıklığınız (paralitik ileus) varsa,
 • Kısa süreli ağrılarınız varsa,
 • Çocuğunuz 2 yaşın altında ise,
 • Çocuğunuz morfin gibi güçlü ağrı kesiciler ile tedavi edilmediyse,
 • DUROGESIC’i kullanmayınız.

  DUROGESIC kısa süreli veya ameliyat sonrası ağrıların tedavisinde kullanılmamalıdır.

  DUROGESIC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Diğer güçlü ağrı kesiciler gibi, DUROGESIC flaster de alışılmadık uyku, daha yüzeyel (zayıf) ve yavaş nefes alıp verme hali yapabilir. Daha önce morfin ile ilişkili (DUROGESIC gibi) ağrı kesici veya morfin gibi güçlü ağrı kesiciler kullanmayan kişilerde, nefes alma güçlüğü çok seyrek olarak hayatı tehdit edici ve hatta ölümcül olabilir.
 • İlacın cilde geçişini etkileyebileceğinden DETROGESIC flaster kullanmaktayken ateş gelişirse, doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer aşağıdaki şikayetlerden biri sizde varsa, bu ilacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız:
 • Solunum yollarını daraltan, kronik (uzun süreli) akciğer hastalığı veya diğer akciğer hastalıklarınız varsa
 • Kalp ya da kan basıncı ve kan hacmi ile ilgili ve böbrek, karaciğer ile ilgili sorunlarınız varsa
 • Beyin ile ilgili bir hastalığınız varsa
 • İnatçı baş ağrılarınız ya da kafa yaralanmanız varsa doktorunuz daha yakından izlemeye ihtiyaç duyabilir.
 • Çok hasta, çok zayıf ve yaşlıysanız, flasterlerin etkilerine karşı daha hassas olabilirsiniz.
 • Myasthenia gravis olarak bilinen, kaslarınızın zayıf olmasından ve kolayca yorulmaktan dolayı sıkıntı yaşıyorsanız, DUROGESIC flasteri kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
 • Diğer güçlü ağrı kesiciler gibi, tekrarlanan kullanımda ilaca karşı tolerans ya da bağımlılık gelişebilir.
 • Daha önce ilaç istismarı ya da alkol bağımlılığı yaşadıysanız doktorunuza söyleyiniz.
 • DUROGESIC kabızlığa sebep olabilir, kabızlığı önlemek için doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Ateş/dış ısı uygulaması

  Yüksek sıcaklıklarda, ilacın normalden daha yüksek miktarı vücudunuza salınabilir. Eğer ateşiniz var ise her zaman doktorunuza danışınız. Doktorunuz gerekiyorsa ilacınızın dozunu değiştirebilir. DUROGESIC saliminin artışı ısı kaynaklarına doğrudan maruz kalma sonucu da oluşabilir. DUROGESIC uygulanan alanı, ısıtıcı ped, elektrikli battaniye, ısıtılmış su yatağı, ısı veya bronzlaşma lambası (solaryum), yoğun güneş banyosu, sıcak su şişeleri, uzun süreli sıcak su banyoları, saunalar, kaplıcalar ve sıcak küvetler gibi direkt dış ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.

  Flaster başkasına yapışırsa

  Flasteri sadece doktorun reçetelediği kişi kullanmalıdır. Bazen flaster, yakın fiziksel temasta bulunan veya hasta ile aynı yatağı paylaşan aile bireylerine de kaza sonucu yapışabilir. Başka birine (özellikle bir çocuğa) yapışan flaster doz aşımı ile sonuçlanabilir. Flasterin başka bir kişinin cildine yapışması durumunda hemen flasteri çıkarınız ve doktorunuzu arayınız.

  Tahrip olmuş veya akmış flasterler
 • Flasterleri asla bölmeyiniz ve kesmeyiniz.
 • Herhangi bir şekilde bölünmüş, kesilmiş veya hasar görmüş flasterleri kullanmayınız.
 • Flaster tahrip olmuş ise kullanmayınız.
 • Sabun, alkol, losyon, yağ, vb kullanmayınız. Çünkü bunlar ilacın daha hızlı bir şekilde kana karışmasına neden olabilir.

  DUROGESIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DUROGESIC alkollü içecekler ile birlikte kullanılmamalıdır.

  DUROGESIC uyuşukluğa ve daha yavaş nefes almaya neden olabilir. Alkol kullanımı bu etkileri daha kötüleştirecektir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  DUROGESIC çok gerekli olmadıkça gebelik süresince kullanılmamalıdır.

  İlacın doğum esnasında kullanımı da önerilmez; çünkü DUROGESIC’in doğum esnasında kullanımı yenidoğan bebeğin solunumunu etkileyebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  DUROGESIC anne sütüne geçtiğinden emzirme döneminde kullanılmamalıdır. DUROGESIC flasteri çıkardıktan sonra 3 gün emzirmemelisiniz. Çünkü küçük miktarlarda ilaç anne sütüne geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  DUROGESIC uygulamasından sonra herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

  DUROGESIC sizde uyuşukluğa neden olabilir. Eğer böyle olursa, araç veya makine kullanmayınız.

  Bu ilaç sizde uyku hali ve sersemlik yapabileceğinden, araç kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

 • İlacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç kullanmayınız.
 • Bu ilacın etkisi altındayken araç kullanmak suçtur. Ancak;
 • -    Bu ilaç medikal veya dental bir problem için reçetelendirildiyse

  -    Reçeteleyenin talimatlarına ve ilaç ile birlikte sunulan bilgilere göre alıyorsanız Güvenli araç kullanma becerinizi etkilemiyorsa

  suç işlemiş sayılmazsınız (meşru müdafaa).

  Bu ilacı kullanırken araç ve makine kullanmanın sizin için güvenli olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Diğer opioid türevi ağrı kesiciler (buprenorfin, nalbufın ya da pentazosin),
 • Uyumanıza yardımcı olan ilaçlar,
 • HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn; ritonavir ve nelfınavir gibi bazı AIDS ilaçlan),
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı antibiyotikler (örn; eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin),
 • Verem tedavisinde kullanılan rifampisin,
 • Kas gevşetici ilaçlar,
 • Mantar hastalıklannm tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; ketokonazol, itrakonazol, flukonazol ve vorikonazol),
 • Kalp atışlanndaki düzensizliklerde kullanılan bazı ilaçlar (örn; amiodaron, diltiazem, verapamil),
 • Bazı antihistaminikler (özellikle uyku yapan ilaçlar),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; sitalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, venlafaksin),
 • Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; nefazodon):
 • o Monoamin oksidaz inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar, bu ilaçlan almayı bıraktıktan sonraki 14 gün boyunca DUROGESIC almamalısınız, o Tepkilerinizi yavaşlatan ve uyku verici ilaçları alıyorsanız (fenotiyazinler, trankilizanlar, uyku ilaçları, iskelet kası gevşeticileri, antihistaminikler), o Alkol kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

 • Sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn; karbamapezin, fenobarbital ya da fentoin).
 • Doktorunuz DUROGESIC flaster ile hangi ilaçlann alınmasının güvenli olacağını biliyordur. Eğer yukarıda listelenen ilaç tiplerinden bazılarını alıyorsanız veya yukarıda listelenen ilaç tiplerinden bazılarını almayı bıraktıysanız, bu durum ihtiyacınız olan DUROGESIC dozunu etkileyebileceğinden dikkatle izlenmeniz gerekebilir,

  Yukarıdakilerden birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, DUROGESIC flaster kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Operasyonlar veya testler

  Eğer anestezi alacağınızı düşünüyorsanız, DUROGESIC kullanmadan önce doktorunuz veya diş hekiminize danışınız.


  3.DUROGESIC nasıl kullanılır ?

 • Doktorunuz DUROGESIC ile tedavinin ne kadar süreceğini ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size anlatacaktır.
 • Flasterin tam etki göstermesi bir gün alabilir.
 • Uzun süreli kullanımda DUROGESIC tolerans oluşturabilir. Dolayısıyla, aynı etkiyi elde etmek için doktorunuz bir süre sonra daha yüksek dozda DUROGESIC reçete edebilir.
 • Eğer DUROGESIC'i nasıl kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Daha önce siz veya ailenizden birisi kötüye kullanım yaşadıysa veya alkole, reçeteli ilaçlara veya yasadışı maddelere bağımlılığınız olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

  • DUROGESIC’i, yetişkinlerde, göğüs, sırt veya üst kolun kılsız bir bölgesine yerleştiriniz.

 • Küçük çocuklarda, çocuğun flasteri çıkarma potansiyelini azaltmak amacıyla sırtın üst kısımlarını tercih ediniz. Flasterin yerinde olup olmadığı aralarla kontrol edilmelidir.
 • Çocuğunuzun flasteri çıkarıp ağzına götürmemesi sağlanmalıdır.
 • Çocuklar ilk flaster uygulamasından ve en yüksek doz uygulamasından sonra 48 saat süreyle izlenmelidir.
 • • DUROGESIC’i, paketinden çıkardıktan sonra hemen uygulayınız. Uygulama bölgesinde tüy varsa uygulamadan önce kesiniz, tıraş etmeyiniz (tıraş etmek cildinizi tahriş edebilir).

 • Uygulama bölgesini sadece su ile temizleyiniz.
 • Flaster uygulanmadan önce cilt tamamen kuru, temiz ve serin olmalıdır.
 • Flaster uygulaması öncesinde sabun, yağ, losyon veya cildi tahriş edebilecek veya özelliğini değiştirebilecek herhangi bir madde kullanılmamalıdır.
 • Flaster sıcak duş ve banyodan sonra uygulanmamalıdır.
 • Herhangi bir hasara karşı flasteri kontrol ediniz. Herhangi bir şekilde bölünmüş, kesilmiş veya hasar görmüş flasterleri kullanmayınız.
 • Flasteri koruyucu poşetten çıkarmak için mühür kenarında işaretli noktadan (flaster etiketinin üzerinde ok ile işaretlenmiştir) tutunuz. Poşeti bu noktadan tutarak dikkatlice yırtınız. Poşeti açmak için makas kullanacaksanız, poşet içindeki flastere zarar vermeyecek şekilde mühürlü kenara yakın olarak kesiniz.
 • DUROGESIC, mühürlü paketinden çıkartıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır. Flasterin yapışkanlı tarafına dokunmaktan kaçınınız. Poşet tümüyle açıldıktan sonra flasteri avuç içi ile 30 saniye hafif basınç uygulayarak cilde yapıştırınız. Flasterin, özellikle kenarlarının iyice yapıştığından emin olunuz.
 • Daha sonra ellerinizi temiz su ile yıkayınız.
 • DUROGESIC aralıksız olarak 72 saat (3 gün) boyunca uygulandığı yerde kalmalıdır.
 • Üç gün sonra flasteri çıkarınız ve bu flasteri çıkardıktan hemen sonra yeni bir flasteri yukarıda anlatıldığı şekilde uygulayınız.
 • Yeni flaster değişik bir cilt bölgesine uygulanmalıdır. Hiçbir zaman bir önceki ile aynı yere uygulamayınız. Aynı cilt bölgesine yeni bir flaster uygulanmadan önce birkaç gün geçmelidir.
 • Kullanılmış flasteri yapışkan tarafları birbirine yapışacak şekilde katlayınız ve emniyetli bir şekilde atınız.
 • •    Flasterleri uygulama ve çıkarma sonrasında ellerinizi sadece suyla yıkayınız.
 • DUROGESIC, çocukların ulaşamayacakları yerde saklanmalı ve kullanıldıktan sonra çöp kutusuna değil, tuvalete atılmalı; su dökülerek gözden kaybolması sağlanmalıdır.
 • Doktorunuz tarafından tedaviye devam edip etmeyeceğiniz düzenli aralıklarla değerlendirilecektir.
 • Kullanılmamış flasterler eczaneye veya hastane eczanesine geri verilmelidir.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DUROGESIC yalnızca güçlü (opioid olarak adlandırılan) ağrı kesicilere karşı tolerans gelişmiş

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda DUROGESIC dozunun doktor tarafından ayarlanması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliğinde DUROGESIC dozunun doktor tarafından ayarlanması gerekebilir.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliğinde DUROGESIC dozunun doktor tarafından ayarlanması gerekebilir.

  Eğer DUROGESIC’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

  Flaster kullanırken günlük aktiviteler:

  Flasterler su geçirmezdir.

  Flasteri kullanırken duş alabilir veya banyo yapabilirsiniz ancak flasterin kendisini ovalamayınız.

  Flasteri kullanırken doktorunuz uygun gördüğü takdirde spor ve egzersiz yapabilirsiniz.

  Ayrıca yüzebilirsiniz ancak sıcak jakuzi spa banyoları kullanmayınız. Flasterin üzerini sıkı veya elastik bandajla sarmayınız.

  Flasterleri; ısı bantları, sıcak su torbalan, elektrikli battaniyeler, solaryum, yoğun güneş banyoları, uzun sıcak banyo ve saunalar gibi direk sıcak ile temas ettirmeyiniz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DUROGESIC kullanırsanız

  DUROGESIC ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımının en önemli belirtisi solunumun baskılanmasıdır. Eğer hasta anormal, yavaş veya zayıf nefes alıp veriyorsa flasteri çıkarınız ve doktorunuza danışınız.

  Ayrıca yorgunluk, aşırı uyku, yürüme, konuşma ve düşünme zorlukları, sersemlik de doz aşımı belirtileri arasındadır.

  DUROGESIC flasteri değiştirmeyi unutursanız

  Eğer DUROGESIC flasteri değiştirmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz gün ve saati not alınız. Flasteri tekrar her zamanki gibi 3 gün (72 saat) sonra değiştiriniz. Eğer flaster değiştirmekte çok geç kaldıysanız, doktorunuza bildiriniz. Çünkü, ekstra ağrı kesiciler almanız gerekebilir, ama ekstra flaster kullanmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DUROGESIC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Uzun süreli kullanım sonrası ilaç kesilmesi yoksunluk belirtilerine neden olabilir.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA02582
Satış Fiyatı 74.66 TL [ 23 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 74.66 TL [ 18 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699593815027
Etkin Madde Fentanil
ATC Kodu N02AB03
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 5
Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Fentanil
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DUROGESIC 50 mcg 5 TTS flaster Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
23 Mar 202074.66 TL
18 Mar 202074.66 TL
13 Mar 202074.66 TL
6 Mar 202074.66 TL
28 Feb 202074.66 TL
21 Feb 202074.66 TL
14 Feb 202066.64 TL
7 Feb 202066.64 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları