Bayer İlaçları › DIANE-35 21 draje {Bayer} › Kullanma Talimatı

DIANE-35 21 draje {Bayer} Kullanma Talimatı

Siproteron Asetat + Etinilestradiol }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Antiandrojenler > Siproteron ve Östrojen Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 27 October  2020

DIANE 35 draje Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her draje, 2 mg siproteron asetat ve 0,035 mg etinilestradiol içerir.

Yardımcı maddeler

laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon 25, magnezyum stearat, sukroz, povidon 700 000, makrogol 6000, kalsiyum karbonat, talk, gliserol % 85, titanyum dioksit, san demir oksit pigmenti, kırmızı demir oksit pigmenti, montanglikol vaks

T Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIANE-35 nedir ve ne için kullanılır?

2. DIANE-35’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIANE-35 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIANE-35’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIANE-35 nedir ve ne için kullanılır?

Androj enler deride kıl gelişimini ve yağ bezlerini uyaran hormonlardır. Çok fazla androjen üretimi olduğunda veya androjen etkisine duyarlıysanız, yağ bezleri çok fazla sebum üretebilir. Bu durum yağ bezlerini bloke edebilir ve böylece enfeksiyon gelişebilir, iltihaplı akne noktalan oluşabilir. DIANE 35 androj enlerin cildinizi etkilemesini durdurur ve üretilen androjen miktannı azaltır.

Doğum kontrolü

DIANE 35 21 günlük bir doğum kontrol hapıdır; 21 gün boyunca her gün bir draje alınır ve sonraki 7 gün boyunca hiç draje alınmaz.

DIANE 35 Klamidya (cinsel yolla bulaşan bakteri) veya HIV enfeksiyonu (AIDS) ve diğer cinsel yolla geçen hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Bu tip hastalıkların bulaşması ancak kondomlar ile önlenebilir.


2.DIANE-35 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIANE-35'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Herhangi bir tıbbi sorununuz veya hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse DIANE 35 kullanmaya başlamadan önce bunu doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz farklı bir tedavi almanızı tavsiye edebilir:

Eğer;

 • Eşzamanlı olarak başka bir hormonal doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız,
 • Gebe iseniz veya gebe olduğunuzdan şüpheleniyorsanız,
 • Emziriyorsanız,
 • Meme kanseri iseniz veya önceden meme kanseriniz varsa,
 • Bacağınızda (tromboz), akciğerlerinizde (pulmoner embolizm) veya vücudunuzun diğer bir bölgesinde kan pıhtısı varsa (veya önceden olduysa),
 • Gelecekte kalp krizi göstergesi olabilecek bir hastalığınız (örn. göğüste şiddetli ağrıya neden olan anjina pektoris) ya da mini-inme (geçici iskemik atak) varsa (veya önceden olduysa),
 • Serebravasküler kaza bulgusu veya öyküsü varsa (Kalp krizi veya inme varsa veya daha önceden geçirdiyseniz),
 • Atardamarlarda kan pıhüsı oluşma riskini artırabilecek bir hastalığınız varsa. Bu durum, aşağıdaki hastalıklar için geçerlidir:
 • Kan damarlannızı etkileyen diyabet (şeker hastalığı)

  Çok yüksek tansiyon

  Kanınızdaki yağ düzeyinin çok yüksek olması (kolesterol veya trigliserid))

 • Toplardamar veya atardamarlarınızda kan pıhtılaşması ile ilgili kalıtsal veya edinilmiş yatkınlığınız varsa (öm. Aktifleşmiş protein C (APC) direnci, antitrombin-III eksikliği, protein C eksikliği, protein S eksikliği, Hiperhomosisteinemi ve antifosfolipid antikorlan (antikardiyolipin antikorlan, lupus antikoagülanı))
 • Görme bozuklukları ile birlikte migreniniz varsa (veya önceden olduysa)
 • Herhangi bir zamanda şiddetli karaciğer hastalığınız olduysa ve doktorunuz karaciğer testlerinizin henüz normale dönmediğini söylediyse
 • Karaciğer tümörü varlığı ya da hikayeniz varsa,
 • İlacın içerdiği maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa.
 • Bu koşullardan herhangi biri ilacı ilk kullandığınızda başınıza gelirse derhal kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışınız.

  DIANE 35 erkeklerde kullanılmaz.

  DIANE-35'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Kullanım süresi

  Belirtilerin hafiflemesine kadar geçen süre en az üç aydır. Tedaviyi sürdürme ihtiyacı, tedavi eden doktor tarafından düzenli olarak değerlendirilmelidir.

