Ali Raif İlaçları › DRAMAMINE 50 mg 5 ampül › Kullanma Talimatı

DRAMAMINE 50 mg 5 ampül Kullanma Talimatı

Dimenhidrinat }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Difenhidramin Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

DRAMAMINE enjektabl solüsyon içeren ampul Damar içine ve kas içine uygulanır.

Etken Madde

1 ml’sinde 50 mg Dimenhidrinat içerir.

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, propilen glikol, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DRAMAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. DRAMAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DRAMAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DRAMAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DRAMAMINE nedir ve ne için kullanılır?

DRAMAMİNE kutu içerisinde 5 adet lcc’lik ampullerde sunulmaktadır. Her bir ampul 50 mg dimenhidrinat etken maddesi içerir.

Berrak, renksiz veya renksize yakın, hafif benzil alkol kokulu steril sıvıdır.

DRAMAMİNE aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

• Hareket hastalığında: DRAMAMİNE hareket ile ilgi olarak oluşan özellikle mide bulantısı, kusma ve /veya baş dönmesinin tedavisinde ya da önlenmesinde,

• Diğer kullanımları: İç kulaktaki denge organı (vestibular) ile ilgili Meni ere gibi hastalıkların semptomatik tedavisinde kullanılır.


2.DRAMAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DRAMAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Dimenhidrinat veya içindeki diğer bileşiklere karşı hassasiyeti olanlarda,
  • *    'r~


  • Doktor tarafından tavsiye edilmediği sürece 2 yaşın altındaki çocuklarda,

• Emziren kadınlarda,

• Astım gibi solunum problemi yaşayan hastalarda kullanılmamalıdır.

DRAMAMINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,

• Prostat büyümesi varsa,

• İdrar yapmada güçlük,

• İdrar kesesi probleminiz varsa,

• Göz tansiyonu (glokom) varsa,

• Astım, doku ve organlarda aşırı hava birikmesi (amfızem) gibi solunum problemleri varsa,

• Düzensiz kalp atışı ya da diğer kalp hastalıkları,

• Ülser, tıkanıklık (obstrüksiyon) gibi mide problemleriniz varsa,

• Zihin/duygu durum değişiklikleri varsa,

• Nöbet geçirdiyseniz,

• Troid hormonunuz fazla üretiliyorsa (hipertroid), doktorunuza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Baş dönmesi ve göz kararmasını azaltmak için oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken yavaşça hareket ediniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DRAMAMİNE hamilelik sırasında sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

*    'r~

DRAMAMINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DRAMAMİNE enjektabl solüsyon içeren ampul, benzil alkol içermektedir. Erken doğan bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

DRAMAMİNE enjektabl solüsyon içeren ampul, propilen glikol içermektedir. Bu nedenle, alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Merkezi Sinir Sistemini baskılayan ilaçlar (kaygı ve endişe önleme amaçlı kullanılanan anksiyolitikler, barbitüratlar, uyku ilaçlan, güçlü yatıştırıcı olan trankilizanlar ve alkol v.b.): DRAMAMİNE MSS ilaçlannın etkisini artırabilir. DRAMAMİNE diğer MSS’yi baskılayan ilaçlar ile birlikte kullanılırsa doz aşımını engellemek amacıyla dikkatli olunmalıdır.

Antikolinerjik etkili ilaçlar (insan vücudu dinlenme halinde iken aktivite gösteren kolineıjik etkili sinir sisteminin fonksiyonlannı bloke eden ilaçlar; benzotrapin, triheksifenidil v.b.): DRAMAMİNE antikolinerjik aktiviteye sahip olduğu için, diğer antikolinerjik ilaçların etkilerini güçlendirebilir.

Ototoksik (Kulağa zararlı) ilaçlar: (aminoglikosidler, sisplatin, kıvrım diüretikler, salisilatlar, vankomisin v.b.): Bu etkin maddeleri içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DRAMAMİNE oluşan kulak zararının erken semptomlarını maskeleyebilir.

Bazı ilaçlar DRAMAMİNE ile etkileşime girebilir: Cilde uygulanan, alerjiye karşı kullanılan ilaçlar (difenhidramin kremler, merhemler, spreyler), kas gerilimini gevşeten, spazm çözücü antispasmodikler (atropin, belladon alkaloidleri v.b.), kulağa zarar veren bazı antibiyotikler (gentamisin gibi aminoglikosidler v.b.), Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (benzotropin, triheksifenidil gibi antikolineıjikler), depresyon tedavisinde ya da Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan MAO inhibitörleri (furazolidon, isokarboksazid, linezolid, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasajilin, selejilin, tranilsipromin), skopolamin, trisiklik antidepresanlar (amitriptilin v.b.).

Ayrıca bazı ilaçlar DRAMAMİNE ile birlikte kullanıldığında sersemliği artırır: Aleıjik belirtilerin tedavisi için kullanılan bazı antihistaminikler (difenhidraminler v.b.), anti nöbet ilaçları (karbamazepin v.b.), uyku ve anksiyete ilaçları (alprazolam, diazepam, zolpidem v.b.), kas gevşeticiler, uyuşturucu/narkotik ağrı kesiciler (kodein v.b.), psikiyatrik ilaçlar (klorpromazin, risperidon, amitriptilin, trazodon v.b.), bitkisel ilaçlar (kava, hypericum, gotu kola, valerian v.b.).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DRAMAMINE nasıl kullanılır ?

DRAMAMİNE doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Her 4-6 saatte bir, 50-100 mg (1-2 ampul) kullanılır. 24 saatte toplam 400 mg (8 ampul)’dan fazla alınmamalıdır. Hareket hastalığının tedavisinde ilk doz harekete başlamadan 30 ila 60 dakika önce alınmalıdır.

Meniere hastalığında, akut ataklarda 50 mg (1 ampul) IM (kas içine) uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine ya da kas içine uygulanır. Damar içine uygulama için %0,9’luk sodyum klorür enjeksiyonu ile en az 10 ml’ye seyreltilip ve 2 dakikalık zamanda yavaşça uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda günde 1.25 mg/kg ya da 37,5 mg/m olarak 4 kez IM (kas içine) olarak uygulanır. Maksimum günlük doz 300 mg’dır.

2 yaş altı çocuklarda IV (damar içine) doz kullanılmaz.

Yaşlılarda Kullanımı:

Yaşlı hastaların DRAMAMİNE kullanırken dikkatli olması gerekmektedir. Aşırı uyarılabilirlik durumu (hipereksitabilite), ağız kuruluğu, baş dönmesi, idrar yapmada güçlük gibi etkiler görülebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği hastalarının DRAMAMİNE kullanmaması ya da düşük doz kullanması ve tedavi boyunca kontrol altında tutulması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği hastalarının DRAMAMİNE kullanmaması ya da düşük doz kullanması ve tedavi boyunca kontrol altında tutulması gerekebilir.

Eğer DRAMAMİNE?'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

*    'r~

Kullanmanız gerekenden daha fazla DRAMAMINE kullanırsanız

DRAMAMİNE’in doz aşımı belirtileri göz bebeğinde büyüme, kızarıklık, ateş, hayal görme, güçsüzlük, titreme, kas çekilmesi, bilinç kaybı ve nöbettir. Çocuklarda ilk olarak heyecanlanma daha sonra koordinasyon bozukluğu ve sersemlik görülür.

DRAMAMİNE? 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DRAMAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen gerekli dozu alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

*    'r~

DRAMAMİNE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında hasta üzerinde bilinen rahatsız edici bir etki yoktur.

Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02517
Satış Fiyatı 5.88 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 5.88 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543750019
Etkin Madde Dimenhidrinat
ATC Kodu R06AA02
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Difenhidramin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DRAMAMINE 50 mg 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 20205.88 TL
23 Mar 20205.88 TL
18 Mar 20205.88 TL
13 Mar 20205.88 TL
6 Mar 20205.88 TL
28 Feb 20205.88 TL
21 Feb 20205.88 TL
14 Feb 20205.25 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları