Sanofi Aventis İlaçları › DIAZOMID 250 mg 10 tablet {Sanofi} › Kullanma Talimatı

DIAZOMID 250 mg 10 tablet {Sanofi} Kullanma Talimatı

Asetazolamid }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Asetazolamid Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

DİAZOMİD 250 mg tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Asetazolamid 250 mg

•

Yardımcı maddeler

: Laktoz, mısır nişastası, PVP K-30, tartrazin, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIAZOMID nedir ve ne için kullanılır?

2. DIAZOMID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIAZOMID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIAZOMID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIAZOMID nedir ve ne için kullanılır?

DİAZOMİD, asetazolamid etkin maddesini içerir. 1 tablet içinde 250 mg etkin madde bulunur. 10 tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Doktorunuz size DİAZOMİD'i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

• Açık açı veya sekonder glokomun (göz içi basıncın artması ile ilişkili hastalık) tedavisi

• Akut konjestif glokomun (göz içi basıncında artışa sebep olan hastalık) ameliyat öncesi tedavisi

• Konjestif kalp yetmezliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık) tedavisi ve ilaçlarla oluşan ikincil ödemin tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte,

• Epilepsi (sara) tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte yardımcı olarak

• Akut yükseklik hastalığında belirtilerin önlenmesi ve iyileştirilmesinde


2.DIAZOMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIAZOMID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• İlacm içerdiği etkin madde olan asetazolamide veya yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa (Asetazolamid, bir sülfonamid türevidir. Çapraz duyarlılık tepkisi görülebilir)

• Kanınızdaki sodyum ve/veya potasyum seviyesinin düştüğü durumlarda

 • Böbrek ve karaciğerinizde belirgin bir hastalık veya işlev bozukluğu    varsa
 • Böbrek üstü bezinizin işlevlerinde bir yetmezlik varsa
 • • Vücudunuzda asit-baz dengesinin bozulmasına yol açan kanda klor seviyesinin yükselmesiyle seyreden ciddi bir rahatsızlığınız varsa (hiperkloremik asidoz)

 • Siroz adı verilen ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa
 • Gözünüzde süregelen ve non-konjestif kapalı açılı glokom    (göz içi    basıncı artışı ile ilgili
 • bir hastalık) adı verilen bir rahatsızlık mevcutsa (uzun süreli asetazolamid kullanımı, göz içi basıncını düşürerek, glokomdaki kötüleşmeyi maskeleyebilir.)

  DIAZOMID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Şeker hastalığınız varsa (Kan şekerinde düşüş veya yükselmelere yol açabilir)

  • İleri yaştaysanız ve böbrek fonksiyonlarınızda bozulduk varsa (Asidoz adı verilen ciddi bir metabolik bozukluk gelişebilir).

  • Uzun süreli tedavi uyguluyorsanız (Doktorunuz periyodik olarak kan elektrolitlerini ölçmeyi ve kan sayımı kontrolü yapmak isteyebilir ve herhangi bir olağandışı deri döküntüsü görürseniz; derhal bildirmeniz konusunda sizi uyarabilir).

  • İlacm dozu arttırıldıysa (sersemlik hissi ve sübjektif duyu bozukluğu görülme sıklığı artabilir).

  • Akciğerlerinizde hava keselerini tıkavan bir hastalık (öm. anfizem) veya akciğerlerdeki hava keselerinin havalanmasını azaltan bir bozukluk varsa (Asidoz durumu ağırlaşabilir.)

  • Hızlı bir dağ tırmanışı yaparken yüksek irtifa hastalığı ortaya çıkabilir. Derhal tırmanışı sonlandırmız.

  • Eş zamanlı olarak yüksek dozda aspirin kullanıyorsanız (iştahsızlık, çok hızlı soluma, uyuşukluk ve sersemlik hali, metabolik asidoz, koma ve ölüm vakaları bildirilmiştir.)

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damsınız.

  DİAZOMİD’in yiyecek ve icecek ile kullanılması

  İlacınızı yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Mide barsak hastalıklarından korunmak için yiyecekler ile birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİAZOMİD, doktorunuz tarafmdan hamileliğiniz sırasmda ancak olası yarann, risklerden daha baskın olduğu durumlarda reçete edilecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  DİAZOMİD’in içeriğinde buiunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün tartrazin ihtiva eder, aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  - Aspirin (asetilsalisilik asit): Ciddi şekilde kanda asit miktarının aşın birikmesine neden olabilir ve merkezi sinir sistemi üstünde zehirlilik riski ortaya çıkabilir.

  - Fenitoin (sara ilacı): Kanda fenitoin seviyelerini yükseltir ve süregelen fenitoin tedavisi uygulanan hastalarda, ilaca bağlı kemik dokusunda bozukluk oluşması (osteomalazi) riskini artırır.

  - Primidon (sara ilacı): Kandaki seviyelerini düşürerek, sara nöbetlerini giderici etkisini azaltabilir.

  - Aynı etki mekanizmasına sahip diğer karbonik anhidraz inhibitörleri ile birlikte kullanımı önerilmez.

  - Folik asite karşıt etki gösteren diğer ilaçlann etkilerini artırabilir.

  - DİAZOMİD, kan şekeri seviyesinde düşmeye veya yükselmeye neden olabileceğinden şeker hastalığı ilaçları kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  - Amfetamin (dikkat eksikliği bozukluğu, hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde ve kilo kontrolünde iştah azaltıcı olarak kullanılır) ve kinidinin (kalpte ritim bozukluğu tedavisinde kullanılır) idrarla atılımını azaltabileceğinden etkileri artabilir.

  - Met en amin in (idrar yolları antiseptiği) idrar ile ilgili antiseptik etkisini önleyebilir.

  - Lityum (psikiyatrik hastalıklarda kullanılır): Atılımını arttırır, kandaki lityum seviyesi azalabilir.

  - Sodyum bikarbonat: Böbrek taşı oluşumu riskini arttırır.

  - Organ nakillerinde bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan siklosporin: Kanda siklosporin seviyesi yükselebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DIAZOMID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Glokomda (Göz içi basıncının artması):

  Yetişkinlerde açık açı glokomda ek tedavi olarak gürde 1-4 defa 250 mg’lık 1 tablet verilir. Sekonder glokomlu ve akut kapalı açı glokomlu erişkinlere ameliyattan önce her 4 saatte bir 1 tablet verilir. Bazı akut glokom vakalarında 500 mg'lık başlangıç dozunu takiben her 4 saatte bir 125-250 mg verilir. 1000 mg/gün’ü aşan dozların fazladan bir etki sağlamadığı görülmüştür.

  Epilepside (Sara):

  Yetişkinlerde çeşitli epilepsi formlarının tedavisinde

  Yaşlılarda kullanımı

  Yetişkinlerde diğer antikonvülzanlarla (havale önleyici ilaçlar) birlikte verildiğinde başlangıç dozu günde 250 mg'lık 1 tablettir. Bazı hastalar daha düşük dozlara cevap verdikleri halde, en uygun günlük doz 375 mg -1000 mg arasındadır.

  Konjestif kalp yetmezliği (Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık) ya da ilaçlara bağlı olarak oluşan sekonder ödemde:

  Olağan diürez (idrar miktarının artışı) dozu 250-375 mg’dır (1-1,5 tablet). Ya günde bir kez ya da gün aşırı verilir; etkinin sürekli olması için aralıklı tedavi önerilir.

  Konjestif kalp yetmezliğinde kısa süreli kullanılmalı, asidoz (kanda aşırı miktarda asit birikimi) ve elektrolit seviyeleri çok iyi takip edilmelidir.

  Akut yükseklik hastalığında:

  Günlük doz 500-1000 mg'dır (2- 4 tablet).

  Kurtarma ya da askeri operasyonlarda olduğu gibi süratli bir tırmanış söz konusuysa günde 1 g kullanılması önerilir. Tedaviye tercihan 24-48 saat önce başlanmalı, tırmanış sırasında ve zirveye ulaştıktan sonra en az 48 saat devam edilmelidir.

  Eğer hızlı bir tırmanış gerçekleştirihyorsa ve DİAZOMİD kullanılıyorsa, yüksek irtifa akciğer ödemi ya da yüksek irtifa beyin ödemi gibi yüksek irtifa hastalığının ağır formlarının ortaya çıkması halinde, bu ilacın kullanımı hemen aşağıya inilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

  Uygulama yolu ve metodu

  DİAZOMİD ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Epilepside (sara):

  Ek tedavi olarak çocuklara günde kg başma 8-30 mg, bölünmüş dozlar halinde (1-4 defada) verilir. Çocuklarda toplam günlük doz 750 mg’ı aşmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Başlangıç dozu olarak günde 2 kez 250 mg uygulanır, en düşük etkili doz kuIlamlmaJıdır. Doktorunuz böbrek, karaciğer ve kalp fonksiyonlarınızı ve diğer var olan hastalıklarınızı da değerlendirerek sizin için uygun tedaviyi uygulayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz böbrek hastalığınızın ciddiyetine göre sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer hastalığınızın ciddiyetine göre doktorunuz sizin için uygun tedaviyi ayarlayacaktır.

  Eğer DİAZOMİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIAZOMID kullanırsanız

  DİAZOMİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIAZOMID'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DIAZOMID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DİAZOMİD tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tedaviye başlanmasını gerektiren şikayetleriniz yeniden ortaya çıkabilir veya hastalığınız olumsuz etkilenebilir.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA02357
Satış Fiyatı 29.59 TL [ 4 Dec 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 29.59 TL [ 24 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809018105
Etkin Madde Asetazolamid
ATC Kodu S01EC01
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Asetazolamid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIAZOMID 250 mg 10 tablet {Sanofi} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Dec 202329.59 TL
24 Nov 202329.59 TL
17 Nov 202329.59 TL
13 Nov 202329.59 TL
3 Nov 202329.59 TL
27 Oct 202329.59 TL
20 Oct 202329.59 TL
16 Oct 202329.59 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları