Sanofi Aventis İlaçları › DETICENE 100 mg 10 flakon › Kullanma Talimatı

DETICENE 100 mg 10 flakon Kullanma Talimatı

Dakarbazin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkilleyici Ajanlar > Dakarbazin Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 22 May  2020

DETİCENE 100 mg liyofilize toz içeren flakon Damar içine uygulanır

•

Etken Madde

Bir flakonda 100 mg dakarbazin

•

Yardımcı maddeler

Sitrik asit monohidrat, mannitol, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DETICENE nedir ve ne için kullanılır?

2. DETICENE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DETICENE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DETICENE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DETICENE nedir ve ne için kullanılır?

 • DETİCENE damar içine uygulanır. İlacınızın bir kutusu içinde 100 mg dakarbazin içeren 10 adet cam şişe (flakon) ve çözücü içeren 10 adet ampul bulunur.
 • Piyasada DETICENE'nin 200 mg dakarbazin içeren formu da mevcuttur.
 • DETİCENE kanserin ilaçla tedavisinde (kemoterapi) kullanılan alkilleyici ajanlar olarak sınıflandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Tek başma veya başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında, kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatır veya durdurur.
 • DETİCENE malign melanom adı verilen bir deri kanseri türünün tedavisinde tek başma kullanılır.
 • DETİCENE başka ilaçlarla birlikte, Hodgkin hastalığının, non Hodgkin lenfomanın ve erişkin yumuşak doku sarkomlarının (mezotelyoma ve Kaposi sarkomu hariç) tedavisinde kullanılır.

 • 2.DETICENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DETICENE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Dakarbazine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa

  • Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız

 • Şiddetli karaciğer veya böbrek bozukluğunuz varsa
 • Sarı humma aşısı ve bazı başka aşı tipleriyle (canlı zayıflatılmış aşılar)    birlikte
 • Fenitoinle (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) birlikte
 • Lökopeni (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma) ve trombositopeni    (kan pulcuklannın
 • sayısında azalma) varsa.

  DETICENE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Karaciğerinizde problem varsa,
 • Böbreklerinizde problem varsa,
 • • Kemik iliği baskılanması durumunuz varsa (kan hücrelerinizin sayısı önemli derecede azaldıysa),

  • DETİCENE kan hücrelerinizin (başta akyuvarlar ve kan pulcukları, bazen alyuvarlar) sayısında azalmaya neden olabilir. Bu durumda tedavinize bir süre ara verilmesi veya tedavinizin durdurulması gerekebilir.

  • DETİCENE karaciğer toksisitesine neden olabileceğinden, karaciğer büyüklüğünüzün ve karaciğer fonksiyonlarınızın sık aralıklarla izlenmesi gerekir.

  • DETICENE’in uygulama sırasında damar dışına sızması doku hasarına ve şiddetli ağrıya neden olabilir.

 • Kemoterapi sırasında karaciğere toksik ilaçlar ve alkol kullanmayınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DETICENE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DETICENE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DETİCENE’i hamilelik sırasında kullanmayınız.

  Eğer tedavi sırasında hamile kalma olasılığınız varsa, tedavi süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  Erkekseniz, eşinizin hamile kalmaması için tedavi sırasında ve tedaviden sonra 3 ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DETICENE’i emzirme sırasında kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Sizde bulantı, kusma veya sinir sistemini etkileyen bir yan etki ortaya çıkarsa, DETİCENE araç ve makine kullanma becerilerinizi etkileyebilir.

  DETICENE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DETİCENE mannitol içermektedir. Hafif derecede bağırsak muhteviyatını yumuşatıcı(müshil) etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı başka ilaçlarla birlikte alındığında DETICENE’nin veya diğer ilaçlann etkileri değişebilir.

  DETICENE’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte alırken dikkatli olunmalıdır:

  • Siklosporin veya takrolimus (bağışıklık sisteminin baskılanması riski artar)

 • Atenüe (zayıflatılmış) canlı aşılar (ölümcül sistemik hastalık riski ortaya çıkabilir)
 • Fotemustin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) (akciğerler üstünde toksik etki riski ortaya çıkabilir)
 • • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç). Doktorunuzun size daha sık kan testi yapması gerekebilir

  • Fenitoin (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) (havalelerde şiddetlenme riski ortaya çıkabilir)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DETICENE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DETİCENE yalnızca ilaçla kanser tedavisi (kemoterapi) alanında deneyimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır ve sadece doktorun uygun gördüğü doz şemasına göre verilir.

  Doz şeması ilacın tek başma veya kombinasyon halinde verilişine göre değişir:

 • Tek başma uygulama (monoterapi): 4-5 gün süreyle, günde vücut yüzey alanının m2 başma 150-250 mg uygulanacak kürler halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.
 • Kombinasyon tedavisi: Genellikle 4-5 gün süreyle günde vücut yüzey alanının m2 başma 100 - 250 mg uygulanacak halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.
 • Uygulama yolu ve metodu

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  DETİCENE damar içi infüzyon yoluyla veya bazı tümör bölgeleri için arter içine infüzyon yoluyla kullanılır.

  Tedavi sırasında enjeksiyon yerinde herhangi bir ağn hissederseniz doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Enjeksiyon yerinde ağn olması, iğnenin damarınızın içine tam olarak yerleşmemesi ve damar dışına ilaç sızması anlamına gelebilir.

  Uygulamayı yapan sağlık mesleği mensubu infüzyon sırasında sizi mümkün olduğunca ışıktan uzak tutmalıdır.

  Solüsyon uygulamadan hemen önce hazırlanmalı ve 20°C’de saklanıyorsa 8 saat, 4°C’de saklanıyorsa 24 saat içinde kullanılmalıdır.

  İnfüzyon sırasında şişe, ısı ve ışıktan korunmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  verilememektedir

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda yeterli deneyim olmadığından, yaşlı hastalar için özel kullanım önerisi verilememektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer ile ilgili sorunlarınız varsa, alacağınız dozun doktorunuz tarafından ayarlanması ve gözetim altında tutulması gerekir.

  Eğer DETİCENE ’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DETICENE kullanırsanız

  DETICENE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, kemik iliğiniz baskılanabilir ve kan hücrelerinizin sayısında azalma görülebilir. Böyle bir durumdan şüphe edildiğinde doktorunuz sizi yakından izleyecek ve gereken destekleyici önlemleri alacaktır.

  DETİCENE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DETICENE'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DETICENE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun uygun gördüğü doz şeması tamamlanana kadar uygulamaya devam ediniz. Tedaviyi bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA02260
Satış Fiyatı 101.08 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 101.08 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809790445
Etkin Madde Dakarbazin
ATC Kodu L01AX04
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkilleyici Ajanlar > Dakarbazin
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DETICENE 100 mg 10 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 2020101.08 TL
18 May 2020101.08 TL
15 May 2020101.08 TL
8 May 2020101.08 TL
30 Apr 2020101.08 TL
24 Apr 2020101.08 TL
17 Apr 2020101.08 TL
10 Apr 2020101.08 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları