Osel İlaçları › DIKLOJIK 75 mg 3 ml 4 ampül › Kullanma Talimatı

DIKLOJIK 75 mg 3 ml 4 ampül Kullanma Talimatı

Diklofenak Sodyum }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Diklofenak Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 7 September  2012

DİKLOJİK 75 mg/3 ml IM enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampul 75 mg diklofenak sodyum içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, sodyum metabisülfit, benzil alkol, propilen glikol, enjeksiyonluk su, pH ayan için sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIKLOJIK nedir ve ne için kullanılır?

2. DIKLOJIK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIKLOJIK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIKLOJIK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIKLOJIK nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.DIKLOJIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIKLOJIK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Diklofenak, sodyum metabisülfit (ya da diğer sülfit) ya da bu kullanma talimatının başında verilen, DlKLOJİK’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa.
 • Daha önce iltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlan (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin, diklofenak ya da ibuprofen) aldıktan sonra alerji belirtileri ya da bulgulan yaşadıysanız. Bunlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda “steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar” (NSAII’ler)a şiddetli, nadiren ölümcül, reaksiyonlar oluştuğu bildirilmiştir. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
 • » Koroner arter cerrahisi (kalp damar ameliyatı, by-pass gibi) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrılann tedavisinde,

 • Mide ya da barsak ülseriniz (yara) varsa,
 • Mide-barsak kanalında kanamanız ya da delinme varsa, böyle durumlarda ortaya çıkan belirtiler arasında kanlı dışkı ya da siyah dışkı da yer alabilir,
 • Şiddetli böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hamilelik

  .çır.u.    Bttıuyanlat-geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse pÖp.p^tK’ir ,,    .^4.

  . Do'.; ^, .ıkullaamadan-sSnce ibunu 'doktorumuza danışınız. Doktorunuz bu ilacın sizin için üygtıri ölüp..

  ifiniAİ\ia:u,. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız döktöriintıtsa danışınız..    J: " •>    . .j S

  W* *<“    \    İ-t r" *    , '    »    1 ‘‘S l .    * TJ,C iffA    *1 <S

  DIKLOJIK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Diklofenak tedavisine, kalp damar sistemi hastalıktan için önemli risk faktörlerini (örneğin, yüksek kan basıncı, kanınızda yağ (kolesterol, trigliseritler) düzeylerinde anormal derecede yükseklik, şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi) taşıyan hastalarda, ancak dikkatli bir değerlendirme sonrasında başlanmalıdır, özellikle yüksek dozda kullanımında (günlük 150 mg) ve uzun süreli tedavilerde bu riskin arttığı görülmüştür. Bu yüzden, diklofenak tedavisinde mümkün olan en kısa tedavi süresi ve en düşük etkili doz tercih edilmelidir. Sağlık mesleği mensuplarının hastaların diklofenak tedavisine devam etme gerekliliğini düzenli olarak tekrar değerlendirmelidir.

 • Bilinen bir kalp ya da kan daman hastalığınız varsa [ayrıca kontrol edilemeyen yüksek kan basıncı, konjestif kalp yetmezliği (kalbin vücudun ihtiyaçlannı karşılayabilecek kadar kan pompalayamaması), bilinen iskemik kalp hastalığı (kalbin oksijenlenmesini ve kanlanmasını sağlayan damarın daralması) veya periferik arteriyel hastalık (atardamarlann daralması ve bunun sonucunda damarın beslediği bölgeye yeterince kan gidememesi durumu) dahil kalp damar sistemi hastalığı olarak tanımlanır.] DİKLOJİK ile tedavi genellikle önerilmez. (Bilinen kalp hastalığınız varsa ya da kalp hastalığı riski taşıyorsanız ve özellikle 4 haftadan uzun süredir tedavi ediliyorsanız; DİKLOJİK ile tedavinizi sürdürmeniz gerekip gerekmediği doktorunuz tarafından yeniden değerlendirilecektir.)
 • Kalp damar sistemine yönelik yan etkiler açısından riskinizi mümkün olan en düşük seviyede tutmak üzere ağrı ve/veya şişliğinizi hafifleten en düşük DİKLOJİK dozunu, mümkün olan en kısa süre boyunca almanız genellikle önemlidir.
 • DİKLOJİK’i başka iltihap giderici ilaçlarla (asetilsalisilik asit/aspirin, kortikosteroidler (kortizon ve benzeri ilaçlar), “kan sulandırıcılar” ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri olarak sınıflandırılan depresyon ilaçlan dahil) eş zamanlı olarak alıyorsanız (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).
 • Astımınız ya da saman nezleniz (mevsimsel alerjik nezle) varsa.
 • Daha önce mide ülseri, mide kanaması ya da siyah dışkı gibi mide-barsak sorunları geçirdiyseniz ya da geçmişte iltihap giderici ilaçlar aldıktan sonra mide rahatsızlığı ya da mide yanması olduysa.
 • Kolon iltihabı (ülseratif kolit) ya da barsak iltihabı (Crohn hastalığı) varsa.
 • Karaciğer ya da böbrekle ilgili sorunlarınız varsa.
 • Vücudunuzun susuz kalmış olma olasılığı varsa (örneğin hastalık, ishal, büyük bir ameliyat öncesi ya da sonrası).
 • • Ayaklarınız şişmiş ise.

  a i ; !v,v,;    v Kanama bozulduğunuz ya da kanla ilgili başka bozukluklarınız varsa (porfiri adında nadir

  • e)    bir karaciğer sorunu dahil olmak üzere)    - <

  •' ,'A-ii    i •

  ? «t Bağ doikusu hastalıkları ya da

  lemde

  ..İMİ


  doktorunuza danışınız.

  m DIKLOJİJK kullanııken herhangi bir zamanda göğüs ağrısı, nefes darlığı, güçsüzlük yada geveleyerek konuşma gibi kalp ya da kan damarları problemlerine işaret eden belirti veya semptomlar yaşarsanız derhal doktorunuzu arayınız.

  • DIKLOJİJK, bir enfeksiyonun belirtilerini (örneğin baş ağrısı, yüksek ateş) hafifletebilir ve dolayısıyla enfeksiyonun saptanmasını ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Kendinizi iyi hissetmiyor ve doktora görünme ihtiyacı duyuyorsanız, DIKLOJİJK kullandığınızı doktorunuza söylemeyi unutmayınız.

  • Çok nadir durumlarda, diğer iltihap giderici ilaçlar gibi DIKLOJİJK de şiddetli alerjik reaksiyonlara (örneğin döküntü) neden olabilir.

  Eğer yukarıda tanımlanan belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza haber veriniz.

  DIKLOJIK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Kesinlikle gerekli olmadığı takdirde hamilelik döneminde DİKLOJİK’i kullanmamalısınız.

  Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi DİKLOJIK de hamilelik döneminin son üç ayında kullanılmamalıdır, çünkü anne kanımdaki bebeğe zarar verebilir ya da doğum sırasmda sorunlara neden olabilir.

  DİKLOJİK hamile kalınmasını güçleştirebilir. Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalma konusunda sorunlarınız varsa, gerekli olmadıkça DİKLOJİK’i kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasmda hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bunu doktorunuza söyleyiniz.

  DİKLOJIK alıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz, çünkü bu bebeğiniz için zararlı olabilir.

  *

  Araç ve makina kullanımı


  dıastpiaıda    görmeboA^l

  edefrseni^ aftıç

  «T


  tör bfr-etjdylç  karşılaştığınız takdirde bunu mümkün olan en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.    >;, ,!<

  DIKLOJIK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DİKLOJİK sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşın duyarlılık reaksiyonlara ve bronşlan daraltıcı etkisi olabilir.

  DİKLOJİK propilen glikol içerir. Alkol benzeri belirtilere neden olabilir.

  DIKLOJİK benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.

  Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her 3 mPlik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir:

 • Lityum ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRTlar); (bazı depresyon tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Digoksin (kalp sorunları için kullanılan bir ilaç)
 • Mifepriston (istenmeyen gebelikleri sonlandırmak için kullanılan bir ilaç)
 • Diüretikler (idrar söktiirücü ilaçlar)
 • ACE inhibitörleri ya da beta-blokörler (yüksek kan basıncının ve kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Diğer iltihap giderici ilaçlar (asetilsalisilik asit/aspirin ya da ibuprofen gibi)
 • Kortikosteroidler (vücudun iltihaptan etkilenen bölgelerinde rahatlama sağlamak için kullanılan ilaçlar)
 • Kan sulandırıcılar (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan varfarin ve benzeri ilaçlar)
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin hariç)
 • Metotreksat (bazı kanser ya da eklem iltihabı türlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Siklosporin, takrolimus (özellikle organ nakli yapılan hastalarda kullanılan ilaçlar)
 • Trimetoprim (idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ve bu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • Kinolon türevi antibakteriyel ilaçlar (enfeksiyona karşı kullanılan bazı ilaçlar)
 • Vorikanozol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaç)

 • ,,_____________________________

  ' *»f<rr*'** ;    1 -,    f ”v*    ” 4i

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DIKLOJIK nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  önerilen dozu aşmayınız. Ağrınızı kontrol edebilen en düşük dozu kullanmanız ve DİKLOJİK’i gerektiğinden uzun süre almamanız önemlidir.

  Doktorunuz tam olarak kaç tane DIKLOJİK ampul kullanacağınızı size söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

  Erişkinlerde:

  Erişkinlere, iki günde en fazla günlük doz olarak bir ampul içeriği verilir, bazı vakalarda günde iki ampul içeriği verilebilir. Gerekirse, tedaviye diklofenak içeren tablet veya suppozituvar (fitil) ile devam edilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Çözelti ampulden şırıngaya çekilir ve kalça kasının içine derine enjekte edilir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  DIKLOJİK çocuklara ve ergenlere (18 yaş altı) verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar DIKLOJİK’in etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilir. Bu nedenle, yaşlılar doktor talimatlarına uymaya özellikle dikkat etmeli ve semptomların hafifletilmesi için gereken en düşük miktarda tableti kullanmalıdır. Yaşlı hastaların istenmeyen etkileri derhal doktorlarına bildirmeleri son derece önemlidir.

  Böbrek yetmezliği:

  DIKLOJİK böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılmış çalışmalar mevcut olmadığından, doz ayarlamasına ilişkin önerilerde bulunulamaz. Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa diklofenak tabletlerin dikkatli uygulanması konusunda doktorunuz sizi uyaracaktır. Lütfen doktorunuza danışınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  ,uı aruiS    DIKLOJİK karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan


  ; .u ::ı .* hastalarda,yapılmış içalışmalar mevcut olmadığından, doz ayarlamasına ilişkin önerilerde imcili > etmcı! ı$ulünukiffiazd Mafifhila oria- Şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa diklofenak tabletlerin \r r &:/i W$ı-a^fctdilaa^«y^    doktorunuz si

  trtı- snç^^çlü v^ti doktorunuz veya eczacınız ile komşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIKLOJIK kullanırsanız

  Kazayla doktorunuzun size söylediğinden çok daha fazla DIKLOJİK aldıysanız, derhal doktorunuzla ya da eczacınızla temas kurunuz ya da bir hastanenin acil servisine başvurunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

  DIKLOJİK’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIKLOJIK'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınızda vakit geçirmeden bu dozu alınız.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA10679
Satış Fiyatı 27.74 TL [ 26 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 27.74 TL [ 19 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699788751512
Etkin Madde Diklofenak Sodyum
ATC Kodu M01AB05
Birim Miktar 75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 4
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Diklofenak
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIKLOJIK 75 mg 3 ml 4 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Sep 202227.74 TL
19 Sep 202227.74 TL
12 Sep 202227.74 TL
5 Sep 202227.74 TL
26 Aug 202227.74 TL
22 Aug 202227.74 TL
15 Aug 202227.74 TL
5 Aug 202227.74 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları