Inventim İlaçları › DONEFIX 10 mg 84 film tablet › Kullanma Talimatı

DONEFIX 10 mg 84 film tablet Kullanma Talimatı

Donepezil Hcl }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 22 June  2012

DONEFİX 10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 10 mg donepezil hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mikrokristalin selüloz, nişasta, talk, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, kroskarmelloz sodyum, Opadry II 85G32330 [Polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (E171), makrogol, lesitin (soya) (E322), sarı demir oksit (E172İİİ), kinolin sarısı alüminyum lak (El04)] içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DONEFIX nedir ve ne için kullanılır?

2. DONEFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DONEFIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DONEFIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DONEFIX nedir ve ne için kullanılır?

DONEFİX, 10 mg donepezil hidroklorür içeren san, dairesel, bikonveks tabletlerdir. DONEFIX. 28 ve 84 tablet içeren PVC/A1 folyo blister içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber piyasaya sunulmaktadır.

DONEFİX tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

DONEFİX, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.


2.DONEFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DONEFIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

•    Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DONEFİX içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşın duyarlılık reaksiyonunuz) varsa,

•    Hamileyseniz veya emziriyorsanız.

DONEFIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz,

•    Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,

•    Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,

•    Astım veya başka bir uzun sureli akciğer hastalığınız varsa,

•    Karaciğer hastalığı reya sarılık geçirdiyseniz,    «■

•    İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DONEFIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DONEFİX, yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DONEFİX’in etkisini değiştirmez.

DONEFİX, alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol DONEFİX’in etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik

İiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. DONEFİX mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DONEFIX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DONEFİX kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. DONEFİX ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

DONEFIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DONEFİX, lesitin [(soya) (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

•    Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v.b.),

•    Antibiyotikler,

•    Mantar ilaçlan,

•    Kas gevşeticiler,

•    Antidepresanlar.

•    Antikonvül sanlar,

•    Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin),

•    Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar,

•    Antikolinerjik ilaçlar,

•    Genel anestezikler,

•    Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.),

Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına DONEFİX aldığınızı söyleyiniz.

Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DONEFIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

*

-    DONEFIX tableti gece yatmadan önce alınız.

Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

-    Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut 1 *

olan D0NEF1X 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

-    Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg DONEFİX’tir.

-    İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

-    Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

-    Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

-    DONEFIX ’ı gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

İlacın tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

Özel kullanım durumlan

-    Böbrek yetmezliği: DONEFIX ’ın klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

-    Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer DONEFİX in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DONEFIX kullanırsanız

Her gün bir tabletten fazla almayınız. DONEFİX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin İçinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

DONEFüa' ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DONEFIX'i kullanmayı unuttuysanız

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DONEFİX ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

* * (fe Tedaviye ara verilmesi durumunda DONEFIX ’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma

görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile

karşılaşılmamıştır.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA11766
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936090155
Etkin Madde Donepezil Hcl
ATC Kodu N06DA02
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 84
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DONEFIX 10 mg 84 film tablet Barkodu