  Kullanmaya başlamadan önce veya kullanma devam etme kararı verirken DIANE 35 kullanımının faydalannı ve risklerini anlamanız önemlidir. DIANE 35 çoğu sağlıklı kadın için uygun olsa da herkes için uygun bir seçenek olmayabilir.

  Bu kullanma talimatında belirtilen hastalıklardan veya risk faktörlerinden herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu bilgilendirin.

  DIANE 35 kullanmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DIANE 35’i almaya başlamadan önce doktorunuz sizin ve yakın akrabalannızın sağlık geçmişi hakkında bazı sorular soracaktır. Doktorunuz aynı zamanda tansiyonunuzu ölçecektir ve gebe olma olasılığınızı kontrol edecektir. Meme muayenesi gibi başka kontroller de yapılması gerekebilir, ancak bunlar yalnızca gerekliyse ve özel birtakım durumlar söz konusuyla yapılır.

 • Doktorunuz genellikle diğer bir DIANE 35 reçetesi gerektiğinde düzenli kontroller yaptırmanızı isteyecektir.
 • Düzenli olarak servikal smear testi (rahim ağzı kanser tarama testi) yaptırmaya gitmelisiniz.
 • Her ay değişiklik olup olmadığını anlamak için meme uçlannızı ve memelerinizi kontrol ediniz, cildinizde çukurlaşma veya yumru gibi tuhaf bir şey fark ettiğiniz takdirde doktorunuzu söyleyiniz.
 • Kan tetkiki yapılması gerektiğinde doktorunuza veya laboratuvar personeline DIANE 35 kullandığınızı bildiriniz, çünkü bu tip ilaçlar bazı testlerin sonucunu etkileyebilmektedir.
 • Bir ameliyat geçirmeniz gerektiğinde, doktorunuzun bu hapı kullandığınızı bilmesi gerekir. Operasyondan 4 ila 6 hafta kadar önce DIANE 35 kullanımını bırakmanız gerekebilir. Bunun nedeni kan pıhtısı riskini azaltmaktır. Doktorunuz DIANE 35’i yeniden ne zaman kullanmaya başlayabileceğinizi size söyleyecektir.
 • DIANE 35 kullanmayı bırakmanız gerekirse, eğer doğum kontrolü için DIANE 35'ye güveniyor iseniz, diğer bir doğum kontrol yöntemi (öm. kondom) kullanmayı unutmayınız.
 • Doktorunuza danışmanızı gerektiren durumlar

  Kan pıhtısıyla ilgili olası bir belirtiyle karşılaşırsanız, ilacı bırakınız ve derhal doktorunuzla görüşünüz. Bu belirtiler “Kan pıhtıları (Tromboz)” başlığı albnda ve “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde açıklanmaktadır.

  DIANE 35 aynı zamanda doğum kontrol hapı olarak da etki gösterir. Sizin ve doktorunuzun normalde oral hormonal doğum kontrol haplarının güvenli kullanımı için geçerli olan tüm hususlan dikkate alması gerekir.

  Kan pıhtılan (Tromboz)

  DIANE 35 kan pıhtısı oluşum riskinizi artırabilir. DIANE 35 kullanıyor olmanız kan pıhüsı gelişme riskini DIANE 35 veya herhangi bir doğum kontrol hapı kullanmayan kadınlara kıyasla yalnızca hafif oranda artırabilir. Her zaman tam iyileşme sağlanamayabilir ve olgulann %1-2'si ölümcül olabilir.

  Toplardamar içi kan pıhtıları

  Bir toplardamarda kan pıhtısı gelişmesi (venöz tromboz olarak bilinir) damarın tıkanmasına neden olabilir. Bu durum bacak, akciğer (akciğer embolisi) veya herhangi bir diğer organdaki bir damarda meydana gelebilir.

  Kombine hap kullanımı, kadınlarda bu tip pıhü gelişmesine ilişkin riski herhangi bir kombine hap kullanmayan kadınlara kıyasla artınr. Bir damar içinde kan pıhtısı gelişme riskinin en yüksek olduğu dönem hapın kullanılmaya başlandığı ilk yıldır. Söz konusu risk, gebelik sırasında kan pıhtısı gelişmesine ilişkin risk kadar yüksek değildir.

 • DIANE 35 kullanmayan ve doğum kontrol hapı almayan ve gebe olmayan 100.000 kadından yaklaşık 5 ila 10'unda bir yıl içinde kan pıhtısı oluşacaktır.
 • DIANE 35 kullanan veya doğum kontrol hapı alan 100.000 kadından yaklaşık 40'unda bir yıl içinde kan pıhtısı oluşacaktır.
 • Gebe olan 100.000 kadından yaklaşık 60'ında bir yıl içerisinde kan pıhtısı oluşacaktır.
 • Kombine hap kullananlarda damar içinde kan pıhtısı oluşmasına ilişkin risk aşağıdakilerle birlikte daha da artar:

 • İlerleyen yaş;
 • Sigara kullanımı.
 • 35 yaşından büyükseniz, DIANE 35 gibi bir doğum kontrol hapı kullanırken sigarayı bırakmanız önemle tavsiye edilir

 • Yakın bir akrabanızda genç yaşta bacak, akciğer veya diğer bir organda kan pıhüsı olduysa;
 • Aşırı kiloluysanız;
 • Operasyon geçirmeniz gerektiğinde veya yaralanma ya da hastalık nedeniyle ayaklarınızı uzun süre yere basmayacaksanız veya bacağınız alçıdaysa;
 • Polikistik över sendromunuz (yumurtalıklarda oluşan kistler) varsa;
 • Yakın zamanda doğum yaptıysanız;
 • Sistemik lupus eritematozus (eklem ağrıları ve deri döküntülerine sebep olan bir hastalık), Crohn Hastalığı (kronik iltihabi bağırsak hastalığı) veya ülseratif kolit (kalın barsağın iltihaplı bir hastalığı) gibi birtakım nadir tıbbi sorunlarınız varsa;
 • Orak hücreli anemi (kalıtsal kan hastalığı) hastasıysanız
 • Bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse tedavinizin kesilmesi gerekebileceğinden, DIANE 35 kullandığınızı doktorunuza söylemeniz önemlidir. Doktorunuz ameliyattan veya hareketsiz kalmanızdan haftalar önce DIANE 35 kullanmayı bırakmanızı söyleyebilir. Doktorunuz ayağa kalktığınızda ne zaman yeniden DIANE 35 kullanmaya başlayabileceğinizi de söyleyecektir.

  Atardamar içi kan pıhtıları

  Bir atardamar içinde kan pıhtısı oluşması ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, kalpteki atardamarlardan birinde kan pıhtısı oluşması kalp krizine yol açabilir, bunun beyinde olması inmeye neden olabilir.

  Kombine hap kullanımı atardamarlarda pıhtı oluşmasına ilişkin riskte artışla ilişkilendirilmiştir. Bu risk aşağıdaki durumlarda daha da artar:

 • İlerleyen yaş;
 • Sigara kullanımı. 35 yaşından büyükseniz, DIANE 35 gibi bir hormonal doğum kontrol hapı kullanırken sigarayı bırakmanız önemle tavsiye edilir
 • Aşırı kiloluysanız;
 • Yüksek tansiyonunuz varsa;
 • Yakın bir akrabanızda genç yaşta kalp krizi veya inme geliştiyse;
 • Kanınızdaki yağ düzeyi yüksekse (kolesterol veya trigliseridler);
 • Migreniniz varsa;
 • Kalp rahatsızlığınız varsa (kapak hastalığı, ritim bozukluğu);
 • Polikistik över sendromunuz (yumurtalıklarda oluşan kistler) varsa;
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa;
 • Sistemik lupus eritematozus (eklem ağnları ve deri döküntülerine sebep olan bir hastalık) gibi birtakım nadir übbi sorunlarınız varsa;
 • Orak hücreli anemi (kalıtsal kan hastalığı) hastasıysanız.
 • Kan pıhtılarıyla ilgili belirtiler

  Aşağıdakiler gibi kan pıhtısıyla ilgili olası bir belirtiyle karşılaşırsanız, ilacı kullanmayı bırakın ve derhal doktorunuzla görüşünüz:

 • Alışılmadık ani öksürük;
 • Sol kola yayılan ya da yayılmayan şiddetli göğüs ağrısı;
 • Soluksuzluk;
 • Şiddetlenen migren ya da alışılmadık, uzun süren,    şiddetli baş ağnsı;
 • Kısmi veya tam körlük ya da çift görme;
 • Peltek konuşma veya konuşma bozukluğu;
 • Duyma, koku alma, tat alma duyulannda ani değişiklikler;
 • Baş dönmesi veya bayılma;
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde güçsüzlük veya    uyuşma;
 • Kann bölgesinde şiddetli ağn;
 • Bacaklardan birinde şiddetli ağrı veya şişme.
 • Kan pıhtısı oluştuktan sonra, her zaman tam iyileşme olmayabilir. Nadiren kalıcı ciddi yeti kaybı ortaya çıkabilir veya kan pıhtısı ölümcül olabilir.

  Doğumdan hemen sonra kadınlarda kan pıhtısı riski artar, bu nedenle doğumdan ne kadar sonra DIANE 35 kullanmaya başlayabileceğinizi doktorunuza danışmaksınız.


  Şiddetli depresyon, şiddetli aleıjik reaksiyon, kalıtsal anjiyoödemde (vücut bölgelerinde şişme) kötüleşme, meme kanseri veya rahim ağzı kanseriyle ilgili belirtiler ya da ciddi karaciğer (belirti ve işaretler “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümünde açıklanmıştır.) sorunlarıyla karşılaşmanız halinde derhal doktorunuza danışmaksınız.

  DIANE 35 ve kanser

  Yüksek doz kombine doğum kontrol hapları uzun süreyle kullanıldığında yumurtalık ve rahim kanseri riskini azalüyor olmakla birlikte, DIANE 35 gibi düşük doz östrojen-progesteron içeren doğum kontrol haplarının da aynı koruyucu etkileri gösterip göstermediği tam olarak bilinmemektedir. Buna karşın, DIANE 35 kullanımı rahim ağzı kanserine ilişkin riski hafif derecede artırıyor gibi görünmektedir; ancak bunun nedeni DIANE 35'den ziyade cinsel ilişkide kondom kullanılmaması olabilir. Tüm kadınlar düzenli olarak smear testi yaptırmalıdır.

  Meme kanseri iseniz veya önceden meme kanseri tanısı aldıysanız, DIANE 35 ya da diğer doğum kontrol haplarını kullanmamalısınız, zira bunlar meme kanseri riskini hafif ölçüde artırmaktadır. Bu risk DIANE 35 kullanmaya devam ettikçe artar ancak bıraktıktan sonra yaklaşık 10 yıl içerisinde normale döner. Meme kanseri 40 yaş altı kadınlarda nadir olduğundan, DIANE 35 kullananlarda veya yakın zamanda kullanmış olanlarda fazla meme kanseri olgusu azdır. Örneğin:

 • Hiç DIANE 35 kullanmamış olan 10.000 kadının 35 yaşma gelene kadar meme kanseri olma ihtimali yaklaşık 16'dır.
 • Yirmili yaşların başında 5 yıl süreyle DIANE 35 veya doğum kontrol hapı kullanmış olan 10.000 kadmınm35 yaşma gelene kadar meme kanseri olma ihtimali yaklaşık 17-18'dir.
 • Hiç DIANE 35 kullanmamış olan 10.000 kadının 45 yaşma gelene kadar meme kanseri olma ihtimali yaklaşık 100'dür.
 • Otuzlu yaşların başında 5 yıl süreyle DIANE 35 veya doğum kontrol hapı kullanmamış olan 10.000 kadınının 45 yaşma gelene kadar meme kanseri olma ihtimali yaklaşık 110'dur.
 • Aşağıdaki durumlarda meme kanserine ilişkin risk daha yüksektir:

 • Yakın bir akrabanızda (anne, kız kardeş veya büyükanne) meme kanseri öyküsü
 • Ciddi derecede aşın kilolu olma
 • Memede çukurlaşma, meme uçlarında değişiklikler veya görünen ya da hissedilebilen yumru gibi herhangi bir değişiklik fark ederseniz en kısa sürede bir doktora başvurun.

 • DIANE 35 kullanımı sarılık ve kanser olmayan karaciğer tümörleri gibi karaciğer hastalıklan ile de ilişkilendirilmiştir ancak bu durum nadirdir. Çok nadir olarak; DIANE 35 uzun süre kullanan kadınlarda bazı karaciğer kanseri tipleri ile de ilişkilendirilmiştir.
 • Midenizde şiddetli ağn veya cildinizde ya da gözlerinizde sararma (sanlık) meydana gelirse en kısa sürede bir doktora başvurunuz. DIANE 35 kullanmayı bırakmanız gerekebilir.

  Gebelik sırasında veya önceki doğum kontrol hapı kullanımıyla kötüleşebilen durumlar: Aşağıdaki durumlann hem gebelik hem de bir KOK veya DIANE 35 gibi östrojen/progesteron kombinasyonunun kullanımı ile meydana geldiği veya kötüleştiği bildirilmiştir. Aşağıdakilerin herhangi birinin kullanım sırasında meydana gelmesi halinde, DIANE 35’i bırakınız:

  • Kolestaz ile ilişkili sanlık ve/veya kaşıntı (pruritus)

 • Safra kesesi taşı
 • Sistemik lupus eritematozus (eklem ağrıları ve deri döküntülerine sebep olan bir hastalık)
 • Herpes gestationis (gebelik sırasında su toplamaya benzer döküntü)
 • Otoskleroza bağlı işitme kaybı
 • Orak hücreli anemi (kalıtsal kan hastalığı)
 • Renal disfonksiyon (böbrek işlev bozukluğu)
 • Herediter anjiyoödem (vücut bölgelerinde şişme)
 • Tek bir kadında gebelik sırasında veya önceki KOK ya da DIANE 35 kullanımı sırasında kötüleşme gösterdiği bildirilen her türlü diğer durum.
 • DIANE 35 bazı hastalıkların kötüleşmesine neden olabilir

  Aşağıda sıralanan durumların bir kısmı DIANE 35 kullanımıyla kötüleşebilir. Başka bir

  deyişle, sizin için daha az uygun olduğu anlamına gelebilir. DIANE 35'yi yine de

  kullanabilirsiniz ancak daha dikkatli olmanız ve daha sık sağlık kontrolünden geçmeniz

  gerekir.

 • Sizde veya ailenizde yüksek tansiyon gibi kalp ya da dolaşımla ilgili sorun varsa/olduysa
 • Sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması ile ilgili sorun varsa/olduysa
 • Migreniniz varsa/olduysa
 • Günümüzde veya geçmişte depresyon yaşıyorsanız/yaşadıysanız
 • Aşırı kilolu (obez) iseniz
 • Porfiri adı verilen kalıtsal hastalığınız varsa
 • Diyabet hastasıysanız
 • Pankreas iltihabınız (pankreatit) varsa veya pankreatit gelişmesine ilişkin riski artırabileceği için, sizde ya da ailenizde kandaki yağ düzeyinin yüksek olması (hipertrigliseridemi) ile ilgili öykü söz konusu ise
 • Yüzünüzde veya vücudunuzda kahverengi lekelenmeler (kloazma) varsa (bkz. " DIANE 35 ve solaryumlar ile bronzlaşma cihazları")

 • Gebelik sırasında veya önceden doğum kontrol hapı ya da DIANE 35 kullanırken kötüleşen bir hastalığınız varsa (bkz. Bölüm “4. Olası yan etkiler nelerdir?”)

  Bu durumlardan herhangi birinin sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca DIANE 35 kullanmayı bırakmanız gerekebileceğinden, bu durumlardan herhangi birini bu ilacı kullanırken ilk kez yaşadıysanız veya bu durumlar kötüleşmiş ya da tekrarlamış ise doktorunuza belirtmeniz gerekir.

 • DIANE 35 ve solaryumlar ile bronzlaşma cihazları

  Bazı kadınlar aknelerden kurtulmak veya bronzlaşmak için solaryum kullanır. Bu, akne için pek faydalı bir tedavi yöntemi değildir. DIANE 35 kullanırken solaryuma girmeyin veya bronzlaşma cihazı kullanmayın ve uzun süre güneşlenmekten kaçının. Bunlann kullanımı ciltte lekelenme şeklinde renk değişikliğine neden olan kloazma riskini artırır (normal doğum kontrol haplan da bu riski artırır).

  Adet periyotlannda değişiklikler

  Adet kanamasının azalması: Bu durum olağan dışı değildir ve bazı kadınlarda olması beklenir.

  Adet kanmamasının olmaması: Bazen adet kanaması hiç olmaz. Drajeler doğru olarak alındıysa hamilelik muhtemel değildir. Çekilme kanamasında aksama drajeye ara verilen dönemde gerçekleşirse, gebe olma ihtimalinize karşın doktorunuza danışınız.

  Periyotlar arasında kanama: Düzensiz kanama (lekelenme veya ara kanama) özellikle kullanımın ilk aylarında ortaya çıkabilir. Bu nedenle, düzensiz kanamaların oluşumu ancak yaklaşık üç döngü süren adaptasyon döneminden sonra önem kazanmaktadır. Önceden düzenli olan döngüler sonrasında kanama düzensizlikleri ortaya çıktığı veya var olan düzensizlikler devam ettiği takdirde dokturunuza danışınız.

  DIANE 35 kesildikten sonra bazı kadınlarda özellikle önceden bu tip sorunları olanlarda amenore (adet görememe) veya oligomenore (adet gecikmesi) gelişebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DIANE-35'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DIANE-35'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DIANE 35, hamilelikte kullanılmamalıdır. DIANE 35 kullanımı sırasında hamilelik meydana gelirse kullanım durdurulmalıdır. Hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, DIANE 35, kullanmayı bırakmadan önce hamilelik testi yaparak durumdan emin olun.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  DIANE 35, emzirirken kullanılmamalıdır.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DIANE 35 kullanımının araç ve makine kullanma becerileri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur

  DIANE-35'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DIANE 35, laktoz ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DIANE 35 kullanırken aynı zamanda başka bir ilaç daha almanız gerektiğinde, doktorunuza, eczacınıza veya diş hekiminize DIANE 35 kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. Aynca, hormonal doğum kontrol haplarıyla birlikte alınıp alınamadığını öğrenmek için ilaçlannızla birlikte verilen kullanma talimatlannı da kontrol edin.

  Ciltle ilgili bir tedavi için DIANE 35 kullanıyorsanız, aynı zamanda diğer bir hormonal doğum kontrol hapı kullanmamalısınız.

  Bazı ilaçlar kandaki DIANE 35 düzeyini etkileyebilir ve normal etki göstermesini engelleyebilir, örneğin:

 • Epilepsi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
 • HIV ve Hepatit C Virüsü enfeksiyonlannın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (proteaz inhibitörleri ve non-nükleozid ters transkriptaz inhibitörleri)
 • Griseofulvin (bir mantar ilacı)
 • Bazı antibiyotikler (oral tetrasiklinler, rifampisin)
 • Bazı yatıştırıcılar (barbitüratlar)
 • St. John’s Wort (Sarı kantaron otu, bitkisel bir ilaç).
 • Bu ilaçlardan herhangi birini kullanmanız gerekiyorsa DIANE 35 sizin için uygun olmayabilir ya da bir süre ilave bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekebilir. Böyle bir durum gerektiğinde ve süresinin ne kadar olacağı konusunda doktorunuz, eczacınız veya diş hekiminiz sizi bilgilendirecektir.

  DIANE 35 de diğer ilaçların etkisini değiştirebilir. Doktorunuzun diğer ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir.

  Ayrıca DIANE 35 bazı kan tetkiklerinin sonuçlannı etkileyebilir; bu nedenle, kan tetkik yaptırdığınızda DIANE 35 kullanmakta olduğunuzu doktorunuza mutlaka söylemelisiniz.


  3.DIANE-35 nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz yüzünüzdeki veya vücudunuzdaki akne ya da aşın kıllanma için tedavi olarak DIANE 35'i seçmiştir. Bununla birlikte, DIANE 35 doğum kontrol etkisi de gösterdiğinden, doğum kontrol için DIANE 35'e güveniyorsanız, aşağıdaki tavsiyeleri dikkate almanız önemlidir.

  DIANE 35'i sadece akne ve aşırı kıllanma için kullanıyorsanız da bu tavsiyeye uyabilirsiniz, ancak emin değilseniz doktorunuza danışınız.

  21 gün boyunca her gün DIANE 35 kullanın.

  DIANE 35, her birinde haftanın bir günü işaretlenmiş olan 21 drajeden oluşan blister halinde sunulur.

  >    Drajeleri her gün aynı saatte alın.

  >    Haftanın doğru gününün işaretlendiği drajeyi alarak başlayın.

  >    Blister üzerindeki ok yönünü takip edin. 21 hapın tamamı bitene kadar her gün bir draje alın.

  >    Her drajeyi bütün olarak yutun; isterseniz suyla birlikte içebilirsiniz. Drajeyi çiğnemeyiniz.

  Sonra yedi gün drajeye ara verin.

  Bbsterdeki 21 drajenin tamamını aldıktan sonra, draje alımına yedi gün ara verin. Bbsterdeki son drajeyi aldıktan birkaç gün sonra, adet kanamasına benzer bir çekilme kanaması olması gerekir. Bu kanama bir sonraki pakete başlamanız gereken zamanda kesilmemiş olabilir.

  Gebeliği önlemek için bu ilaca güveniyorsanız, DIANE 35'i her zaman burada belirtildiği şekilde kullanın. Drajeleri doğru şekilde aldığınız ve sonraki pakete zamanında başladığınız sürece, draje alımına ara verdiğiniz yedi günlük dönemde ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanıza gerek yoktur. Emin olmadığınız bir durum olduğunda doktorunuza danışınız.

  Sekizinci günde yeni pakete başlayınız. Draje almadığınız yedi günlük süreden sonra yeni pakete başlayın (sekizinci günde) - kanamanız devam ediyor olsa dahi böyle yapmalısınız. Yani, paketteki son drajeyi Cuma günü aldıysanız sonraki paketin ilk drajesini izleyen haftanın Cumartesi günü almanız gerekir. Sonraki pakete mutlaka zamanında başlayın.

  DIANE 35'i doğru kullandığınız sürece, her yeni pakete haftanın aynı gününde başlamanız gerekir.

  DIANE 35'ye yeni başlayanlar veya ara verdikten sonra yeniden başlayanlar

  İlk DIANE 35 drajesi bir sonraki adet döneminizin ilk gününde alınmalıdır. Bu şekilde başladığınızda, ilk drajenin alınmasıyla birlikte doğum kontrolü başlamış olacaktır.

  Başka bir doğum kontrol hapından DIANE 35'e geçiş yapılması

  •    21 günlük bir doğum kontrol hapı kullanıyorsanız: Önceki paket bittikten sonraki gün DIANE 35'e başlayın. İlk drajenin alınmasıyla birlikte doğum kontrolü başlamış olacaktır. İlk DIANE 35 paketini kullanırken kanamanız olmayacaktır. İlk paketin bitiminden sonra kanama başlayacaktır.

  •    28 günlük bir doğum kontrol hapı kullanıyorsanız: Son aktif hapı aldıktan sonraki gün DIANE 35 kullanmaya başlayın. İlk drajenin alınmasıyla birlikte doğum kontrolü başlamış olacaktır. İlk DIANE 35 paketinin sonuna kadar kanama olmaması gerekir.

  •    Sadece progestojen içeren bir yöntemden geçiş: Kanamanın başladığı gün, o gün yalnızca progesteron içeren doğum kontrol hapını almış olsanız dahi, DIANE 35'e başlayın. Doğum kontrolü hemen başlamış olacaktır.

  Düşük veya kürtaj sonrası DIANE 35'ye başlama

  Gebeliğin ilk üç ayında düşük yaptıysanız veya kürtaj olduysanız, doktorunuz DIANE 35 kullanımına hemen başlamanız gerektiğini söyleyebilir. Bunun anlamı ilk drajenin alınmasıyla birlikte doğum kontrolü başlamış olacağıdır.

  Gebeliğinizin ilk üç ayından sonra düşük yaptıysanız veya kürtaj olduysanız, doktorunuza danışınız. Kısa bir süre için ilave bir doğum kontrol yöntemi (mesela kondom) kullanmanız gerekebilir.

  Doğumdan sonra doğum kontrolü

  Yeni doğum yaptıysanız, tamamen ayağa kalkmış olmanız kaydıyla, doktorunuz doğumdan 21 gün sonra DIANE 35 kullanmaya başlamanızı önerebilir. Adet dönemini beklemenize gerek yoktur. DIANE 35'ye başlayana kadar ve draje aldığınız ilk 7 gün boyunca kondom gibi ilave bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekecektir.

  DIANE 35, emzirirken kullanılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  DIANE 35, bir miktar su ile alınmalıdır.

  Doktorunuz DIANE 35 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  İlk adet görmeden sonra endikedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı yoktur. Menopozdan sonra endike değildir.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer yetmezliği:    DIANE 35 şiddetli karaciğer hastalıkları olan kadınlarda

  kullanılmamalıdır.

  Böbrek yetmezliği:    DIANE 35 böbrek yetmezliği olan hastalarda özel olarak

  araştırılmamıştır. Mevcut veriler bu hastaların tedavisinde bir değişiklik yapılmasını ileri sürmemektedir.

  Eğer DIANE 35’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIANE-35 kullanırsanız

  Aşın dozda kullanımında bulantı, kusma veya hafif vajinal kanama görülebilir. Eğer sizde bu belirtiler varsa doktorunuza başvurunuz.

  DIANE 35’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIANE-35'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir drajenin unutulması

  Drajeyi almayı unutmanızın üzerinden 12 saatten daha az zaman geçtiyse drajeyi hemen alın. Sonraki drajeleri de her zamanki gibi almaya devam edin. Bu, bir günde iki draje almak anlamına gelebilir.. Endişelenmeyiniz, korunmanızda azalma olmaz.

  Drajeyi almayı unutmanızın üzerinden 12 saatten fazla zaman geçtiyse veya birden fazla drajeyi almayı unuttuysanız gebeliğe karşı korunmanızda azalma olabilir.

 • Aynı anda iki draje almanız anlamına gelse bile, son unuttuğunuz drajeyi hatırlar hatırlamaz alın. Unutmuş olduğunuz daha önceki drajeleri pakette bırakın.
 • Sonraki yedi gün boyunca her zamanki gibi her gün bir draje almaya devam edin.
 • Bu yedi günlük süre içinde paketin sonuna gelirseniz, yedi günlük ara vermeden bir sonraki pakete devam edin. İkinci paketteki drajeler bitene kadar büyük ihtimalle kanama meydana gelmeyecektir ama endişelenmeyin. İkinci paketteki drajeleri bitirdiyseniz ve kanama yoksa başka bir pakete başlamadan önce bir gebelik testi yapın.
 • Bir drajeyi almayı unuttuktan sonra yedi gün boyunca kondom gibi ilave bir doğum kontrol yöntemi kullanın.
 • İlk hafta içinde paketten bir veya daha fazla draje kullanmayı unutursanız (1-7 gün içinde) ve o hafta cinsel ilişkiye girdiyseniz, gebe olma ihtimaliniz söz konusu olur. En kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza danışın.
 • •

  Bir paketteki drajelerden herhangi birini almayı unutursanız ve ilk drajesiz dönemde kanama olmazsa, gebelik ihtimalini dikkate almalısınız.

  Doktorunuzla iletişime geçin ya da bir gebelik testi yapın.

  Yeni paket drajelere başlamada gecikirseniz veya yedi günden fazla ara verirseniz, gebeliğe karşı korumanız olmayabilir. Son yedi gün içerisinde cinsel birleşme yaşadıysanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ayrıca yedi gün süreyle, kondom gibi ekstra bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekebilir.

  Kayıp draje

  Bir drajeyi kaybederseniz,

  I.    alternatif kaybettiğiniz draje yerine paket üzerindeki son hapı alın. Sonra diğer tüm drajeleri gereken günlerinde alın. Döngünüz normalden bir gün kısa olacak, ancak gebeliğe karşı korunmanız etkilenmeyecektir. Yedi günlük drajesiz dönemin ardından, yeni bir başlangıç gününüz olacaktır (eskisinden bir gün önce)

  II.    alternatif Döngünüzün başlangıç gününü değiştirmek istemiyorsanız, fazladan bir paketiniz varsa o paketten bir hap alabilirsiniz. Sonra geçerli paketinizdeki diğer tüm drajeleri her zamanki gibi alın. Başka drajeleri de kaybedebilme ihtimalinize karşı açmış olduğunuz yedek paketi saklayabilirsiniz.

  Hasta veya ishal olduğunuzda

  Hastaysanız (kusmanız varsa) veya ağır ishaliniz varsa, vücudunuz içtiğiniz drajeden her zamanki dozu akmayabilir. DIANE 35 aldıktan 12 saat sonra daha iyi hissediyorsanız, “Kayıp draje” bölümündeki talimatları izleyin ve bir başka draje alın.

  DIANE 35 aldıktan 12 saatten uzun bir süre sonra halen hastaysanız veya ishaliniz devam ediyorsa, “Bir drajenin unutulması” bölümüne bakınız.

  Mide bozukluğunuz devam ederse veya kötüleşirse doktorunuza söyleyin. Doktorunuz farklı bir doğum kontrol yöntemi kullanmanızı önerebilir.

  Bir adet kanamasının atlanması - gebe olabilir misiniz?

  Bazen çekilme kanaması meydana gelmeyebilir. Bu durum, gebe olabileceğiniz anlamına gelebilse de, drajeleri doğru şekilde kullandıysanız genellikle pek olası değildir. Bir sonraki paketinize normal zamanında başlayın. Gebe kalma riskiniz olduğunu düşünüyorsanız (örneğin, draje almayı unuttuysanız veya başka ilaçlar kullandıysanız) ya da ikinci kanama da olmamışsa, gebelik testi yapmanız gerekir. Bu testleri eczaneden satın alabilir veya doktorunuza başvurabilirsiniz. Gebeyseniz DIANE 35 almayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

  DIANE 35 ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA02297
Satış Fiyatı 18.87 TL [ 27 Oct 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.87 TL [ 20 Oct 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546123179
Etkin Madde Siproteron Asetat + Etinilestradiol
ATC Kodu G03HB01
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 21
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Antiandrojenler > Siproteron ve Östrojen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIANE-35 21 draje {Bayer} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Oct 202018.87 TL
20 Oct 202018.87 TL
13 Oct 202018.87 TL
6 Oct 202018.87 TL
25 Sep 202018.87 TL
18 Sep 202018.87 TL
11 Sep 202018.87 TL
7 Sep 202018.87 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları