Münir Şahin İlaçları › DILOPIN 10 mg 30 tablet › Kullanma Talimatı

DILOPIN 10 mg 30 tablet Kullanma Talimatı

Amlodipin }

Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > Amlodipin Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 21 December  2012

Kullanma Talimatı (KT)

DİLOPİN 10 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

10 mg amlodipin baza eşdeğer amlodipin besilat

Yardımcı maddeler

Mikrokristal selüloz, dibazik kalsiyum fosfat, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat (E572)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DILOPIN nedir ve ne için kullanılır?

2. DILOPIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DILOPIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DILOPIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DILOPIN nedir ve ne için kullanılır?

 • DİLOPİN ağız yolu ile alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
 • DİLOPİN 20, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.
 • DİLOPİN yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 • Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. DİLOPİN damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basmcını düşürür.
 • Angİna, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağn veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağn kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. DİLOPİN bu ağrıyı geçirebilir.
 • 1/7


  2.DILOPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DILOPIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  2. DİLOPİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler DİLOPİN’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.

  Eğer,

 • DILOPIN’in etkin maddesi olan amlodipine (amlodipin, dihidropiridin kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandınlan bir ilaç grubuna dahildir), dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı aleıjikseniz (aşın duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızanklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.
 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız
 • DILOPIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
 • Kalp yetmezliği
 • Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz)
 • Karaciğer hastalığı
 • Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuk ve ergenlerde kullanım:

  DİLOPIN, 6 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. DİLOPIN sadece 6 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerdeki hipertansiyonda kullanılmalıdır.

  Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  DILOPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DILOPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DİLOPİN kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve DİLOPİN’in kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİLOPİN’in insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz DİLOPİN’i tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız DİLOPİN almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullanıldığından emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİLOPİN’in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. DİLOPİN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız DİLOPIN’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  DİLOPİN, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

  DILOPIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

  DİLOPİN aşağıdaki ilaçlan etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:

 • Proteaz inhibitörleri olarak adlandmlan ritonavir, indinavir, nelfinavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)
 • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlannda kullanılan ilaçlar)
 • Verapamil, diltiazem (kalp ilaçlan)
 • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)
 • Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan san kantaron
 • Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)
 • Simvastatin (kolesterol düşürücü)
 • Yüksek kan basıncınızın tedavisi için halihazırda diğer ilaçlan kullanıyorsanız DILOPIN kan basıncınızı daha da fazla düşürebilir.


  3.DILOPIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DİLOPİN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlanna kesin olarak uyunuz.

  Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir. Bu doz günde 10 mg DİLOPİN’e yükseltilebilir.

  Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  İlacınızı, yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz. DİLOPİN’i greyfurt suyu ile almayınız.

  Çocuklarda kullanımı

  6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Amlodipİn 2.5 mg mevcut değildir. DILOPİN 5 mg tabletler iki eşit parçaya bölünmek üzere üretilmemiştir ve 2.5 mg doz elde edilmez. Günde 5 mg’ın üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir.

  DİLOPİN’in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basma üzerine etkisi bilinmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  DILOPIN’in etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz DİLOPİN dozunu ona göre ayarlayacaktır. Eğer DILOPİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DILOPIN kullanırsanız

  Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla DİLOPİN tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

  DILOPIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Endişelenmeyiniz. Bir tablet almayı unutursanız, o gün o dozu almayınız. Sonraki gün ilacınızı doğru zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DİLOPİN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz DİLOPİN’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Önerilenden daha önce ilacı kullanmayı keserseniz, hastalık durumunuz önceki haline geri dönebilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11080
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699523010355
Etkin Madde Amlodipin
ATC Kodu C08CA01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Seçici kalsiyum kanal blokerleri > Amlodipin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DILOPIN 10 mg 30 tablet Barkodu