Neutec Inhaler İlaçları › DONEFIX 10 mg 84 film tablet { Neutec Inhaler } › Kullanma Talimatı

DONEFIX 10 mg 84 film tablet { Neutec Inhaler } Kullanma Talimatı

Donepezil Hcl }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme : 7 August  2015

DONEFİX 10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 10 mg donepezil hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mikrokristalin selüloz, nişasta, talk, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, kroskarmelloz sodyum, Opadıy II 85G32330 [Polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (E171), makrogol, lesitin (soya) (E322), san demir oksit (E172iii), kinolin sarısı alüminyum lak (El 04)] içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DONEFIX nedir ve ne için kullanılır?

2. DONEFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DONEFIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DONEFIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DONEFIX nedir ve ne için kullanılır?

DONEFİX} 10 mg donepezil hidroklorür İçeren san, dairesel, bikonveks tabletlerdir. DONEFİX, 28 ve 84 tablet içeren PVC/A1 folyo blister içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.

DONEFIX tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

DONEFİX, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.


2.DONEFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DONEFIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DONEFİX İçeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa,
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
 • DONEFIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz,
 • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,
 • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,
 • Astım veya başka bir uzun sureli akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer hastalığı veya sanlık geçirdiyseniz,
 • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DONEFIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DONEFİX, yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DONEFİX’in etkisini değiştirmez;

  ‘.DONEFİXj alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol-DONEFİX’in etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. DONEFİX mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DONEFIX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DONEFİX kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. DONEFİX ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  DONEFIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  DONEFİX, lesitin [(soya) (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini, kullanıyorsanız:--

  ^—Âğn kesiekvoya-artrit^edavisH çimkuH anriaır-Haçlar-faspirin^vrb^

 • Antibiyotikler,
 • Mantar ilaçlan,
 • Kas gevşeticiler,
 • Antidepresanlar,
 • Antikonvülsanlar,
 • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz İnhİbİtörü ilaçlar (örneğin galantamin),
 • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar,
 • Antikolinerjik ilaçlar,
 • Genel anestezikler,
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.),
 • Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına DONEFİX aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DONEFIX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  -    DONEFİX tableti gece yatmadan önce alınız.

  -    Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanırKullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

  -    Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan DONEFİX 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

  -    Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg DONEFlX’tir.

  -    ilacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

  -    Doktorunuz önermedikçe ilacihtzın dözlinü kendiniz değiştirmeyiniz!

  —Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.---

  -    Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora

  kontrole gitmenin gerekebilir.-:-—————-—— -—

  Uygulama yolu ve metodu

  -    DONEFİX’i gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su İle yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  -    Böbrek yetmezliği: DONEFİX’in klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

  -    Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer DONEFİE ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DONEFIX kullanırsanız

  Her gün bir tabletten fazla almayınız. DONEFIX! ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  DONEFLX ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DONEFIX'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet, alınız. Bir -haftadan daha uzun süreyle İlaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. _ Unutulan dozları dengelemek İçin çift doz almayınız.

  DONEFIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedaviye ara verilmesi durumunda DONEFİX’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11766
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680881095818
Etkin Madde Donepezil Hcl
ATC Kodu N06DA02
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DONEFIX 10 mg 84 film tablet { Neutec Inhaler } Barkodu