İlaçları › DIAFORMIN 1000 mg 100 film tablet › Kullanma Talimatı

DIAFORMIN 1000 mg 100 film tablet Kullanma Talimatı

Metformin Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 25 November  2011

DİAFORMİN1000 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • •     

  Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet, 780 mg metformin baza eşdeğer 1.000 mg metformin hidroklorür içerir.

 • •     

  Yardımcı maddeler

  Povidon K 30, avicel pH 102, magnezyum stearat, deiyonize su, Opadry II White 85F18422 (içeriği: polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol/makrogol, talk).

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DIAFORMIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. DIAFORMIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DIAFORMIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DIAFORMIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.DIAFORMIN nedir ve ne için kullanılır?

  •   DİAFORMİN oral antidiyabetikler (biguanidler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu tür ilaçlar şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmede kullanılırlar.

 • •   Her bir film kaplı tablet 1.000 mg metformin hidroklorür içeren 100 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

 • •   DİAFORMİN beyaz, oblong, bir yüzünde kırılma çizgisi ve bir yüzünde “1000” yazısı bulunan film kaplı tablettir. Tabletler iki eşit parçaya bölünebilir.

 • •   İnsülin pankreas tarafından üretilen ve dolaşıma verilen bir hormon olup vücudunuzun kandaki glukozu (şeker) almasını sağlar. Vücudunuz glukozu enerji üretmek için kullanır veya ileride kullanmak için depolar.

 • Eğer şeker hastalığınız varsa, pankreasınız yeterli insülini üretmiyor veya vücudunuz üretilen insülini düzenli kullanamıyordur. Bu durum kanınızda yüksek düzeyde glukoz bulunmasına neden olur. DİAFORMİN kanınızdaki glukoz düzeyini mümkün olduğunca normal düzeye düşürmeye yardımcı olur.

 • •   DİAFORMİN, tek başına diyet ve egzersizin kan şekeri düzeyini kontrol etmede yetersiz kaldığı özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetli hastaları (insülinden bağımsız diyabet olarak adlandırılan, bir tür şeker hastalığı) tedavi etmede kullanılır.

 • •   Polikistik Over Sendromu: İnsülin direncini kırmak ve hiperinsülinemiyi önlemek amacıyla kullanılır.

 • •   Erişkinler, DİAFORMİN’i tek başına veya şeker hastalığını tedavi etmede kullanılan diğer ilaçlarla (ağızdan alınan ilaçlar veya insülin) birlikte kullanabilir.

 • •   10 yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler DİAFORMİN’i tek başına veya insülinle birlikte kullanabilir.

 • •   Yalnız yaşam tarzı değişikliğinin glukoz değerlerini normal sınırlarda tutmakta yetersiz kaldığı durumda, en az bir risk faktörü olan prediyabetik bireylerde tip 2 diabetes mellitusun önlenmesi.


 • 2.DIAFORMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DIAFORMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • •  Metformin veya DİAFORMİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

 • •   Karaciğer problemleriniz varsa,

 • •   Böbrek fonksiyonlarınızın ciddi olarak azalması durumunda

 • •   Ağır hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik asidoz (laktik asidoz riski aşağıda açıklanmıştır) ya da ketoasidoz gibi durumların eşlik ettiği kontrol altına alınamayan bir şeker hastalığınız varsa,

 • Ketoasidoz ‘‘keton cisimcikleri’’ denilen maddelerin kanda birikip diyabetik komaya yol açabileceği bir tablodur. Belirtileri mide ağrısı, hızlı ve derin soluk alıp verme, uykululuk hali veya olağandışı meyvemsi bir nefes kokusudur.

 • •   Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonunun kaybedilmesi durumu varsa (metabolik asidoz),

 • Metabolik asidoz belirtileri; bilinç dağınıklığı, durgunluk, uyku bozukluğu, kusma, bulantı, baş ağrısı ile karakterize bir durumdur. Bu belirtilerin sizde görülmesi halinde lütfen doktorunuz ile irtibata geçiniz.

 • •   Uzun süreli veya şiddetli ishal veya üst üste birkaç kez kusma gibi durumlardan dolayı vücudunuzdan çok fazla su kaybı (dehidrasyon) olmuşsa,

 • Dehidrasyon; böbrek sorunlarına yol açabilir, bu da sizde laktik asidoz oluşma riskine yol açabilir (Lütfen aşağıdaki “DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız).

 • •   Akciğer ya da bronş sisteminizi veya böbreklerinizi etkileyen ciddi bir enfeksiyon riskiniz varsa,

 • Ciddi enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu durum sizde laktik asidoz riski doğurabilir (Lütfen aşağıdaki “DİKKATLİ KULLANINIZ” bölümüne bakınız).

 • •   

  DIAFORMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • •   Çok miktarda alkol tüketiyorsanız,

 • •   Emziriyorsanız.

 • Aşağıdaki durumlarda DİAFORMİN kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz:

  Eğer:

 • •   Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz,

 • •   Büyük bir cerrahi girişim geçirecekseniz, işlemden veya girişimden önce ve sonra belli bir zaman döneminde DİAFORMİN kullanmayı kesmelisiniz.

 • Doktorunuz bu süre içinde farklı bir tedaviye ihtiyacınız olup olmayacağına karar verecektir. Doktorunuzun talimatlarına harfiyen uymanız önemlidir.

  DİAFORMİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  Lütfen özel bir risk olarak laktik asidoza dikkat ediniz.

  DİAFORMİN, özellikle de böbrekleriniz düzenli çalışmıyorsa, laktik asidoz denilen çok seyrek görülen fakat ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Laktik asidoz riski, kontrol altında tutulmayan şeker hastalığı, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık ya da alkol alımıyla, vücuttan su kaybı olması durumunda (dehidrasyon; daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir), karaciğer problemlerinde, yetersiz oksijen tedariğine yol açan herhangi bir tıbbi durumda (örn; akut ciddi kalp hastalıkları) artmaktadır.

  Bu nedenle yukarıdaki durumlardan herhangi birini fark etmeniz durumunda derhal doktorunuzla konuşmalısınız.

  Ciddi kusma, ishal, ateş veya ısıya maruz kalmanız durumunda ya da normalden daha az su içtiğinizde vücudunuzdan su kaybı (dehidrasyon) oluşabilir. Bu durumda geçici süreliğine DİAFORMİN’i kesmelisiniz ve derhal doktorunuzla konuşmalısınız.

  Aşağıdaki laktik asidoz belirtilerinden herhangi biri ile karşılaşmanız durumunda bu durumun koma durumuna ilerleyebileceğini göz önünde bulundurarak acilen DİAFORMİN kullanımını durdurmalısınız ve derhal doktorunuz ile iletişime geçmelisiniz.

  Laktik asidoz belirtileri;

 • -  Kusma

 • -   Karın ağrısı

 • -   Kas krampları

 • -   Ciddi yorgunluk ile beraber genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu

 • -   Nefes almada zorluk

 • -   Vücut sıcaklığının azalması

 • -   Kalp atışının azalması

 • Yukarıdaki sıralanan durumlardan herhangi birini fark etmeniz durumunda derhal doktorunuzla konuşmalısınız. Laktik asidoz acil tıbbi bir durumdur ve hastane koşullarında tedavi edilmesi gerekmektedir

  Herhangi bir cerahi girişimden önce ya da cerahi girişim sonrasında bir süreliğine DİAFORMİN kullanımını durdurmalısınız. DİAFORMİN ile tedaviye ne zaman başlayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  DIAFORMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DİAFORMİN ile tedaviniz süresince, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez olmak üzere kontrol edecektir, eğer yaşlı bir hasta iseniz ya da böbrek fonksiyonlarınızda kötüleşme varsa bu süre daha sık olacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DIAFORMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DİAFORMİN, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir.

  DİAFORMİN’i kullanırken aşırı alkol kullanımından kaçınmalısınız. Çünkü bu durum laktik asidoz riskini artırabilir (bkz. bölüm 2. DİAFORMİN’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız)

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğiniz süresince, şeker hastalığınızı tedavi etmek için insüline gerek duyarsınız. Hamileyseniz, hamile olma ihtimalinizin olduğunu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, DİAFORMİN kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz; bu durumda doktorunuz tedavinizi değiştirebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi planlıyorsanız DİAFORMİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DİAFORMİN tek başına hipoglisemiye (kan şekeri düzeyinin çok düşük olması) neden olmaz. Bu nedenle DİAFORMİN araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

  Buna karşılık DİAFORMİN’i hipoglisemiye neden olabilen diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (sülfonilüreler, insülin, meglitinidler) birlikte kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız. Hipoglisemi belirtileri; halsizlik, sersemlik, terlemede artış, hızlı kalp atışı, görme bozuklukları veya konsantrasyon bozukluğudur. Bu belirtileri hissetmeye başlarsanız araç ve makine kullanmayınız.

  DIAFORMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DİAFORMİN ’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bir tür ilaç olan iyotlu kontrast maddelerin kan dolaşımınıza verilmesinin gerektiği X-Ray cihazı veya görüntüleme ile ilgili herhangi bir işleme girecekseniz enjeksiyon öncesi veya enjeksiyon esnasında DİAFORMİN kullanmayı kesmelisiniz. Doktorunuz tedavinizi ne zaman keseceğinize ve DİAFORMİN ile tedavinize ne zaman başlayacağınıza karar verecektir.

  Herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Kan şekeri veya böbrek fonksiyon testlerinizin daha sık yapılması veya doktorunuzun DİAFORMİN dozunu ayarlaması gerekebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçlar ile beraber DİAFORMİN kullanımında bu konunun doktorunuz tarafından dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir;

 • •   İdrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler),

 • •   Ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAİİ ve COX-2- inhibitörleri),

 • •   Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptörü antagonistleri),

 • •   Astım tedavisinde kullanılan beta-2 agonistleri (salbutamol veya terbutalin adı verilen ilaçlar),

 • •   Astım ya da şiddetli cilt iltihabı gibi çeşitli durumların tedavisinde kullanılan kortikosteroid grubu ilaçlar,

 • •   Özellikle böbrek fonksiyonunuzda azalma gibi bir durum olmak üzere kanınızda DİAFORMİN miktarını değiştirebilen ilaçlar (verapamil, rifampisin; simetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, izavukonazol, krizotinib, olaparib gibi)

 • •   Diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.DIAFORMIN nasıl kullanılır ?

  DİAFORMİN sağlıklı bir yaşam tarzının yararlarının yerini alamaz. İlacınızı kullanırken doktorunuzun size tavsiye ettiği diyeti ve düzenli egzersizleri uygulamaya da devam ediniz.

 • •  

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • -  Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça erişkinlerde standart başlangıç dozu günde iki veya üç kez 500 mg veya 850 mg DİAFORMİN’dir. Alınabilecek en fazla günlük dozu üçe bölünmüş şekilde 3000 mg’dır.

 • -  İnsülin de kullanıyorsanız, doktorunuz DİAFORMİN’e nasıl başlamanız gerektiğini size anlatacaktır.

 • -  Diyabetin önlenmesi için kullanımı: Standart başlangıç dozu yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra günde 2 doza bölünmüş şekilde 1.000 ila 1.700 mg metformin hidroklorürdür. Hastanın tedaviye devam edip etmeme ihtiyacını değerlendirmek için glisemik durumu ve aynı zamanda risk faktörleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

 • İzleme:

  Doktorunuz kan glukoz düzeylerinizi düzenli olarak takip edecek ve kan glukoz düzeyinize göre DİAFORMİN’in dozunu belirleyecektir.

  Tedaviniz süresince doktorunuz en az yılda bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir. Eğer böbrekleriniz normal çalışmıyorsa doktorunuz böbreklerinizi daha sık kontrol etmek isteyebilir.

 • •

  Uygulama yolu ve metodu

 • DİAFORMİN, yemekler ile birlikte veya yemeklerden sonra alınabilir. DİAFORMİNi yemeklerle birlikte veya yemekten sonra almanız bu ilacın sindirim sisteminizi etkileyen yan etkilerinin oluşmasını önler.

  Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

  DİAFORMİN tableti yeterli miktarda su ile yutunuz.

 • -  Günde bir doz DİAFORMİN alıyorsanız, sabah alınız (kahvaltıda).

 • -  Günde iki bölünmüş doz DİAFORMİN alıyorsanız, sabah (kahvaltıda) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.

 • -  Günde üç bölünmüş doz DİAFORMİN alıyorsanız, sabah (kahvaltıda), öğleyin (öğle yemeğinde) ve akşam (akşam yemeğinde) alınız.

 • •

  Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı

  DİAFORMİN ’in 10 yaş ve üzeri çocuklarda ve ergenlerde standart başlangıç dozu günde bir kez 500 mg veya 850 mg’dır. Alınabilecek en fazla doz, iki veya üçe bölünmüş doz şeklinde 2.000 mg’dır. 10 ve 12 yaş arası çocukların tedavisi, bu yaş grubunda yeterli deneyim olmadığından sadece doktorunuzun özel önerisi üzerine tavsiye edilir.

 • -  İzleme:

 • Çocuk ve ergenlerde kullanılması gereken DİAFORMİN dozunu kan şekeri düzeyinize göre doktorunuz belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlanmayla birlikte böbreklerinizin fonksiyonları bozulabilir. Doktorunuz kullanmanız gereken DİAFORMİN dozunu böbrek fonksiyonlarınıza göre ayarlayacaktır. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

 • -   İzleme:

 • Doktorunuz kullanmanız gereken DİAFORMİN dozunu kan şekeri düzeyinize göre belirleyecektir. Düzenli olarak doktorunuzla görüşünüz.

  Doktorunuz yılda en az bir kez böbreklerinizin nasıl çalıştığını kontrol etmek isteyecektir.

 • •   

  Özel kullanım durumları

 • Böbrek yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonlarınızın azalması durumunda doktorunuz daha düşük bir dozda ürün reçete edecektir.

  Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarının azalma potansiyeli nedeniyle DİAFORMİN dozu, böbrek fonksiyonlarına göre ayarlanmalıdır. Böbrek fonksiyonlarının düzenli kontrolü gereklidir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda DİAFORMİN kullanılmamalıdır.

  Eğer DİAFORMİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIAFORMIN kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DİAFORMİN kullandıysanız, sizde laktik asidoz oluşabilir. Laktik asidozun belirtileri kusma, kas krampları ile karın ağrısı (abdominal ağrı), şiddetli yorgunluk ile genel olarak kendini iyi hissetmeme durumu ve nefes almada güçlüktür. Diğer belirtileri ise vücut sıcaklığının düşmesi ve kalp atışının yavaşlamasıdır. Bahsedilen laktik asidoz belirtilerinin sizde görülmesi halinde DİAFORMİN kullanımını hemen kesmelisiniz ve doktorunuz ile irtibata geçmelisiniz. Çünkü laktik asidoz komaya neden olabilir ve bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir.

  DİAFORMİN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DIAFORMIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayarak bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  DIAFORMIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe DİAFORMİN’i almayı bırakmayınız.

 • Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
 • Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Geri Ödeme KoduA09420
  Satış Fiyatı 34.83 TL [ 15 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 34.83 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699543090092
  Etkin Madde Metformin Hcl
  ATC Kodu A10BA02
  Birim Miktar 1000
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 100
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Metformin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DIAFORMIN 1000 mg 100 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  15 Oct 202134.83 TL
  8 Oct 202134.83 TL
  1 Oct 202134.83 TL
  27 Sep 202134.83 TL
  22 Sep 202134.83 TL
  14 Sep 202134.83 TL
  6 Sep 202134.83 TL
  27 Aug 202134.83 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları