Integri İlaç İlaçları › DOMINGO 5/5/80 mg 30 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

DOMINGO 5/5/80 mg 30 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Donepezil Hcl + Memamntin Hidroklorür + Ginkgo Biloba Ekstresi }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları İntegri İlaç San.Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 10 August  2012

DOMİNGO 5/5/80 mg efervesan tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablette 5 mg donepezil hidroklorür, 5 mg memantin hidroklorür, 80 mg ginkgo biloba kuru ekstresi bulunur.

Yardımcı maddeler

Sodyum bikarbonat, sitrik asit anhidr, maltodekstrin, sorbitol (E420), sukraloz (E955), polietilen glikol (peg 6000), limon aroması, beta karoten %1 CWS, aerosil 200 içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DOMINGO nedir ve ne için kullanılır?

2. DOMINGO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DOMINGO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DOMINGO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DOMINGO nedir ve ne için kullanılır?

 • DOMİNGO, 5 mg donepezil hidroklorür, 5 mg memantin hidroklorür ve 80 mg ginkgo biloba kuru ekstresi kombinasyonudur. Kahverengimsi, yuvarlak, kenarları bikovenks, ortası hafif bikonkav efervesan tabletlerdir.
 • • DOMİNGO, 30 ve 90 efervesan tablet içeren PE/Alüminyum/PET (strip) ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

 • DOMİNGO piperidin tipi geri dönüşümlü asetilkolinesteraz inhibitörü ve anti-demans adı verilen ilaç grubunun (NMDA reseptör antagonisti memantin) ve ginkgo biloba kuru ekstresinin bir kombinasyonudur.
 • • Alzheimer hastalığı (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) belirtileri hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve davranış değişikliklerini artışını içermektedir. Alzheimer hastalarının normal günlük aktivitelerini devam ettirmede zorlandıkları görülmüştür.

  • DOMİNGO hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalarında bellek bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

  • DOMİNGO’yu yalnızca yetişkin hastalar kullanabilir.


  2.DOMINGO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DOMINGO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Donepezil hidroklorür’e, memantin hidroklorür’e, ginkgo biloba’ya ya da DOMİNGO içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 • DOMINGO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz,
 • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz,
 • • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa,

  • Astım veya başka bir uzun sureli akciğer hastalığınız varsa,

  • Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz,

  • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız.

 • Kan pıhtılaşma sorunlarınız varsa (DOMİNGO kullanmadan önce doktorunuza bu durumu söylemelisiniz).
 • • Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız,

 • Epileptik (sara) nöbet hikayeniz var ise,
 • • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon (yüksek tansiyon) şikayetiniz varsa,

  Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve DOMİNGO’nun klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, dozunuzu buna göre ayarlamalıdır.

  Amantadin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç), ketamin (anestezik olarak kullanılan ilaç), dekstrometorfan (öksürüğü tedavi etmekte kullanılan ilaç) ve diğer NMDA karşıt etki gösteren ilaçlarla aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  DOMİNGO efervesan tablet içeriğindeki ginkgo bilobadan dolayı ameliyat sonrası kanama riski artabileceğinden herhangi bir cerrahi girişim öncesinde DOMİNGO kullanımına ara verilmelidir.

  DOMİNGO, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar (ergenler) için önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DOMINGO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DOMİNGO aç ya da tok karnına kullanılabilir.

  DOMİNGO alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda DOMİNGO kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DOMİNGO kullanan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz size araç veya makine kullanıp kullanmayacağınızı söyleyecektir.

  Alzheimer hastalığı, araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. DOMİNGO hafif ve orta düzeyde araç ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  DOMINGO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum için uyarı;

  Bu tıbbi ürün her dozunda 5.3 mmol (121,8 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Sorbitol için uyarı;

  DOMİNGO sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde DOMİNGO’nun etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

  Özellikle aşağıdaki tip ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

  • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin, galantamin)

 • Eklem iltihabı (artrit) tedavisinde kullanılan ilaçlar veya ağrı kesiciler (örn, aspirin, v.b), steroid olmayan anti-imflamatuvar ilaçlar (örneğin, ibuprofen ya da diklofenak sodyum).
 • Antikolinerjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavisinde kullanılırlar. örn, tolterodin )
 • • Antibiyotikler (örneğin eritromisin, rifampisin)

 • Anti-fungal ilaçlar (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar, örneğin ketokanazol)
 • Antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, örneğin fluoksetin)
 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan    ilaçlar, örneğin,
 • feniton, karbamazepin)

  • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (kinidin, beta-blokörler [propanolol ve atenolol])

  • İdrar söktürücü ilaçlar örneğin hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon)

 • Kas gevşetici ilaçlar (dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)
 • Oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren    ilaçlar, örneğin
 • varfarin)

  • Genel anestezikler (ağrı ve/veya diğer duyuların algılanmasını engelleyen ilaçlar, örneğin ketamin)

 • Antitrombosit ilaçlar (örn, aspirin)
 • İnsülin (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Kardiyovasküler ilaçlar (örn, nifedipin)
 • MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar; örn, maklobemid)
 • • Serotonin geri alım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, örneğin fluoksetin)

  • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (tiyazid diüretikler; idrar söktürücüler)

 • Amantadin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Dekstrometorfan (öksürüğü tedavi etmekte kullanılan ilaç)
 • Nikotin (sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Fenitoin (Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • İdrar alkalileştirici (karbonik anhidraz, sodyum bikarbonat)
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan ilaçlar)
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi ilaçlar)
 • Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Reçetesiz ilaçlar, bitkisel ürünler (sarı kantaron- St.John’s wort)
 • Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize DOMİNGO kullandığınızı bildiriniz. Çünkü DOMİNGO gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DOMINGO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

  Tedaviye 5/5/80 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır.

  DOMİNGO akşamları yatmadan hemen önce oral olarak (ağızdan) alınmalıdır. Doktorunuz ilacınızın dozunu 5/10/80 mg/gün veya 5/20/80 mg/gün veya 10/10/80 mg/gün veya 10/20/80 mg/gün’e (günde tek doz) arttırabilir. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan kendiniz ilaç dozunu değiştirmeyiniz. Donepezil hidroklorürün önerilen en yüksek günlük dozu 10 mg’dır.
  Memantin hidroklorürün önerilen en yüksek günlük doz 20 mg’dır. DOMİNGO içeriğindeki ginkgo bilobanın serebral fonksiyon bozuklukların (bunama) tedavisinde önerilen günlük dozu 80 mg’dır.

  Her zaman doktorunuzun ve eczacınızın ilacınız hakkında verdiği nasıl ve ne kadar almanız gerektiği talimatlarına uyunuz.

  Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan kullanım içindir.

  Her gün bir efervesan tablet alınmalıdır.

  DOMİNGO, her gece yatmadan önce bir bardak suda eritilerek içilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun olan bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun olan bir doza karar verecektir.

  Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda DOMİNGO kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Eğer DOMİNGO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DOMINGO kullanırsanız

  DOMİNGO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Her gün bir efervesan tabletten fazla tablet almayınız. DOMİNGO’den aşırı doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz. Eğer doktorunuza ulaşamazsanız hemen bir hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanında götürünüz.

  DOMINGO'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer DOMİNGO almayı unutursanız bir sonraki gün normal zamanında bir efervesan tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle DOMİNGO almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DOMINGO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedaviye ara verilmesi durumunda DOMİNGO’nun yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İntegri İlaç San.Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697930242703
Etkin Madde Donepezil Hcl + Memamntin Hidroklorür + Ginkgo Biloba Ekstresi
ATC Kodu N06DA53
Birim Miktar 5+5+80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DOMINGO 5/5/80 mg 30 efervesan tablet Barkodu