Deva İlaçları › DIFILIN 400 mg 5 supozituar › Kullanma Talimatı

DIFILIN 400 mg 5 supozituar Kullanma Talimatı

Dihidroksipropilteofilin }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Diprofillin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 19 June  2020

DİFİLİN 400 mg supozituvar Rektal yolla uygulama içindir.

Etken Madde

Her bir supozituvar 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir.

•    Yardımcı madde (ler):Yarı sentetik gliserid, polisorbat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIFILIN nedir ve ne için kullanılır?

2. DIFILIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIFILIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIFILIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIFILIN nedir ve ne için kullanılır?

 • DİFİLİN etkin madde olarak her bir supozituvarda (fitil) 400 mg dihidroksipropilteofilin içermektedir. Bu etkin madde, obstrüktif (tıkayıcı) solunum yolu hastalıklarında kullanılan diğer ilaçlar (ksantinler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • • DİFİLİN, torpido biçiminde, kremimsi - beyaz renkte, homojen görünüşlü supozituvardır.

 • DİFİLİN, 5 adet supozituvar ve bir adet hasta kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
 • DİFİLİN’in etkin maddesi dihidroksipropilteofilin obstrüktif (tıkayıcı) solunum yolu hastalıklarında kullanılan diğer ilaçlar (ksantinler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • • DİFİLİN, akciğerlerin hava yollarını genişleterek ve soluk alıp vermeyi kolaylaştırarak, bronşiyal astım, akut solunum sistemi enfeksiyonları, kronik bronşit (uzun süreli) ve amfizemde (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi) görülen bronkospazmın giderilmesinde; apnede (solunum durması), Cheyne-Stokes solunumunun tedavisinde kullanılır.


  2.DIFILIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DIFILIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Miyokard infarktüsünün (kalbi besleyen damarlada kan akımının kesilmesi sonucu gerçekleşen kalp krizi) ağır safhasında
 • Mide rahatsızlığınız varsa (peptik ülser).
 • • Teofiline, diğer ksantinlere ya da DİFİLİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine (yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı alerjiniz varsa,

  DIFILIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kalp hastalığınız varsa,
 • Vücudunuzda tiroid hormonunun gereğinden az üretiliyorsa (hipotiroidizm)
 • Yüksek tansiyonunuz varsa (hipertansiyon),
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Miyokard infarktüsü (kalbi besleyen damarlada kan akımının kesilmesi sonucu gerçekleşen kalp krizi) geçirmişseniz,
 • Ciddi astım nöbetleri geçiyorsanız
 • KOAH- Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığınız (Süreğen Tıkanan Akciğer Hastalığı) varsa
 • Karaciğer enzim problemleriniz varsa,
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

  DIFILIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DIFILIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız DİFİLİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Dihidroksipropilteofilin anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle DİFİLİN emzirme süresince kullanılmamalıdır.
 • Araç ve makina kullanımı

  DİFİLİN’in araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bilgi bulunmamaktadır.

  DIFILIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DİFİLİN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu

  maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DİFİLİN alırken özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza

  söyleyiniz.

  • Ksantin içeren diğer ilaçlar (teofilin gibi) ve solunum yolu genişletici etkiye sahip isoprenalin.

 • Diğer sempatomimetik bronkodilatörlerle (örneğin efedrin)
 • Asiklovir (antiviral ilaç), alkol, alopurinol (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç), kalsiyum kanal blokerleri, simetidin (mide-bağırsak sisteminde oluşan yaraların iyileşmesinde kullanılan ilaç), kortikosteroidler (böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormon olan kortizole benzer steroid yapıda ilaçlar), disulfiram (alkolizmde kullanılan ilaç), östrojen içeren bir hormonal doğum kontrol ilaçları, fluvoksamin (antidepresant), grip aşısı virüsü, interferon (bir çeşit antiviral ajan), makrolid antibiyotikleri (makrolid adı verilen gruba dahil antibiyotikler), metotraksat (kanser tedavisinde kullanılan ilaç), meksiletin (antiaritmik ilaç), non-selektif beta blokerler (kardiyovasküler sistem üzerinde etkili), pentoksifilin (damar genişletici olarak kullanılan bir ilaç), propafenon (aritmilerin tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinolon antibiyotikleri (kinolon adı verilen gruba dahil antibiyotikler), takrin (Alzheimer hastalığında kullanılan bir ilaç), tiabendazol (mantarlar için kullanılan bir ilaç), tiroid hormonları (tiroid bezinden salgılanan hormona benzer yapıda ilaçlar), tiklopidin (kanın pıhtılaşmasını azaltan bir tür ilaç), zilöton (enfeksiyonlara karşı kullanılan bir ilaç) etkin maddeleri kullanıldığında teofilin seviyesi artabilir.
 • Aminoglutetimid (bir tür kanser ilacı), barbitüratlar (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), hidantoinler (aritmi tedavisinde kullanılan bir ilaç türü), izoproterenol (astımda kullanılan bir tür ilaç), ketokonazol (mantarlar için kullanılan bir ilaç), morisizin (aritmi tedavisinde kullanılan bir ilaç türü), rifampin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç), sigara içmek, Sarı kantaron bitkisi (St. John's wort), sulfinpirazon (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç), sempatomimetikler (bronş kaslarını gevşeterek nefes almayı kolaylaştıran ilaç türü) kullanıldığında teofilin seviyesi azalabilir.
 • Teofilin, benzodiazepinler (anksiyete tedavisinde kullanılan sinir sistemi ilaçları) ve propofolün (anestezide kullanılan sinir sistemi ilaçları) sakinleştirici etkisine karşıt etki gösterebilir.
 • Teofilin, beta- agonistler (beta reseptörleri ile birleşerek etki gösteren ilaçlar) ile kullanıldığında kalp ve damar sistemi için istenmeyen etkiler daha fazla olabilir. Ancak, beraber kullanıldıklarında yararlı etkileri de artabilir.
 • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç), izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve kıvrım diüretikleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü) teofilin seviyesini düşürebilir ya da yükseltebilir.
 • Efedrin (astımda kullanılan bir tür ilaç) ve tetrasiklinler (bir antibiyotik grubu) teofilin toksisite riskini arttırabilir.
 • Eritromisin (makrolid grubu bir antibiyotik) ve teofilin kullanımı teofilin seviyesini ve toksisite riskini arttırırken eritromisin seviyesini düşürür.
 • Halotan (genel anestezide kullanılan ilaç) ve teofilinin birlikte uygulanması aritmilere neden olabilir.
 • Ketamin (genel anestezi yapan ilaç) ile teofilinin birlikte uygulanması nöbetlere neden olabilir.
 • Teofilin, lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç) seviyelerini azaltabilir.
 • Kas gevşetici ilaçlar teofilin ile birlikte kullanıldığında etkisi artabilir.
 • • DİFİLİN’in probenisid (gut hastalığına karşı kullanılan bir ilaç) ile beraber kullanılması kanda bulunma süresini arttırdığı görülmüştür.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DIFILIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek.

  DİFİLİN doktor tavsiyesine göre günde 1-2 supozituvar kullanılır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Rektal yolla uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  belirlenemediğinden DİFİLİN’in kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından hangi dozda DİFİLİN almanız gerektiği belirtilecektir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda doz ayarlanırken dikkatli olunmalıdır.

  Eğer DİFİLİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIFILIN kullanırsanız

  Aşırı dozda alındığında çocuklarda ajitasyon (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği), baş ağrısı, havale; erişkinlerde ise sinirlilik, uykusuzluk, bulantı, kusma, kalp atımında artış, kalp ek atımı (ekstrasistol), görülebilir.

  Böyle durumlarda DİFİLİN derhal kesilmelidir. Uygulanacak özel bir tedavi yoktur. DİFİLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIFILIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  DIFILIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan DİFİLİN kullanmayı sonlandırmayınız.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı 7.79 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 7.79 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525890542
Etkin Madde Dihidroksipropilteofilin
ATC Kodu R03DA01
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Diprofillin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIFILIN 400 mg 5 supozituar Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 20207.79 TL
15 Jun 20207.79 TL
12 Jun 20207.79 TL
8 Jun 20207.79 TL
1 Jun 20207.79 TL
29 May 20207.79 TL
22 May 20207.79 TL
18 May 20207.79 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları