Liba İlaçları › DEXA-SINE 1 mg 5 ml damla › Kullanma Talimatı

DEXA-SINE 1 mg 5 ml damla Kullanma Talimatı

Deksametazon }

Duyu Organları > Antienflamatuar İlaçlar > Deksametazon (Oftalmik) Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

Dexa-Sine SE Tek Kullanımlık Göz Damlası Göze uygulanır.

Etken Madde

Deksametazon sodyum fosfat.

Her tek dozluk kap (0,4 ml) 0,526 mg deksametazon sodyum fosfat içerir (0,400 mg deksametazona eşdeğer).

Yardımcı maddeler

Disodyum edetat, sodyum klorür, sodyum monohidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, saf su'dur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEXA-SINE nedir ve ne için kullanılır?

2. DEXA-SINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEXA-SINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEXA-SINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


1. Dexa-Sine SE Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

• Dexa-Sine SE kutusunda 10 adet tek dozluk kap bulunur. Her tek dozluk kap 0,4 ml'liktir. Her tek dozluk kapta 0,526 mg deksametazon sodyum fosfat vardır. Her bir kap tek kullanımlıktır.

• Gözün steroidlere yanıt veren enfeksiyona bağlı olmayan bütün iltihaplı hastalıklarında,

• Gözyaşı bezleri ve gözyaşı kesesinin iltihabında,

• Yanık ve yabancı cisim tutulması gibi gözün ön bölümünde hasar yaratabilecek durumlarda kullanılır.


2.DEXA-SINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEXA-SINE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa

• Gözünüzün ön bölümünde yaralanma veya derin, açık yaralarınız varsa,

• Herpes simplex virüsüne bağlı gözünüzün ön bölümünde yüzeysel iltihabınız varsa

• Gözünüzün ön bölümü ve göz akınızda virüse bağlı hastalıklarınız, kısa süreli ve şiddetli gelişen enfeksiyon döneminde ise,

• Gözünüzün bakterilere ve mantarlara bağlı enfeksiyonlarında ve canlı aşılarla aşılamalarda Dexa-Sine SE'yi kullanmayınız.

DEXA-SINE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Bakteriye bağlı bir enfeksiyonunuz sırasında Dexa-Sine SE kullanımına karar verilmişse, enfeksiyonunuza yönelik uygun antibiyotik tedavinizin başlatılması ve dikkatle sürdürülmesi gerekir.

• Kortikosteroidlerle uzun süreli tedavilerden kaçınınız. Gözün kısa süreli ani gelişen iltihaplı hastalıklarında, enfeksiyonu maskeleyebilir ya da mevcut enfeksiyon durumunu arttırabilirler.

• Dexa-Sine SE, açık açılı göz içi tansiyonunuz (glokom) varsa ya da yakın akrabalarınızda şeker hastalığı (diabetes mellitus) varsa ve miyopsanız çok dikkatli bir şekilde kullanmalı ve özellikle göz içi tansiyonu (glokom) ve uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığınız varsa düzenli aralıklarla göz içi basıncınızı ve merceğinizi kontrol ettirmelisiniz.

• Yüzeysel olarak uygulanan kortikosteroidleri, gözünüzün ön kısmı ya da en dıştaki sert tabakanızda incelmeye neden olan bir hastalığınız ile birlikte kullandığınızda bu dokularınızda yırtılmaya yol açabilir.

• Birden fazla ilaç içeren yüzeysel olarak uygulanan göz ilaçlarının kullanımı sonrası, daha çok birlikte gözün ön kısmında (kornea) bir hastalığınız varsa ya da gözü örten tabakanın bütünlüğünün bozulmuş olduğu bir durumunuz varsa bakteriye bağlı olarak gözünüzün ön kısmında iltihap gelişebilir.

• Yüksek dozda kortikosteroid kullanıyorsanız, tedavinizin aniden kesilmesi hastalığın tekrar daha güçlü oluşmasına ya da mevcut hastalığınızda alevlenmeye neden olabilir.

• Tedaviniz sırasında gözlerinizde yeni bir olay gelişirse kullanmakta olduğunuz ilaçları kullanmaya devam edip etmeme konusunda doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEXA-SINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEXA-SINE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dexa-Sine SE'nin insanlarda hamilelik sırasında zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle Dexa-Sine SE'yi, doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dexa-Sine SE'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle doktorunuz gerekli görmedikçe Dexa-Sine SE kullanırken emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Dexa-Sine SE'nin araç ve makine kullanımını engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

DEXA-SINE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Dexa-Sine SE'nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Dexa-Sine SE'nin diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DEXA-SINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Dexa-Sine SE'yi alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, hastalıklı gözünüze günde 4-6 defa 1 damla damlatınız. Gözünüzde daha ciddi bir rahatsızlığınız varsa tedavinizin başlangıcında gündüzleri saatte bir 1 damla ve geceleri iki saatte bir 1 damla ile başlayınız ve normal dozlarla devam ediniz.

Yüksek doz kullanıyorsanız, böbrek üstü bezlerdeki baskılanma riski nedeniyle tedavinizi doktorunuzun tavsiye ettiği mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırınız (tercihen 5 günden az).

Ciddi rahatsızlıklar dışında Dexa-Sine SE'yi 14 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• Dexa-Sine SE göze uygulanır.

• Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir. Bu süre hastalığınızın cinsine ve tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebilir.

• İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız. Kullanım sırasında tek dozluk damlalık ucuna dokunmayınız, damlalığı göze ya da göz çevresine değdirmeyiniz.

• Kullanacağınız tek dozluk Dexa-Sine SE'yi diğer tek dozlardan yana doğru bir çekme ile ayırınız.

• Daha sonra üstündeki kapağı döndürerek kopartınız. Bu işlemde koparma işlemini çekerek yapmayınız.

• Kapağı açtıktan sonra çok düzgün bir ağız ile karşılaşacaksınız. Tek dozluk ilaç kabını bir elinizin baş ve işaret parmakları arasında tutarak göze yaklaştırınız, başınızı hafifçe arkaya eğerek kabı sıkmadan, ancak iki parmağınız arasında hafif bir basınçla gözünüzün iç kirişine damlatınız. Bu işlem sırasında diğer eliniz ile alt göz kapağınızı aşağı çekiniz. Kabı sıkarsanız içerik gözünüze fışkırabilir, bu nedenle kabı sıkmamaya çok özen gösteriniz. Damlattıktan sonra gözünüzü 1-2 dakika kapalı tutunuz.

• Kullanım sonrasında tek dozluk kapta arta kalan çözeltiyi atınız.

Çocuklarda kullanımı

İlacın çocuklar üzerinde kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Çocuklarda böbrek üstü bezlerinde baskılanma riski nedeniyle tedavi mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırılmalıdır (tercihen 5 günden az).

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Dexa-Sine SE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXA-SINE kullanırsanız

Dexa-Sine SE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fazla doz alımıyla ilgili herhangi bir bildirim yoktur.

DEXA-SINE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEXA-SINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek dozda kortikosteroid kullanıyorsanız, tedavinizin aniden kesilmesi hastalığın tekrar daha güçlü oluşması ya da mevcut hastalığınızda alevlenmeye neden olabilir. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02278
Satış Fiyatı 20 TL [ 16 Aug 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 20 TL [ 9 Aug 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510611107
Etkin Madde Deksametazon
ATC Kodu S01BA01
Birim Miktar 0.001
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Antienflamatuar İlaçlar > Deksametazon (Oftalmik)
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEXA-SINE 1 mg 5 ml damla Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
16 Aug 202120.00 TL
9 Aug 202120.00 TL
30 Jul 202120.00 TL
26 Jul 202120.00 TL
16 Jul 202120.00 TL
9 Jul 202120.00 TL
2 Jul 202120.00 TL
28 Jun 202120.00 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları