Vitalis İlaçları › DIALIC 30 mg 60 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

DIALIC 30 mg 60 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Pioglitazon Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Pioglitazon Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 17 November  2011

II

DMLIC 30 mg efervesan tablet Ağız yoluyla alınır.

\ztkin madde:Her efervesan tablet 30 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 33,08 mg

t

pidglitazon HCİ içerir.

fardıma maddeler:Sitrik asit anhidr, potasyum hidrojen karbonat, polivinil pirolidon, sorbitol (E 420), aspartam (E 951), polietilen glikol, maltodekstrin, böğürtlen aroması bulkınmaktadır.

ttu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E der ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ^Çullanma Talimatında:

1. DİALİC nedir ve ne için kullanılır?

2. iJİALİC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 5. IİİALİC nasıl kullanılır?

4. (İlası yan etkiler nelerdir?

ALI Cin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DIALIC nedir ve ne için kullanılır?

DİALİC, beyaz veya beyaza yakın renkte düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerdir.

DİALİC 30, 60 ve 90 tabletlik Desikantlı Alu/Alu Blister ambalajlar halinde bulunur.

DİALİC tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığını (diyabeti) tedavi etmek için

antidiyabtfik bir İta*,. Tip I. Diy.br,, gr.dliklr ydiyUnüktr    *1., bi,

şeker hastalığı (diyabet) türüdür.

DİİALİC tip 2 şeker hastalığı (diyabet) bulunan hastalarda, vücudun kendi ürettiği insülini dana iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. Doktorunuz DİALİC tedavisinin yeterliliğini kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir. Yeterli yanıt vermediğinize karar verirse tedaviyi kesebilir.

i;

DİALİC Tip II şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdan verilen

şel^er hastalığı ilaçlan ile birlikte kullanılır.

. f

DİALİC aynca insülin ile birlikte, sadece metformin isimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir | ilaç kullamlamıyorsa kullanılabilir. Ancak bu kombinasyon çok sıkı kontrol altında alınmalıdır.


2.DIALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIALIC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Pipglitazon veya kullanma talimatında listelenen DİALİC’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa
 • Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği hikayeniz varsa
 • K'c raciğer yetmezliğiniz varsa
 • Diyabetik ketoasidozunuz varsa (belirtileri: hızlı kilo kaybı, bulantı ve kusma)
 • Mesane kanseriniz varsa veya daha önce mesane kanseri geçirmişseniz.
 • i!

 • İdrarınızda kan varsa
 • DIALIC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  E||er,

 • Gözün arka tarafında şişme (maküler ödem) olarak adlandınlan şekere bağlı (diyabetik) göz haftalığının herhangi bir türü sizde bulunuyorsa.
 • t [amile kalmayı planlıyorsanız.
 • Emziriyorsanız.
 • Yumurtlama probleminiz (polikistik över sendromunuz) varsa. İlacınızın etkisinden dolayı haı bile kalma ihtimaliniz artabilir. Bu takdirde hamile kalmayı önleyici bir yöntem kullanınız.
 • Herhangi bir karaciğer veya kalp rahatsızlığınız varsa. DİALİC kullanmaya başlamadan önce, doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek için kan testi yapabilir. Bu kontrol bel^i aralıklarla devam edebilir. DİALİC ve insülin ile tedavi edilen uzun süreli şeker hastalığı
 • ^ (diyabet), kalp hastalığı veya geçirilmiş bir inmesi olan bazı hastalarda kalp yetmezliği geliştiği gözlenmiştir. Nefes darlığı, ani kilo artışı ya da lokalize şişkinlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtilerini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

 • 18 yaşın altındaysanız, çünkü bu gibi hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
 • •    Yaşlıysanız; insülinle birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artışa neden olduğundan yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Pioglitazonun diğer ağız yoluyla alınan şeker hastalığı ilaçlarıyla veya içinde etkili madde olniayan (plasebo) tabletlerle yapılan klinik çalışmalarında, pioglitazon kullanan kadınlarda (erkeklerde değil) daha yüksek oranda kemik kınğı görülmüştür.

Şeker hastalığınızı tedavi ederken doktorunuz bunu dikkate alacaktır.

DİALİC tedavisine başlanmadan önce mesane kanseri için risk faktörleri (yaş, tütün kullanma hikayesi, bazı mesleki ya da kemoterapotik ajanlara maruz kalınması örneğin, siklofosfamid ya da leğen kemiği bölgesine daha Önce ışın tedavisi uygulanmış olması) değerlendirilmelidir. Mevcut herhangi bir makroskopik hematüri (idrarda kan görülmesi), DİALİC tedavisine başlanmadan önce tetkik edilmelidir.

Eğe t tedaviniz sırasında, idrarınızda kan görülürse ya da zor/ağnlı idrar yapma veya sıkışma hissi gibi diğer belirtiler gelişecek olursa, hemen doktorunuza bilgi vermelisiniz.

Bu | uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen dok çorunuza danışınız.

ıj

DIALIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DİALİC’i yemekle birlikte, yemekten sonra veya aç kamına kullanabilirsiniz.

«

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DIALİC hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza damşınız.

Emzirme

Haçı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DIALİC'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız DIALİC

kullanmayınız.

|]

Araç ve makina kullanımı

DIALİC taşıt veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Görmede herhangi bir rahatsızlığınız olursa araç ve makine kullanmayınız.


3.DIALIC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Gerekli gördüğü takdirde doktorunuz size farklı bir dozu ahşanızı önerebilir.

Eğer DIALİC şeker hastalığı (diyabet) tedavisi amacıyla başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa (insülin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid gibi) doktorunuz dozu azaltıp azaltmamanız gerektiğini size söyleyecektir.

DİÂLİC ile tedavi görmekteyken doktorunuz sizden belirli aralıklarla kan testi yaptırmanızı istenecektir. Bu karaciğerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığım kontrol etmek içindir.

Eğqr şeker hastalığına özgü (diyabetik) bir diyet izliyorsanız, DIALİC kullanırken bu diyete devSam etmelisiniz.

Kilıjmuz düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir; eğer kilonuzda artış olursa doktorunuza bile iriniz.

Uygulama yolu ve metodu

DİÂLİC ağız yoluyla alınır.

DIALİC yemekle birlikte veya aç kamına alınabilir. Efervesan tableti bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden içiniz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı


Yaşlılarda kullanımı:

Öaiellikle bu ilacı insülin ile birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tedaviye mevcut olan enjdüşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonra yavaş yavaş artıracaktır.

Özjel kullanım durumları:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böprek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

DİALİC karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

DIliLİC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğu izlenimine kapılırsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DIALIC kullanırsanız

#


DİALİC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir diğer kişi veya çocuk ilacınızı kullanmışsa hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DIALIC'i kullanmayı unuttuysanız

DİaLIC’İ günlük reçete edilen şekilde almaya çalışınız. Eğer bir dozu kaçırdıysanız, bir

sondaki dozu planlanmış zamanında alınız.

\

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DIALIC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece DİALİC kullanmaya devam ediniz.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

%


HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 292.68 TL [ 15 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 292.68 TL [ 5 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929020510
Etkin Madde Pioglitazon Hcl
ATC Kodu A10BG03
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Pioglitazon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DIALIC 30 mg 60 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Aug 2022292.68 TL
5 Aug 2022292.68 TL
1 Aug 2022292.68 TL
25 Jul 2022292.68 TL
18 Jul 2022292.68 TL
11 Jul 2022292.67 TL
24 Jun 2022232.98 TL
17 Jun 2022232.98 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları