Ali Raif İlaçları › DRAMAMINE 50 mg 12 tablet › Kullanma Talimatı

DRAMAMINE 50 mg 12 tablet Kullanma Talimatı

Dimenhidrinat }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Difenhidramin Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

DRAMAMİNE tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

50 mg Dimenhidrinat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sülfat anhidrus, Mısır nişastası, Arap zamkı, CMC, Magnezyum stearat, Propilen glikol, Etil alkol, F.D.C. Yellow no.5 (E 102)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DRAMAMINE nedir ve ne için kullanılır?

2. DRAMAMINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DRAMAMINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DRAMAMINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DRAMAMINE nedir ve ne için kullanılır?

DRAMAMİNE kutu içerisinde 12 adet tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Bir yüzü SEARLE baskılı, diğer yüzü çentikli, sarı renkte düzgün yuvarlak tabletlerdir. Bulantı önleyici ilaçlar grubuna girer ve her bir tablet 50 mg dimenhidrinat etken maddesi içerir.

DRAMAMİNE aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

• Hareket hastalıkları: DRAMAMİNE hareket ile ilgili olarak oluşan özellikle mide bulantısı, kusma ve /veya baş dönmesi tedavisinde ya da önlenmesinde kullanılır.

• Diğer kullanımları: İç kulaktaki denge organı (vestibular) ile ilgili Meni ere gibi hastalıkların semptomatik tedavisinde kullanılır.


2.DRAMAMINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DRAMAMINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Dimenhidrinat veya içindeki diğer bileşiklere karşı hassasiyeti olanlarda,
  • *    'r~


  • Doktor tarafından tavsiye edilmediği sürece 2 yaşın altındaki çocuklarda,

• Emziren kadınlarda,

• Astım gibi solunum problemi yaşayan hastalarda kullanılmamalıdır.

DRAMAMINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,

• Prostat büyümesi varsa,

• İdrar yapmada güçlük,

• İdrar kesesi probleminiz varsa,

• Göz tansiyonu (glokom) varsa,

• Astım, doku ve organlarda aşırı hava birikmesi (amfızem) gibi solunum problemleri varsa,

• Düzensiz kalp atışı ya da diğer kalp hastalıkları,

• Ülser, tıkanıklık (obstrüksiyon) gibi mide problemleriniz varsa,

• Zihin/duygu durum değişiklikleri varsa,

• Nöbet geçirdiyseniz,

• Troid hormonunuz fazla üretiliyorsa (hipertroid), doktorunuza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Baş dönmesi ve göz kararmasını azaltmak için oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken yavaşça hareket ediniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

*    'r~

DRAMAMINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DRAMİMINE aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DRAMAMİNE hamilelik sırasında sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına    ilişkin karar    verilirken,

DRAMAMİNE tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

*    'r~

DRAMAMINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DRAMAMİNE bronşiyal astımı da içeren alerjik reaksiyonlara sebep olan boyar madde tartrazine (FD&C yellow ya da El02) içermektedir. Tartrazinin hassasiyet etkisi düşük olmasına rağmen, bu durum asprine duyarlı olan kişilerde sıklıkla görülür.

Bu tıbbi ürün her dozunda 62,38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DRAMAMİNE her birim dozunda 0,0031 mg propilen glikol içermektedir. Bu miktar alkol ve benzeri etkilere sebep olabilecek miktarın altındadır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Merkezi Sinir Sistemini baskılayan ilaçlar (kaygı ve endişe önleme amaçlı kullanılanan anksiyolitikler, barbituratlar, uyku ilaçlan, güçlü yatıştırıcı olan trankilizanlar ve alkol v.b.): DRAMAMİNE MSS ilaçlannın etkisini artırabilir. DRAMAMİNE diğer MSS’yi baskılayan ilaçlar ile birlikte kullanılırsa doz aşımını engellemek amacıyla dikkatli olunmalıdır.

Antikolinerjik etkili ilaçlar (insan vücudu dinlenme halinde iken aktivite gösteren kolineıjik etkili sinir sisteminin fonksiyonlarını bloke eden ilaçlar; benzotrapin, triheksifenidil v.b.): DRAMAMİNE antikolinerjik aktiviteye sahip olduğu için, diğer antikolineıjik ilaçların etkilerini güçlendirebilir.

Ototoksik (Kulağa zararlı) ilaçlar: (aminoglikosidler, sisplatin, kıvnm diüretikler, salisilatlar, vankomisin v.b.): Bu etkin maddeleri içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DRAMAMİNE oluşan kulak zarannın erken semptomlannı maskeleyebilir.

Bazı ilaçlar DRAMAMİNE ile etkileşime girebilir: Cilde uygulanan, alerjiye karşı kullanılan ilaçlar (difenhidramin kremler, merhemler, spreyler), kas gerilimini gevşeten, spazm çözücü antispasmodikler (atropin, belladon alkaloidleri v.b.), kulağa zarar veren bazı antibiyotikler (gentamisin gibi aminoglikosidler v.b.), Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (benzotropin, triheksifenidil gibi antikolineıjikler), depresyon tedavisinde ya da Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan MAO inhibitörleri (furazolidon, isokarboksazid, linezolid, moklobemid, fenelzin, prokarbazin, rasajilin, selejilin, tranilsipromin), skopolamin, trisiklik antidepresanlar (amitriptilin v.b.).

Aynca bazı ilaçlar DRAMAMİNE ile birlikte kullanıldığında sersemliği artınr: Aleıjik belirtilerin tedavisi için kullanılan bazı antihistaminikler (difenhidraminler v.b.), anti nöbet ilaçlan (karbamazepin v.b.), uyku ve anksiyete ilaçları (alprazolam, diazepam, zolpidem v.b.), kas gevşeticiler, uyuşturucu/narkotik ağrı kesiciler (kodein v.b.), psikiyatrik ilaçlar (klorpromazin, risperidon, amitriptilin, trazodon v.b.), bitkisel ilaçlar (kava, hypericum, gotu kola, valerian v.b.).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DRAMAMINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hareket hastalığının tedavisinde:

Her 4-6 saatte bir, 50-100 mg (1-2 tablet) kullanılır. 24 saatte toplam 400 mg (8 tablet)’dan fazla alınmamalıdır.

Meniere hastalığının tedavisinde:

Günde 3 kez 25-50 mg (1/2-1 tablet) kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

DRAMAMİNE yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Tableti bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz. İlk doz harekete başlamadan önce yaklaşık yarım saat önceden alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Hareket hastalığının tedavisinde:

6-12 yaş: Her 6-8 saatte bir, 25-50 mg (1/2-1 tablet), kullanılabilir. 24 saatte toplam 150 mg (3 tablet)’den fazla alınmamalıdır.

2-5 yaş: Her 6-8 saatte bir, 12,5-25 mg (1/4-1/2 tablet) kullanılabilir. 24 saatte toplam 75 mg (1,5 tablet)’dan fazla alınmamalıdır. Alternatif olarak 1,25 mg/kg ya da 37,5 mg/m2 olarak verilebilir.

2 yaş altı çocuklarda doktor tarafından verilmedikçe kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı:

Yaşlı hastaların DRAMAMİNE kullanırken dikkatli olması gerekmektedir. Hipotansiyon, hipereksitabilite, antikolinerjik etkiler görülebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği hastalarının DRAMAMİNE kullanmaması ya da düşük doz kullanması ya da tedavi boyunca kontrol altında tutulması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği hastalarının DRAMAMİNE kullanmaması ya da düşük doz kullanması ya da tedavi boyunca kontrol altında tutulması gerekebilir.

Eğer DRAMAMİNE?'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

*    'r~

Kullanmanız gerekenden daha fazla DRAMAMINE kullanırsanız

DRAMAMİNE’in doz aşımı belirtileri sersemlik, nöbet, havale, nefes almada güçlük ve ölümdür. DRAMAMİNE? ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DRAMAMİN

DRAMAMINE'i kullanmayı unuttuysanız

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen gerekli dozu alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

*    'r~

DRAMAMİNE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında hasta üzerinde bilinen rahatsız edici bir etki yoktur.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02516
Satış Fiyatı 2.83 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 2.83 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543010045
Etkin Madde Dimenhidrinat
ATC Kodu R06AA02
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 12
Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Difenhidramin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DRAMAMINE 50 mg 12 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 20202.83 TL
29 Jun 20202.83 TL
19 Jun 20202.83 TL
15 Jun 20202.83 TL
12 Jun 20202.83 TL
8 Jun 20202.83 TL
1 Jun 20202.83 TL
29 May 20202.83 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları