İlaçları › DOPALEVO 50/12.5/200 mg 100 film tablet › Kullanma Talimatı

DOPALEVO 50/12.5/200 mg 100 film tablet Kullanma Talimatı

Levadopa + Karbidopa + Entakapon }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa, Dekarboksilaz İnhibitörü ve COMT İnhibitörü Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 5 June  2015

DOPALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

: Her bir film tablet 50 mg levodopa, 12,5 mg karbidopa ve 200 mg entakapon içerir.

Yardımcı maddeler

: Kroskarmelloz Sodyum, Mikrokristalin Selüloz, Poloksamer 188, Hidroksi Propil Selüloz (LFP), Hidroksi Propil Selüloz (Klucel LF), Laktoz Monohidrat, Magnezyum Stearat, Opadry Pink 13M2400031

*Opadry Pink 13M240003 İçeriği: Hipromelloz 2910, Titanyum Dioksit, Gliserin, Kırmızı Demir Oksit, Sarı Demir Oksit, Magnezyum Stearat, Polisorbat 80

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DOPALEVO nedir ve ne için kullanılır?

2. DOPALEVO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DOPALEVO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DOPALEVO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DOPALEVO nedir ve ne için kullanılır?

Bir DOPALEVO film kaplı tablette üç etkin madde bulunmaktadır. Her bir film tablet, etkin madde olarak, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan levodopa ve levodopanın Parkinson hastalığını tedavi edici etkilerini artıran karbidopa ve entakapon içerir.

DOPALEVO, anti-Parkinson dopaminerjik ilaç olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına dahildir. Doktorunuz DOPALEVO'yu size Parkinson hastalığınızı tedavi etmek amacıyla vermiş bulunmaktadır.

Parkinson hastalığı, sinir sisteminde meydana gelen bir bozukluktur. Bu hastalık, beyinde üretilen doğal bir madde olan dopaminin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Dopamin, beynin kas hareketlerini kontrol eden kısmında mesajları iletir. Dopamin çok az üretiliyorsa, hareketlerle ilgili sorunlar ortaya çıkar.

Levodopa, beyindeki dopamin düzeyini yükselterek etki gösterir.

DOPALEVO, Parkinson hastalığında normal günlük işlerin yerine getirilmesini zorlaştıran, el ve ayakların titremesi, vücut katılığı ve hareketlerdeki yavaşlama gibi belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olur.

Bu durumun tedavisi için size başka ilaçlar da verilebilir.

Bu ilacm nasıl etki gösterdiği ya da size neden verildiği konusunda sorularınız varsa lütfen


2.DOPALEVO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOPALEVO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

!

Araç ve makina kullanımı

İ

|    DOPALEVO kan basıncınızı düşürebilir, bu da baş dönmesine ya da sersemlik hissine yol

|    açabilir. Bu nedenle, araba veya herhangi bir araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli

5    olmanız gerekir.

|    Kendinizi çok sersemlemiş hissediyor ya da bazen aniden uyuyakalıyorsanız, araba

kullanmamalı ya da dikkatli olmanızı gerektiren başka herhangi bir şey yapmamalısınız (araç f    ya da makine kullanmamalısınız). Bu konuda doktorunuzun tavsiyelerini alınız. Aksi takdirde,

kendinizi ve başkalarını ciddi şekilde yaralanma ya da ölüm riski altına sokabilirsiniz.

t

1

DOPALEVO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler


3.DOPALEVO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DOPALEVO'yıı her zaman, doktorunuzun size verdiği talimatları uygulayarak kullanınız. Emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz her gün tam olarak kaç DOPALEVO tablet alacağınızı size söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

DOPALEVO 50/12.5/200 mg, DOPALEVO 75/18.75/200 mg, DOPALEVO 100/25/200 mg, DOPALEVO 125/31.25/200 mg ve DOPALEVO 150/37.5/200 mg film kaplı tablet için: Bir günde 10 tabletten fazla almayınız.

Bir günde DOPALEVO 175/43,75/200 mg film tabletten 8, DOPALEVO 200/50/200 mg film kaplı tabletten 7 tabletten fazla almayınız.

Doktorunuzun DOPALEVO’nun, diğer levodopa ilaçlarınızın ve diğer Parkinson ilaçlarınızın ne zaman ve nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlarına kesinlikle uyunuz. Bu talimatlarla ya da ambalajın üzerindeki yazıyla ilgili emin olmadığınız noktalar varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri bir miktar su (örneğin 1 bardak) ile yutunuz. Her DOPALEVO tablet, bir tam doz levodopa, karbidopa ve entakapon içerir. Her seferinde yalnızca bir tablet alınız. Tabletler bölünmemeli ya da küçük parçalara ayrılmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde DOPALEVO'nun kullanımı onaylanmış olmadığından, bu kişilerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz, DOPALEVO'yu doz ayarlaması yapılmaksızın alabilirsiniz.

Özel kullanım durumları

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

DOPALEVO tedavisi, diyaliz uygulananlar dahil şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalara DOPALEVO uygulanırken dikkatli olunması önerilir. Doz azaltımı gerekebilir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz DOPALEVO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü DOPALEVO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer DOPALEVO'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPALEVO kullanırsanız

DOPALE VO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DOPALEVO'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten uzun bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir sonraki dozunuzu da normal zamanında alınız.

Bir sonraki dozunuza kadar bir saatten kısa bir süre varsa: hemen bir dozunuzu alınız, bir saat bekleyiniz, sonra bir doz daha alınız. Bunun ardından normal tedavi düzeninize geri dönünüz.

Olası yan etkileri önlemek için, DOPALEVO tabletleri her zaman en az bir saat arayla alınmalıdır.

Ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DOPALEVO ile tedavi sonlandırddığmda oluşabilecek etkiler:

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA15285
Satış Fiyatı 182.51 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 182.51 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514093671
Etkin Madde Levadopa + Karbidopa + Entakapon
ATC Kodu N04BA03
Birim Miktar 50+12,5+200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa, Dekarboksilaz İnhibitörü ve COMT İnhibitörü
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DOPALEVO 50/12.5/200 mg 100 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 2021182.51 TL
6 Sep 2021182.51 TL
27 Aug 2021182.51 TL
16 Aug 2021182.51 TL
9 Aug 2021182.51 TL
30 Jul 2021182.51 TL
26 Jul 2021182.51 TL
16 Jul 2021182.51 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları