Inventim İlaçları › DONEFIX 5 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

DONEFIX 5 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Donepezil Hcl }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 24 May  2013

DONEFİX 5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

: Laktoz, mikrokristalin selüloz, nişasta, talk, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, kroskarmelloz sodyum, Opadry II 85G18490 White [Polivinil alkol, titanyum dioksit (El 71), talk, makrogol, lesitin (soya) (E322)] içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DONEFIX nedir ve ne için kullanılır?

2. DONEFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DONEFIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DONEFIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DONEFIX nedir ve ne için kullanılır?

DONEFİX, 5 mg donepezil hidroklorür içeren beyaz, dairesel, bikonveks tabletlerdir. DONEFİK, 14 ve 28 tablet içeren PVC/A1 folyo blister içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.

*

DONEFIX tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

DONEFİX, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.


2.DONEFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DONEFIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

* rtii

•    Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DONEFIX içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa,

•    Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

DONEFIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyşeniz,

•    Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,

•    Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,

•    Astım veya başka bir uzun sureli akciğer hastalığınız varsa,

•    Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz,

•    İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DONEFIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DONEFİX, yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DONEFİX’in etkisini değiştirmez.

DONEFİX, alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol DONEFİX’in etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. DONEFİX' mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DONEFİX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DONEFİX kul lanmamalı siniz.

Araç ve makina kullanımı

Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. DONEFİX ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

DONEFIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DONEFİX, lesitin [(soya) (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

•    Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v,b.),

•    Antibiyotikler,

•    Mantar ilaçlan,

•    Kas gevşeticiler,

•    Antidepre sanlar,

•    Antikonvülsanlar,

•    Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin),

•    Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar,

•    Antikolineıjik ilaçlar,

•    Genel anestezikler,

•    Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.),

Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına DONEFİX aldığınızı söyleyiniz.

Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DONEFIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DONEFİX tableti gece yatmadan önce alınız,

-    Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

-    Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan DONEFİX 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

-    Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg DONEFlX’tir.

-    ilacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

-    Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

-    Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

-    Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

* *

-    DONEFIX ’ı gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

İlacın tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

Özel kullanım durumları

-    Böbrek yetmezliği: DONEFİX’in klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

-    Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer DONEFLa ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DONEFIX kullanırsanız

Her gün bir tabletten fazla almayınız. DONEFİX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

DONEFLY 'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DONEFIX'i kullanmayı unuttuysanız

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet almız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DONEFİX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviye ara verilmesi durumunda DONEFİX’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile kar şı 1 aşılmamıştır.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936090148
Etkin Madde Donepezil Hcl
ATC Kodu N06DA02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DONEFIX 5 mg 28 film tablet Barkodu