Sanofi Aventis İlaçları › DIVARE 5 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

DIVARE 5 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Donepezil Hcl }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 1 June  2012

DİVARE 5 mg Ağızda Dağılan Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

4.56 mg donepezile eşdeğer 5 mg donepezil hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişastası glikolat, asesülfam potasyum.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIVARE nedir ve ne için kullanılır?

2. DIVARE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIVARE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIVARE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIVARE nedir ve ne için kullanılır?

DİVARE Ağızda Dağılan Tablet (Donepezil hidroklorür), beyaz renkte ve baskılıdır. Her bir tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir 28 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

DİVARE Ağızda Dağılan Tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

DİVARE Ağızda Dağılan Tablet, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.


2.DIVARE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIVARE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya DİVARE Ağızda Dağılan

Tablet içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılık reaksiyonunuz) varsa.

 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
 • DIVARE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz
 • Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz
 • Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa
 • Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa
 • Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz
 • İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DIVARE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in etkisini değiştirmez.

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol, DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız DİVARE Ağızda Dağılan Tablet kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplanna yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

  DİVARE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkmda önemli bilgiler

  Sodyum uyansı:

  DİVARE her dozunda, 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Potasyum uyarısı:

  DİVARE her dozunda, 1 mmol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında “potasyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

 • Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin v.b.)
 • Antibiyotikler
 • Mantar ilaçlan
 • Kas gevşeticiler
 • Antidepresanlar
 • Antikonvülsanlar
 • Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü    ilaçlar    (örneğin
 • galantamin)

 • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar
 • Antikolineıjik ilaçlar
 • Genel anestezikler
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)
 • Genel anestezi almanızı gerektiren    bir    ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi

  uzmanına DİVARE aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkmda bilgi veriniz.


  3.DIVARE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  1 uygulama sıklığı için talimatlar:

  Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır. Kullanacağınız ilaç dozu miktan, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

  Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak piyasada mevcut olan DİVARE 10 mg tabletlerden günde bir tablet (10 mg donepezil hidroklorür) almanızı isteyebilir.

  Önerilen en yüksek doz her gece 10 mg donepezil hidroklorürdür.

  İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız    konusunda    daima

  doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

  Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

  Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

  Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’i gece yatmadan önce ağız yoluyla alınız. Tableti dilinizin üzerine yerleştiriniz, erimesini bekleyiniz ve daha sonra isteğe göre bir bardak suyla veya

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  İlacın, tedavi süresince Alzheimer’h yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIVARE kullanırsanız

  Her gün bir tabletten fazla almayınız. DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

  DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIVARE'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DIVARE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedaviye ara verilmesi durumunda DİVARE Ağızda Dağılan Tablet’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Satış Fiyatı 69.53 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 69.53 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502093089
Etkin Madde Donepezil Hcl
ATC Kodu N06DA02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIVARE 5 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202269.53 TL
13 May 202269.53 TL
6 May 202269.53 TL
25 Apr 202269.53 TL
18 Apr 202269.53 TL
8 Apr 202269.53 TL
4 Apr 202269.53 TL
28 Mar 202269.53 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları