İl-ko İlaçları › DULESTER 30 mg 28 kapsül › Kullanma Talimatı

DULESTER 30 mg 28 kapsül Kullanma Talimatı

Duloksetin Hcl }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Duloksetin İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DULESTER nedir ve ne için kullanılır?

2. DULESTER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DULESTER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DULESTER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DULESTER nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.DULESTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DULESTER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Duloksetin veya DULESTER'in içerdiği diğer maddelerden herhangi biıfine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa ("Yardımcı maddeler" kısmına bakınız)
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa
 • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız ("Diğer ilaçlarl|a birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)
 • Genellikle depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız
 • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)
 • Yüksek tansiyonunuz veya kalp hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Dbktorunuz DULESTER alıp alamayacağınızı size söyleyecektir.

  DULESTER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdakiler DULESTER'in size niçin uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer aşağıdakilerden herhangi bir tanesi sizde mevcutsa ilacı kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

  Eğer,

 • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarl^ı birlikte kullanımı" bölümüne bakınız)
 • Bitkisel yolla tedavi için kullanılan kantaron (St. John's Wort) kullanıyorsam^

  Böbrek hastalığınız varsa Daha önce nöbet geçirmişseniz Taşkınlık (mani) durumunuz varsa

  Bipolar bozukluktan (İki uçlu bozukluk, Manik Depresif Hastalık) muzdarip iseniz Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa Kanama bozuklukları (çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa

  Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız (örneğin diüretik ilaç kullanıyorsanız, özellikle de ileri yaştaysanız)

 • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilacı halen kullanıyorsanız
 • ul lanı mı" e neden


 • Duloksetın içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız ("Diğer ilaçlarla birlikte k bölümüne bakınız)
 • iln


  DULESTER huzursuzluk hissine ya da oturma veya hareketsiz durabilme güçlüği olabilir. Eğer size böyle birşey olursa doktorunuza bildirin.

  İntihar düşüncesi ve depresyonun artması veya anksiyete bozuklukları

  Depresyonda iseniz ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa zaman zaman kendiriize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu ilaçların etkilerini tam olarak göstermesi genellikle 2 hafta ancak bazen daha fazla zaman alacağından, antidepreşan ilaçlar ilk kullanılmaya başlandığında bu durum artabilir.

  Eğer aşağıda belirtilenlere sahipseniz bu şekilde düşünme ihtimaliniz daha fazladır:

 • Daha önce kendini öldürme veya zarar verme ile ilgili düşünceleriniz olmuşsa
 • Genç bir yetişkinseniz. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, antidepreşan ile tedavi görmüş, psikiyatrik hastalığı olan, 25 yaşından genç yetişkinlerin daha fazla intihar eğiliminde olduğunu göstermiştir.
 • Herhangi bir zamanda rahatsız edici düşünce veya eyleminiz olduysa veyş olursa, bunları hemen doktorunuza bildiriniz.

  Bir akrabanıza veya yakın bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu veya anksiyete bozukluğu yaşadığınızı anlatabilir ve ondan bu kullanma talimatını okumasını isteyebilirsiniz. Bu, kendiniz için faydalı olabilir. Depresyonunuzun veya anksiyete bozukluğunuzun daha kötüye gidip gitmediğini veya davranışlarınızdaki değişiklikten dolayı endişe duyup duymadıklarını sorabilirsiniz.

  Çocuklar ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanımı:

  DULESTER'in normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanlık hissi (saldırganlık, karşı çıkma ve öfkenin ön planda olduğu) gibi yan etkilerin görülme riskinin arttığını bilmeniz gerekir. Buna rağmen doktorunuz, yararına olacağı inancıyla, 18 yaş altındaki hastalara DULESTER önerebilir. Eğer doktorunuz 18 yaş altındaki bir hastaya DULESTER reçete etmişse ve siz bu konuyu tartışmak istiyorsanız lütfen doktorunuza geri dönünüz. 18 yaş altındaki hastalar DULESTER kullanırken,; yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar ve kötüleşirse doktorunuzu j haberdar etmelisiniz. DULESTER'in bu yaş grubundaki hastalardaki büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun dönemdeki güvenlilik etkileri de henüz gösterilmemiştir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DULESTER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DULESTER aç veya tok kamına kullanılabilir. DULESTER ile tedavi olurken alkoj alınması halinde dikkatli olunmalıdır.

  Hamilelik

  iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DULESTER'i ancak, doğmamış çocuğunuz için potansiyel yararları ve oluşturduğu potansiyel riskleri doktorunuz ile tartıştıktan sonra ancak doktorunuzun kararı ile kullanmalısını!^.

  Doktorunuzun DULESTER kullandığınızı bildiğinden emin olunuz. Hamile iken ilaç aldığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış verişini hızlandırıp! mavimsi görünmesine neden olan yenidoğamn kalıcı pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olarak adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler genellikle bebek dbğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir durumda ise doktorunuz |le derhal temasa geçiniz.

  Eğer DULESTER'i hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğiniz doğduğunda bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle doğumdan hemen sonra veya bebeğiniz doğduktan sonra birkaç gün içinde başlayabilir. Bu belirtiler, gevşek kaslai, titreme, heyecanlılık hali, tam olarak beslenememe, nefes alıp vermede zorluk ve nöbet olabilir. Eğer doğduğunda bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığı:[hakkında endişeleniyorsanız, size tavsiyede bulunabilecek doktorunuzu arayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  kullanımı


  R'in sizi


  olduğunu


  aşağıdaki


  Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Emzirirken DULESTER öneri İm emektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  DULESTER kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilir. DULES1 nasıl etkilediğini bilmeden araç veya herhangi bir alet ya da makine kullanmayınız.

  DULESTER'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DULESTER şeker içerir. Eğer doktorunuz bazı şekerlere karşı intoleransınızın söylerse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DULESTER'in etkin maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup durumlarda kullanılabilir:

  Diyabetik nöropatik ağrı, fıbromiyalji, kemiklerin, eklemlerin ya da kasların kroıjik ağrısı, depresyon, anksiyete ve idrar kaçırma.

  Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçlardan kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda <}uloksetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte DULESTER kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz ile kontrol etmeden önce reçetesiz satılan ve bitkisel kökenli ilaçla^ da dahil olmak üzere herhangi bir ilaç kullanmaya başlamayınız ve kullandığınız ilacı bırakmayınız.

  Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

  Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gü-rı içinde kullandıysanız) DULESTER kullanmamalısınız. DULESTER da dahil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOI kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. DULESTER kullanmadan en az 14 gün önce MAOj ilaçların kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOI kullanmadan 5 gün önce DULESTER kullanmayı kesmeniz gerekir.

  Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler, feüobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

  Serotonin düzeyini artıran ilaçlar: Triptanlar, tramadol, triptofan, S SRİ'lar (parojksetin ve fluoksetin gibi), trisiklikler (klomipramin, amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.Jolin's Wort) ve venlafaksin örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan: herhangi birini DULESTER ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak İplursamz, doktorunuza başvurunuz.

  sulandırıcı ilaçlar veya kanın


  Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kam pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.


  3.DULESTER nasıl kullanılır ?

  DULESTER'i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Önerilen DULESTER dozu günde iki kapsüldür (toplam 60 mg duloksetin). DUL]ESTER'in etkisinin çok fazla veya çok az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuz ile görüşünüz.

  Uygulama şekli:

  DULESTER ağız yoluyla kullanım içindir. Kapsülünüzü su ile birlikte bütün olarak tutunuz.

  DULESTER almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte alfrıak daha kolay olabilir.

  DULESTER'i ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuzla konuşmadan DULESTER kullanmayı bırakmayınız.

  var ise


  Eğer DULESTER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklar ve ergenlik döneminde kullanımı

  gerekir


  DULESTER'in normal olarak çocuklar ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Özel kullanım durumları

  DULESTER son-dönem böbrek hastalığı bulunan (diyaliz gerektiren) veya ağ; r böbrek bozukluğu bulunan (tahmini kreatinin klirensi < 30 mL/dakika) hastalara kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DULESTER kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DULESTER kullanırsanız

  DULESTER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya Eczacı ile konuşunuz.

  DULESTER'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ancak bir sonraki doz ün zamanı gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında kılınız. Bir gün içerisinde, sizin için bir günlük olarak reçete edilmiş olan miktardan fazla DULESTER kullanmayınız.

  DULESTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemeden kapsüllerinizi kollanmayı bırakmayınız. Doktorunuz artık daha fazla DULESTER kullanmaya ihtiyacınız olmadığını düşündüğünde, tedaviyi tamamen kesmeden önce en az 2 haftalık bir süre boyunca jiozunuzu

  azaltmanızı isteyecektir. DULESTER'i aniden kesen bazı hastalarda aşağıdaki görülebilir:


  belirtiler

  Baş dönmesi, iğne batıyor gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama), yorgunluk, uyuklama, rahatsız veya tedirgin hissetme, kaygı duymi, bulantı veya kusma, titreme, baş ağrısı, huzursuzluk, ishal, aşırı terleme veya vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) gibi belirtiler görülmüştür.

  Bu belirtiler genellikle ciddi olmayıp, birkaç gün içinde ortadan kaybolur, ancak feızin için sorun yaratan belirtiler yaşayacak olursanız, önerileri için doktorunuza danışmaksın^:.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14333
Satış Fiyatı 32.38 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 32.38 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699680160047
Etkin Madde Duloksetin Hcl
ATC Kodu N06AX21
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Duloksetin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DULESTER 30 mg 28 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202032.38 TL
29 Jun 202032.38 TL
19 Jun 202032.38 TL
15 Jun 202032.38 TL
12 Jun 202032.38 TL
8 Jun 202032.38 TL
1 Jun 202032.38 TL
29 May 202032.38 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları