Drogsan İlaçları › DROFLU COLD 20 tablet { 8699580010329 } › Kullanma Talimatı

DROFLU COLD 20 tablet { 8699580010329 } Kullanma Talimatı

Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 22 November  2013

DROFLU COLD tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Kalsiyum hidrojen fosfat anhidrat, mikrokristal selüloz, hipromelloz, kroskarmeloz sodyum, povidon, talk, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DROFLU COLD nedir ve ne için kullanılır?

2. DROFLU COLD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DROFLU COLD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DROFLU COLD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DROFLU COLD nedir ve ne için kullanılır?

DROFLU COLD, 20 ve 24 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. DROFLU COLD, etkin madde olarak ibuprofen ve psödoefedrin içerir.

DROFLU COLD’un etkin maddesi olan ibuprofen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antienflamatuvar bir ilaçtır. Psödoefedrin burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

DROFLU COLD, ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkileri sayesinde, başlıca, aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi için kullanılır.

• Grip, soğuk algınlığı ve sinüzit seyrinde gözlenen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrılar


2.DROFLU COLD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DROFLU COLD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalp damar sistemi ile İlgili riskler

- NSAli’ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

- DROFLU COLD koroner arter "bypass" cerrahisi Öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer,

- DROFLU COLD’un içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşın duyarlılığınız varsa,

- Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,

 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Asetil salisilik asit (Aspirin) ve diğer nonsteroid    antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı
 • sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,

  - Tedavi edilmemiş mide ve on iki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

 • İltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)
 • Flamileliğin geç evresinde (ö.aydan itibaren) iseniz,
 • - Koroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,

  - Yüksek tansiyon ve koroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarda daralma) hastalığınız varsa,

  - Beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa,

  - Depresyon veya duygu durum bozukluğunuzun tedavisi için Monoamin oksidaz inhibitörü kullanıyorsanız ya da son 14 gün içinde kullandıysanız,

  - Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

  - Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa veya beta blokör içeren tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşması ile ilgili ilaçlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu-durum bozukluklarında kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin gibi ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız,

 • 12 yaş altı çocuklarda
 • DROFLU COLD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza DROFLU COLD’u kullanılıp

  kullanılamayacağına doktorunuz karar verilecektir.

  Eğer;

  • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili İlaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.

  • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.

  • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Oluşabilecek kanamaya bağlı olarak dışkı renginde koyulaşma, ağızdan kan gelmesi, hazımsızlık bulguları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ülser kanama ve harabiyet gibi ciddi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompası inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir.
  • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyetİ veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde DROFLU COLD kullanmaya devam etmeyiniz, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz.
  • • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.

   Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa doktorunuza başvurunuz.

   Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; çünkü bir tür beyin zan iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

   Diğer ağn, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

   Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklama, kaşıntı, sarılık, kamın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar).

   İbuprofen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında DROFLU COLD tedavisine devam ediniz.

   DROFLU COLD kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa DROFLU COLD kullanırken dikkatli olunuz.

   Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (öm: yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ya da kolesterolünüz yüksekse, sigara kullanıyorsanız belirtilen günlük dozu aşmayınız.

   Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, DROFLU COLD hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabİlen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.

   Açıklanamayan bir kilo artışı veya ödem (ayak bileğinde şişme) varsa doktorunuza danışınız.

   5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

   60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.

   Prostat büyümesi ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

   • Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyonunuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

   • Feokromasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir).

   • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

   • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme risli daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

  • Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.
  • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla ani başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.
  • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte    ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol
  • açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes    tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp

   ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

   Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

   doktorunuza danışınız.

   DROFLU COLD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   DROFLU COLD, hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

   danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   DROFLU COLD’un kullanımı tavsiye edilmez.

   DROFLU COLD kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine

   kullanmayınız.

   DROFLU COLD’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

   bilgiler

   İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle

   herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   • Yüksek tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında; tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.

   • Varfarin ya da heparin gibi antikoagülanların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.

   • Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

   • Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

   • Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin. kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

   • Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında DROFLU COLD’un etkisi gecikebilir.

   • İdrar söktürücü ilaçlar (Örn. furosemid, tiazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

   • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin ve takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

   • Mifepriston (düşük ilacı) ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olur.

   • İnsan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidovudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

   • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.

   • Kinolon grubu antibiyotikler (örn. siprofloksasin) ile birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.

   • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozitleri (örn. digoksin, digitoksin) ile birlikte kullanıldıklarında, bu ilaçların böbreklerden atılanlarını etkileyerek kan düzeylerini artırabilir ve kalp ritmi bozukluğuna yol açabilir.

   • Kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin faaliyetlerini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) ile birlikte kullanıldığında mide bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

   • Sülfonilüre tedavisi (şeker hastalığının tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığında çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) gözlenmiştir.

   • Özellikle yüksek dozlardaki ibuprofenin karaciğerde ilaçları metabolize eden bir enzim olan CYP2C9’u inhibe eden ilaçlar (örn. vorikonazol, flukonazol) ile birlikte kullanıldıklarında ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

   • DROFLU COLD’un burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (örn. Amitriptilin, mortriptilini imipramİn ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOİ’leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

   • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır.

   • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

   • İbuprofen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini artırabilir.

   • Birlikte kullanımda DROFLU COLD, metotreksatın (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) antidepresanlann (depresyon tedavisinde kullanılır), kan düzeylerini ve istenmeyen yan etkilerini artırabilir.

   • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi İle birlikte kullanıldığında mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

   veriniz.


   3.DROFLU COLD nasıl kullanılır ?

   Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

   Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak ağızdan 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde bir miktar su ile birlikte kullanılmalıdır.

   Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır.

   Uygulama yolu ve metodu

   DROFLU COLD tablet ağızdan, bir bardak su ile alınır.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   Yaşlılarda kullanımı

   12 yaş ve üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

   Yaşlılarda kullanımı

   Yaşlılarda erişkin dozu uygulanır. 60 yaş üzerinde hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

   Özel kullanım durumları

   Ciddi böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda DROFLU COLD’un kullanımından kaçınılmalı ya da gerekiyorsa hekim kontrolü altında düşük dozda kullanılmalıdır.

   Eğer DROFLU COLD 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla DROFLU COLD kullanırsanız

   DROFLU COLD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   DROFLU COLD'i kullanmayı unuttuysanız

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   DROFLU COLD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   DROFLU COLD tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

   HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
   Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA14184
  Satış Fiyatı 19.03 TL [ 26 Jul 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 19.03 TL [ 16 Jul 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699580010329
  Etkin Madde Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl
  ATC Kodu R05X
  Birim Miktar 200+30
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DROFLU COLD 20 tablet { 8699580010329 } Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  26 Jul 202119.03 TL
  16 Jul 202119.03 TL
  9 Jul 202119.03 TL
  2 Jul 202119.03 TL
  28 Jun 202119.03 TL
  25 Jun 202119.03 TL
  21 Jun 202119.03 TL
  18 Jun 202119.03 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları