Takeda İlaçları › DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren 28 kapsül › Kullanma Talimatı

DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren 28 kapsül Kullanma Talimatı

Dekslansoprazol }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Dekslansoprazol Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 8 February  2013

DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren kapsül Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde(ler):Her bir enterik kaplı mikrotablet içeren kapsül 60 mg dekslansoprazol içerir.

Yardımcı madde(ler):Krospovidon. magnezyum oksit (ağır). Kroskarmelloz Sodyum (Ac-di-sol), metelose 4000 SR. sodyum stearil fumarat, polivinilprolidon (PVPK-30), Hidroksipropilmetil selüloz (HPMC El5), hipromelloz ftalat (HP55S), trietil sitrat, talk, titanyum dioksit (E 171), opadry II 85G18490 vvhite (titanyum dioksit (E 171), talk, lesitin (soya) (E322), makrogol, polivinil alkol), eritrosin-FD&C Red 3 (E 127), indigotin-FD&C Blue 2 (E 132) ve jelatin içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEXAPOL nedir ve ne için kullanılır?

2. DEXAPOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEXAPOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEXAPOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEXAPOL nedir ve ne için kullanılır?

DEXAPOL 60 mg dekslansoprazol içeren, renksiz şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde beyaz renkli 6 adet enterik kaplı mikrotablet içeren kapsüllerdir.

DEXAPOL 28 ve 56 kapsül alü/alü blister ambalajlarda kutu içinde piyasaya sunulmaktadır. DEXAPOL, proton pompa inhibitörü olarak adlandırılan bir ilaçtır. Midedeki asit miktarını azaltır.

DEXAPOL, yemek borusunda asit ile ilişkili hasarların iyileşmesinde (eroziv özofajit) kullanılır.

Eroziv özofajit hastalığı nedir?

Gastroözofajiyal reflü mide asitinin yemek borusuna geçmesidir. Bu durum göğüste veya boğazda yanma hissine, ekşi tat veya geğirmeye neden olabilmektedir. Bazı olgularda, asit yemek borusuna zarar verebilmektedir. Bu durum eroziv özofajit olarak adlandırılmaktadır.


2.DEXAPOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEXAPOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Dekslansoprazol veya DEXAPOL'ün bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

DEXAPOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız
 • Emziriyorsanız
 • Karaciğer problemleriniz varsa
 • Kalça, el bileği ya da omurgada osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riskiniz varsa,
 • Kanınızdaki magnezyum miktarı düşükse ve bu durum için tedavi görmekteyseniz,
 • Digoksin ya da kanınızdaki magnezyum miktarını düşürebilecek ilaçlar (örn. idrar söktürücüler) kullanıyorsanız doktorunuz periyodik olarak kanınızdaki magnezyum düzeylerini takip etmek isteyecektir.
 • En az 3 ay süreyle proton pompası inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçlar (omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazo1. rabeprazol gibi) ile tedavi görmekteyseniz.
 • Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz.
 • Reçeteli veya reçetesiz kullandığınız herhangi bir ilaç, vitamin veya bitkisel ilaç varsa doktorunuza bildiriniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEXAPOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEXAPOL aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelik sırasında DEXAPOL kullanmayınız. Çünkü ilacın hamilelik esnasında oluşabilecek olası zararlı etkilerinin değerlendirilmesine yetecek miktarda bilgi bulunmamaktadır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEXAPOL'ün etkin maddesinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  DEXAPOL alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

  DEXAPOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren kapsül 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  DEXAPOL, lesitin (soya) (E322) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz;

  • Ampisilin (çoğunlukla orta kulak iltihabı, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı, akut bakteriyel idrar kesesi iltihabı, idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap, komplike olmayan bel soğukluğu, beyin zarı iltihabı, bakterilerin kana geçmesi sonucu ateş ve titremeye neden olan septisemi hastalığı tedavisinde kullanılır)

 • Takrolimus (organ naklinden sonra organ reddini önlemek için kullanılır)
 • Atazanavir (insan immiin yetmezlik virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği ve atım bozukluğu tedavisinde kullanılır)
 • Demir (besin desteği veya demir eksikliği tedavisinde kullanılır)
 • Ketokonazol (mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır)
 • Varfarin (kanda pıhtılaşmayı önleyici olarak kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DEXAPOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren kapsülü doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

  Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmemişse günlük önerilen dozu 60 mg’dır (1 kapsül).

  Uygulama yolu ve metodu

 • DEXAPOL, ağız yoluyla alınır.
 • Kapsüller çiğnenmemeli; bir bardak su ile birlikte alınmalıdır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DEXAPOL 18 yaş altı hastalarda etkinliği ve güvenliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class A) olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class B) olan hastalarda maksimum günlük dozu 30 mg’dır. Ciddi karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Class C) olan hastalarda yürütülmüş çalışma mevcut değildir.

  Eğer DEXAPÜL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXAPOL kullanırsanız

  DEXAPOL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DEXAPOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEXAPOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEXAPOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Takeda İlaçları ve Ticaret Ltd.Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681094150479
Etkin Madde Dekslansoprazol
ATC Kodu A02BC06
Birim Miktar 60
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları > Dekslansoprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEXAPOL 60 mg enterik kaplı mikrotablet içeren 28 kapsül Barkodu