› › › Kullanmadan Önce

DIVINA 21 tablet Kullanmadan Önce

Estradiol Valerat + Medroksiprojesteron }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Progestogen Estrogen Kombinasyonları > Estradiol valerat + medroksiprojesteron Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 13 October  2017

2.DIVINA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIVINA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• meme kanseri

• hormonlar ile ilişkili diğer tümörler [ör; endometrium (rahim içi doku) kanseri]

• doktor tarafından kontrol edilmemiş olağan dışı kanama

• endometriumda (rahim içini döşeyen doku) tedavi edilmemiş büyüme

• bacak toplardamarlarında veya vücudun başka yerlerinde önceden geçirilmiş veya mevcut pıhtılaşma (ör; derin ven trombozu veya akciğer embolisi)

• atardamardaki pıhtıya bağlı geçirilmiş veya mevcut hastalık (ör; kalp krizi, göğüs ağrısı)

• akut ve kronik karaciğer hastalıkları (veya önceden geçirilmiş karaciğer hastalığı ya da karaciğer fonksiyon testlerinde düzelmeme)

• Divina' nın bileşimindekilerden herhangi bir maddeye karşı alerji,

• Porfiri (deride güneş ışığına duyarlık, idrarda renk değişikliği) var ise veya

• Hamile iseniz ya da hamileliğe bağlı çeşitli rahatsızlıklar var ise, kullanmayınız.

DIVINA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Belirli hastalıklar veya rahatsızlıklar HRT sırasında nadiren kötüleşebileceği veya nüksedebileceği için, doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir. Bu nedenle aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birinin varlığı durumunda doktorunuza söyleyiniz:

- Rahim içi tümör

- Rahim dışındaki organlarda rahim içi dokunun varlığı (endometriozis)

- Pıhtı oluşumu hikayesi veya risk faktörlerinin varlığı (ör, erken dönemde kan pıhtısı)

- Meme kanseri veya östrojene bağımlı tümörlere ait risk faktörleri (ör, yakın bir akrabada meme kanseri)

- Yüksek kan basıncı

- Şeker hastalığı

- Karaciğer hastalığı (ör; karaciğer adenomu)

- Safra taşı

- Migren veya şiddetli baş ağrıları

- Sıklıkla ateş, güçsüzlük, yorgunluk, eklem ağrıları, yüz, boyun ve kollarda yaygın kızarıklık ve döküntülerle giden cilt lezyonları (sistemik lupus eritematosus)

- Rahim içini döşeyen dokuda erkenden anormal büyüme (endometrium hiperplazisi)

- Epilepsi (sara hastalığı)

- Astım

- Otoskleroz (kulaktaki kemikçiklerde kalınlaşmaya bağlı işitme kaybı HRT'nin durdurulması gereken durumlar:

HRT'nin durdurulmasını gerektirebilecek çeşitli durumlar vardır. Divina tedavisi sırasında aşağıdaki durumlardan herhangi biri gelişir ise, hemen doktorunuza söyleyiniz:

- sarılık veya karaciğer fonksiyon bozuklukları

- kan basıncında anlamlı artış

- yeni başlayan migren tipi baş ağrısı

- gebelik

- Divina alamayacağınız durumlardan herhangi biri HRT ile ilişkili diğer riskler:

Rahim içi dokuda anormal büyüme

Östrojen hormonları uzun süre tek başına uygulandığında, rahim içinde kötü huylu tümör ve anormal büyüme riski artabilir. Bu nedenle tedaviye bir progestagen eklenir. Tedavinin ilk aylarında ara kanama veya nokta şeklinde kanama olabilir. Ara kanama veya nokta şeklinde kanama tedaviden belirli bir süre sonra ortaya çıkar ise veya tedavi kesildikten sonra devam eder ise, bunun nedeni araştırılmalıdır.

Meme kanseri

HRT uygulaması meme kanseri riskini biraz artırmaktadır. Her türlü HRT'de, meme kanseri riski HRT süresi uzadıkça artmaktadır, ancak HRT kesildikten sonra yaklaşık 5 yıl içinde normale dönmektedir. Östrojen + progestagen ile HRT alan kadınlardaki risk, yalnızca östrojen ile HRT alanlardan daha yüksektir. Bu nedenle düzenli olarak meme kontrollerini yaptırınız. Memenizde, görünüş, renk dahil olmak üzere, herhangi bir değişiklik fark ederseniz doktorunuza başvurunuz.

Tromboz (kan pıhtılaşması)

Bacaklarda ani ağrı ve şişlik, göğüste ani ağrı veya nefes daralması gibi kan pıhtısına işaret edecek bir belirti ile karşılaşırsanız, derhal doktorunuza başvurunuz.

HRT kullananlarda kullanmayanlara göre kan pıhtılaşma riskinin iki ila üç kat arttığı bulunmuştur. Kanda pıhtı gelişme riski tedavinin ilk yılında en yüksektir.

Bu pıhtılar her zaman ciddi değildir, ancak akciğerlere ulaşır ise kalıcı hasara yol açabilir. Kaza, hastalık veya diğer nedenlere bağlı olarak uzun süreli hareketsizlik durumunda kanda pıhtı oluşma riski artar ve HRT'nin kesilmesi gerekebilir. HRT'yi kesmeniz gerekir ise, doktorunuza danışınız.

Bir süre için hareketsiz kalmanızı gerektirecek bir operasyon geçirecekseniz (ör; ayaklarınızdan), doktorunuza söyleyiniz, zira Divina kullanımına tercihen operasyondan 4 ila 6 hafta önce son verilmesi gerekebilir. Daha detaylı bilgi için doktorunuza başvurunuz.

Sizde veya ailenizin bir üyesinde pıhtılaşma bozukluğu var ise veya çeşitli defalar düşük yaptıysanız ya da ciddi şekilde kilolu iseniz, tedaviye başlamadan önce doktorunuza danışınız. Kanda pıhtı oluşumunda varisli toplardamarların rolü kesin belirli değildir. Bir ilaçla tedavisi gereken herhangi bir pıhtılaşma rahatsızlığınız var ise, HRT almanız gerektiği takdirde doktorunuza söyleyiniz.

Koroner arter hastalığı (Damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması)

HRT ürünleri koroner arter hastalığını önlememektedir. Bazı incelemelere göre bir HRT tipinden kullanan kadınlarda koroner arter hastalığı olasılığı, ilaç alınan ilk yıl içinde daha fazladır. Divina gibi diğer HRT tiplerine ait veriler sınırlıdır ve bu nedenle bu bulguların bütün HRT'lere uygulanıp uygulanamayacağı bilinmemektedir.

Olasılıkla egzersiz ile ilişkili (terleme var veya yok) göğüs ağrısı, nefes darlığı veya baş dönmesi olur ise HRT kullanımına son veriniz ve acilen doktora başvurunuz.

İnme

HRT inme riskini biraz artırmaktadır. Geçmişte atar damarda pıhtı veya koroner arter hastalığı, inme geçirdiyseniz, HRT alıp alamayacağınızın belirlenmesi için doktorunuza söyleyiniz.

Ayrıca olağan olmayan migren tipi başağrısı veya olağan dışı bayılma ya da kol-bacaklarda zayıflık ortaya çıkar ise, HRT kullanımına son veriniz ve acilen doktora başvurunuz.

Yumurtalık (over) kanseri

En az 5-10 yıl tek başına östrojen ile HRT kullanımı, bu nadir ancak ciddi kanser riskini biraz artırabilir. Kısa dönemli kullanımda bu risk minimaldir. Uzun dönem kombine HRT'nin (Divina gibi) yumurtalıklar üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Anormal terleme veya rahatsızlık, kilo kaybı ve/veya olasılıkla batında kitle ile ilişkili anormal vajinal kanama var ise, doktorunuza başvurunuz.

Diğer rahatsızlıklar

Östrojenler özellikle kalp veya böbrek işlev bozukluğu olanlarda sıvı tutulmasına neden olabilir.

HRT bazı laboratuar test sonuçlarını etkileyebilir (tiroid ve karaciğer fonksiyon testleri). Herhangi bir laboratuar testi yaptıracağınızda, doktorunuza Divina kullandığınızı söyleyiniz.

Trigliserid değerlerinizin yüksek olduğunu biliyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. Çok nadiren östrojen alan kadınlarda yüksek trigliseridlerin pankreasda rahatsızlığa yol açtığı bildirilmiştir.

HRT, bellek kaybını önlemeyecektir. 65 yaşından sonra kombine HRT kullanmaya başlayan kadınlarda, bunama riskinde hafif bir artış gözlenmiştir. Bu bulguların menopoz sonrası daha genç kadınlara veya diğer HRT ürünlerine uygulanıp uygulanmayacağı bilinmemektedir.

Divina gebeliği önlemez. Doğum kontrolü için uygun değildir.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

DIVINA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DIVINA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİVİNA hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamile kalma şüphesinde doktorunuza başvurunuz.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİVİNA laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

DİVİNA'nın araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz etkisi bilinmemektedir.

DIVINA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bir mavi tablet 72.00 mg Laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bir beyaz tablet 86.62 mg Laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ve bazı antibiyotikler (rifampisin, nevirapin, efavirenz) ve HIV (insan bağışıklık yetmezlik virüsü) ilaçları (nelfinavir ve ritonavir) ile birlikte kullanılması Divina'mn etkinliğini azaltabilir. St. John's worth (Sarı kantaron ya da yara otu) içeren bazı bitkisel ilaçlar Divina'nın etkisini azaltabilir.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02438
Satış Fiyatı 11.4 TL [ 13 Oct 2017 ]
Önceki Satış Fiyatı 11.4 TL [ 6 Oct 2017 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514016717
Etkin Madde Estradiol Valerat + Medroksiprojesteron
ATC Kodu G03FB06
Birim Miktar 4+10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 21
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Progestogen Estrogen Kombinasyonları > Estradiol valerat + medroksiprojesteron
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
13 Oct 201711.40 TL
6 Oct 201711.40 TL
29 Sep 201711.40 TL
22 Sep 201711.40 TL
15 Sep 201711.40 TL
8 Sep 201711.40 TL
25 Aug 201711.40 TL
18 Aug 201711.40 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları