Servier İlaçları › DIAMICRON 80 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

DIAMICRON 80 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Gliklazid }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Gliklazid Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. | Güncelleme : 14 February  2020

DİAMİCRON 80 mg Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her draje 80 mg Gliklazid içermektedir.

Yardımcı maddeler

45 mg laktoz, mısır nişastası, kurutulmuş nişasta macunu, talk, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIAMICRON nedir ve ne için kullanılır?

2. DIAMICRON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIAMICRON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIAMICRON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIAMICRON nedir ve ne için kullanılır?

• DİAMİCRON, beyaz, çentikli tablet 20, 60 ve 100 tabletten oluşan blister ambalajlarda bulunmaktadır.

• İnsülinden bağımsız diyabette, kan glukoz kontrolünde diyetin tek başına yeterli olmadığı durumlarda, diyetle beraber kullanılmalıdır.


2.DIAMICRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIAMICRON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• etkin maddeye veya DİAMİCRON'un içerdiği yardımcı maddelerden birine, veya aynı gruba ait benzer ilaçlara (örn: sülfonilüreler veya hipoglisemik sülfonamidler) aşırı duyarlıysanız (alerjik);

• insüline bağımlı Tip I diyabetiniz varsa;

• diyabetik pre-koma ve koma, veya diyabetik keto-asidoz durumlarında;

• şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa;

• mikonazol içeren ilaç ile tedavi görüyorsanız (bakınız 'diğer ilaçlar ile birlikte kullanım);

• emziriyorsanız.

Doktorunuz başka bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmedikçe, bu ilacın fenilbutazon, danazol ve alkol ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

DIAMICRON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bu ilacı kullandıktan sonra hipoglisemi oluşabilir (kan şekeri seviyelerinde düşüş) (Bakınız '4. Olası yan etkiler nelerdir').

Hipoglisemi oluşursa kan şeker seviyesini düzeltmek için hastaneye yatmanız gerekebilir. Doktorunuz sizi en az 24 saat izleyecektir.

Bu tür ilaçları kullanırken hipoglisemiyi önlemek için aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir:

- Düzenli beslenme: düzensiz öğün vakitleri, atlanan öğünler, oruç veya beslenmede değişiklik yapılan dönemler hipoglisemi riskini artırdığı için yemekler düzenli olarak öğün vakitlerinde yenilmelidir, öğünler kesinlikle atlanmamalıdır ve kahvaltı mutlaka yapılmalıdır.

- Yaş, böbrek ve karaciğer yetmezliği, adrenal veya (hipofiz bezi) bozuklukları hipoglisemi riskini artırır.

- Uzun süre gayret sarfetmek, dengesiz beslenmek, alkol kullanmak veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile birlikte kullanımı hipoglisemi riskini artırır.

Kulanım için özel uyarılar:

- Doktorunuzun önerdiği laboratuvar testleri düzenli olarak yapılmalıdır. Kan ve idrardaki glukoz seviyeleri yakından takip edilmelidir.

- Doktorunuz size ve ailenize hipogliseminin nasıl önleneceğini, ilk belirtileri tanımayı ve tedavi etmeyi anlatacaktır.

- Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendiriniz:

o Ameliyat olacaksanız, yaralanmışsanız, ateşiniz veya enfeksiyonunuz varsa

(doktorunuz tedaviyi sonlandırıp size insülin reçete edebilir). o

Hamilelik

o Her bir tablet 45 mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse bu ilacı kullanmadan önce dokturunuza danışmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

DIAMICRON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİAMİCRON tableti aldıktan sonra mutlaka yemek yenmelidir. Alkol ve alkol içeren içecekler kullanılmamalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz, diyabetiniz insülin ile tedavi edilmelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz ilacı almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİAMİCRON emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

DİAMİCRON kullanırken, özellikle tedavinin başlangıcında hipoglisemi riskinden dolayı araç ve/veya makina kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekmektedir.

DIAMICRON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

45 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan seviyelerinde önemli değişiklikler olabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız bunlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz.

- Hipoglisemi riskini artıran ilaçlar, örneğin: mikonazol (mikroskopik mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan ilaç), fenilbutazon (antienflamatuar), beta-blokörler, flukonazol, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, ve alkol içeren ilaçlar.

- Antidiyabetik etkiyi azaltarak hiperglisemi riskini artıran ilaçlar, örneğin: danazol (hormon ilacı), klorpromazin, glucokortikoidler, salbutamol, terbutalin ve ritodrin.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DIAMICRON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Diğer tüm hipoglisemik ajanlarda olduğu gibi, doz ayarlaması hastanın bireysel tepkisine göre yapılmalıdır.

Standart doz günde 2 kez 1 tablet, yani günde maksimum 2 tablettir (160mg).

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler yemeklerden hemen önce yeterli miktarda su ile bütün olarak yutulur.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşın üzerindeki hastalarda günde bir kez alınan ^ tablet ile tedaviye başlanır.Tatminkar glukoz kontrolü sağlanana kadar bu dozaj uygun olarak, 14 günlük aralarla artırılabilir ve kan şeker düzeyleri dikkatlice gözlemlenmelidir.

Özel kullanım durumları

Hafif ve orta şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalara, dikkatli takip şartıyla kullanılmalıdır.

• Doktorunuz başka bir şekilde kullanmanızı tavsiye etmedikçe, bu talimatları takip ediniz.

• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

• Tip 2 diyabet tedavisi ömür boyu sürmektedir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan DİAMİCRON'u kesmeyiniz..

Eğer DIAMICRON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DIAMICRON kullanırsanız

DIAMICRON'dan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı miktarda alınan DİAMİCRON hipoglisemiye neden olur (bakınız 2. DİAMİCRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler). Bu durumda derhal şekerli gıdalar yenilmelidir. Eğer hasta baygınsa, doktoru derhal bilgilendirilmeli ve hasta en yakın hastanenin acil servisine götürülmelidir.

DIAMICRON'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

DIAMICRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Diyabetinizin kontrol altında tutulamaması ve hiperglisemi riski (kanda şeker seviyesinin artması).

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02293
Satış Fiyatı 14.12 TL [ 14 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 14.12 TL [ 7 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699552010029
Etkin Madde Gliklazid
ATC Kodu A10BB09
Birim Miktar 80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Gliklazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIAMICRON 80 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Feb 202014.12 TL
7 Feb 202014.12 TL
31 Jan 202014.12 TL
24 Jan 202014.12 TL
17 Jan 202014.12 TL
10 Jan 202014.12 TL
7 Jan 202014.12 TL
3 Jan 202014.12 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları