World Medicine İlaçları › DORZASOPT göz damlası 5 ml › Kullanma Talimatı

DORZASOPT göz damlası 5 ml Kullanma Talimatı

Timolol Maleat + Dorzolamid }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 7 November  2014

DORZASOPT %2+%0,5 göz damlası Steril

Göze damlatılarak uygulanır.

Etken Madde

Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22,25 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola eşdeğer 6,83 mg timolol maleat içerir.

Yardımcı maddeler

Hidroksietilselüloz, sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit, mannitol, sodyum hidroksit veya derişik hidroklorik asit, enjeksiyonluk su. Benzalkonyum klorür koruyucu olarak eklenmiştir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DORZASOPT nedir ve ne için kullanılır?

2. DORZASOPT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DORZASOPT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DORZASOPT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DORZASOPT nedir ve ne için kullanılır?

DORZASOPT dorzolamid hidroklorür ve timolol maleat etkin maddelerini içermektedir.

•    Dorzolamid karbonik anhidraz inhibitörleri adlı bir ilaç grubunun üyesidir.

•    Timolol beta-blokör ilaç grubunun bir üyesidir.

DORZASOPT, tek başına beta blokör göz damlası yeterli olmadığında, glokom tedavisinde yükselmiş göz tansiyonunu düşürmek için reçetelenmiştir.

DORZASOPT berrak, renksiz veya renksize yakın, hafif kıvamlı bir solüsyondur. 5 mİ Tik plastik şişelerde sunulmaktadır.


2.DORZASOPT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DORZASOPT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

DORZASOPT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DORZASOPT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik süresince DORZASOPT kullanmamalısınız. Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer DORZASOPT ile tedavi olmanız gerekiyorsa emzirmeniz önerilmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanma becerisine etkileri inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. DORZASOPT’un bulanık görme gibi, araç veya makine kullanma becerinizi etkileyebilecek yan etkileri vardır. Kendinizi iyi hissedinceye veya net görmeye başlayıncaya kadar araç veya makine kullanmayınız.

DORZASOPT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Benzalkonyum klorür

Gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız bu özellikle önemlidir:

• Kan basıncını düşüren veya kalp hastalığını tedavi eden ilaçların alımı (kalsiyum kanal

blokörleri, beta-blokörler veya digoksin)

•    Düzensiz veya bozulmuş kalp atışını tedavi eden ilaçlatın alımı (kalsiyum kanal blokörleri, beta-blokörler veya digoksin)

•    Beta-blokör içeren başka bir göz damlasının kullanımı

•    Asetazolamid gibi başka bir karbonik anhidraz inhibitörünün alımı (göz içi basıncı yüksekliği tedavisinde)

•    Monoamin oksidaz inhibitörlerinin (MAOİ'ler) alımı (Depresyon tedavisinde kullanılırlar)

•    İdrara çıkmanızı kolaylaştırmak için size reçetelenen bir parasempatomimetik ilacın kullanımı. Parasempatomimetikler bazen bağırsağın normal hareketlerini korumaya yardımcı olmak için de kullanılan belirli bir ilaç tipidir.

•    Orta-şiddetli ağrının tedavisi için morfin gibi narkotik maddelerin alımı veya

•    Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçların alımı

•    Fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların alımı

•    Yüksek doz aspirin (ağrı kesici) veya sülfa grubu ilaçların alımı (iltihap tedavilerinde)

•    Kinidin kullanımı (Kalple ilgili durumlar ve malaryanın (sıtma) bazı türlerinin tedavisinde kullanılır)


3.DORZASOPT nasıl kullanılır ?

Her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz. Uygun dozaj ve tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hastalıktan etkilenen göz(ler)e sabah ve akşamları bir damladır.

DORZASOPT'u başka bir göz damlası ile birlikte kullanıyorsanız, damlalar en az 10 dakika arayla damlatılmalıdır.

Doktorunuza danışmadan ilacın dozunu değiştirmeyiniz.

Şişenin uç kısmının gözünüz veya gözün etrafındaki bölgelerle temasını önleyiniz. Gözde çeşitli hasarlara hatta görme kaybına neden olabilecek bakterilerle kontamine (mikrop bulaştığını) olabilir. Şişenin kontaminasyonunu önlemek için, ucunun herhangi bir yüzey ile temasından kaçınınız. Eğer ilacınızın kontamine olduğunu düşünüyorsanız veya göz

enfeksiyonu geliştiyse şişenin devamını kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorunuz.

Uygulama yolu ve metodu

DORZASOPT’u sadece göz damlası olarak kullanınız.


*


1. DORZASOPT şişesini ve bir ayna alınız.

2. Ellerinizi yıkayınız.

3. Kapağını açınız.

4. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi başparmağınız ve diğer parmaklarınızla tutunuz.

5. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır (resim 1).

6.    Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.

7.    Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı kirletebilir.

8.    İşaret parmağınızla aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe bastırmanız bir damla DORZASOPT damlamasını sağlayacaktır.

9.    Şişeyi kenarlarından sıkmayınız. Şişenin tasarımı altından hafifçe basılmasını gerektirmektedir (resim 2).

10.    Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.

11. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

12. Her defasında sadece bir şişe kullanınız.

Damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

DAMLALIĞIN UCUNU GÖZ VEYA GÖZ KAPAĞINIZA TEMAS ETTİRMEYİNİZ. DORZASOPT kullandıktan sonra, gözünüzü bir süre kapayınız ve burun tarafından, gözünüzün köşesine parmağınızla bastırınız ya da 2 dakika boyunca gözkapağınızı kapayınız.

Bu, DORZASOPT 'un gözyaşı kanalından akmasına engel olur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Bebeklerde ve çocuklarda DORZASOPT kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Yaşlılarda kullanımı

DORZASOPT’un içeriğindeki dorzolamid ve timolol kombinasyonu ile yapılan çalışmalarda, DORZASOPT'un etkileri yaşlılarda ve genç hastalarda benzer görülmüştür.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Geçmişte veya mevcut durumda böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa doktorunuza bildiriniz.

Kontakt lens kullananlarda:

Damlanın göze damlatılmasından önce lensler çıkartılmalı ve damla kullanıldıktan sonra en az 15 dakika yeniden takılmamalıdır.

Eğer DORZASOPT’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DORZASOPT kullanırsanız

DORZASOPT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gözünüze çok fazla ilaç damlatırsanız veya ilacı yutarsanız, başka etkilerin yanı sıra sersemlik hissi ve solunum güçlüğü yaşayabilir ya da kalp hızınızın yavaşladığını fark edebilirsiniz. 

DORZASOPT'i kullanmayı unuttuysanız

DORZASOPT’u doktorunuzun size reçetelendiği şekilde kullanmanız önemlidir.

Bir dozu atlarsanız mümkün olan en kısa sürede damlatınız. Ancak bir sonraki doz zamanına çok yaklaşmışsanız, atlanan dozu geçin ve düzenli dozaj takviminize geri dönün.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

DORZASOPT ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacı bırakmaya karar vermeden önce doktorunuzla konuşun.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA14889
Satış Fiyatı 173.27 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 173.27 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680199610123
Etkin Madde Timolol Maleat + Dorzolamid
ATC Kodu S01ED51
Birim Miktar 5+20
Birim Cinsi MG+MG
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DORZASOPT göz damlası 5 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 2024173.27 TL
3 May 2024173.27 TL
26 Apr 2024173.27 TL
22 Apr 2024173.27 TL
15 Apr 2024173.27 TL
5 Apr 2024173.27 TL
1 Apr 2024173.27 TL
26 Mar 2024173.27 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları