Neutec Inhaler İlaçları › DESTIYO 25mg/4MG 20 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } › Kullanma Talimatı

DESTIYO 25mg/4MG 20 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Kullanma Talimatı

Deksketoprofen Trometamol + Tiyokolsikozid }

Kas İskelet Sistemi > Merkezi Kas Gevşeticiler Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme : 26 September  2014

DESTİ YO 25mg/4 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 25 mg deksketoprofen’e eşdeğer 36,88 mg deksketoprofen trometamol ve 4 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidrus DC, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, opadry II 85G32297 yellow [talk, titanyum dioksit (E 171), makrogol/ polietilen glikol 3350, lesitin (soya) (E 322), san demir oksit (E 172 iii) ve siyah demir oksit (E 172 i)] içerir.

V Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DESTIYO nedir ve ne için kullanılır?

2. DESTIYO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DESTIYO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DESTIYO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DESTIYO nedir ve ne için kullanılır?

DESTİ YO san renkli, yuvarlak, çentikli bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir ve etkin madde olarak deksketoprofen ve tiyokolşikosid içerir.

DESTİYO 15 ve 20 film kaplı tablet, PVC - PVDC Opak/Alüminyum folyo ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

DESTİYO’nun içeriğindeki deksketoprofen, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandınlan ilaç grubundan bir ağn kesicidir.

DESTIYO’nun içeriğindeki tiyokolşikosid esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağnlı kas spazmlanmn semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DESTİYO osteoartrit (kireçlenme), vertebral kolonun (omurganın) ağnlı sendromlan, eklem dışı romatizma, ağnlı kas kasılmalannın semptomatik tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağnnın tedavisinde kullanılır.


2.DESTIYO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DESTIYO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Deksketoprofen trometamole, tiyokolşikoside veya DESTİ YO’nun içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılık) varsa,
 • Asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,
 • Astımımz varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut aleıjik rinit (aleıjiye bağlı

 • burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (aleıjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,

  Peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlarınız varsa (öm. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden geçirdiyseniz,

  Ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAIİ) kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,

  Süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa, Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlarınız veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,

  Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

  Kas veya kaslarınızın görev yapamaması (kasılamaması) durumunuz varsa, Hamileyseniz,

  Emzirme

  Koroner arter bypass greft ameliyatı söz konusu ise ve ameliyat sırasında ağrı tedavisi almanız gerekiyorsa.

  DESTIYO, 18 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır.

  DESTIYO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz varsa,
 • DESTİYO’nun kullanımı sırasında ishal görülür ise,
 • Aleıjiniz varsa veya geçmişte aleıjik sorunlarınız olduysa,
 • Sıvı tutulumu dahil böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,
 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşın sıvı kaybı nedeniyle (öm. aşın idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunlan yaşıyorsanız,
 • Kalp sorunlannız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (öm. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DESTİ YO gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme gibi ciddi kalp damar hastalıkları riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Bu ciddi hastalıklar herhangi bir belirti oluşturmadan da oluşabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, geveleyerek konuşma, halsizlik gibi belirti ve semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayımz.
 • Yaşlıysanız, yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir; özellikle peptik ülser kanaması ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (Bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz.
 • L


 • Üreme problemi olan bir kadın iseniz (DESTİYO üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız),
 • Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa,
 • Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları),
 • Geçmişte uzun süreli iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı),
 • Başka bir mide ve bağırsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz,
 • Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak oral steroidler, bazı antidepresanlar (S SRİ tipi ilaçlar, örn. Seçici Serotonin Geri Alım inhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar kullanıyorsanız. Böyle durumlarda, DESTİ YO almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı önerebilir (öm. mizoprostol veya mide asidi üretimim engelleyen ilaçlar),
 • Hazımsızlık veya göğüste yanma hissi, karnı ağrısı veya diğer anormal karın belirtileri varsa, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
 • Diğer NSAİ ilaçların kullanımda olduğu gibi, DESTlYO hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen gastrointestinal (Gl) rahatsızlık ve nadir olarak ülser (yara) ve kanama gibi ciddi Gİ yan etkilere neden olabilir. Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: dışkıdan kan gelmesi, siyah renkte katrammsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesi gibi koyu renkte parçalar gelmesi.

  Bulantı, halsizlik, yorgunluk, sanlık, kaşıntı, sağ üst karnı bölgesinde hassasiyet, grip benzeri semptomlar gibi hepatotoksisitenin (karaciğer zehirlenmesi) belirti ve semptomlanndan biri sizde oluşursa, tedaviyi bırakınız ve hemen tıbbi tedavi alınız.

  Açıklayamadığınız kilo alımlannda veya vücudunuzda ödem (şişlik) oluştuğunda, doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Diğer NSAİ ilaçlann kullanımında olduğu gibi, DESTİ YO da hastaneye yatma veya ölüm ile sonuçlanabilen eksfolyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonlannın oluşmasına neden olabilir. Bu ciddi deri reaksiyonlan herhangi bir belirti göstermeden de oluşabilir. Kaşıntı, ateş, kızanklık, kabarcık gibi belirtilerden herhangi biri oluşursa ilacınızı kullanmayı bırakınız ve doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DESTIYO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DESTİ YO tabletleri yiyecek ile almanız mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz DESTİ YO kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız DESTİ YO kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DESTİ YO, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi, uyuklama, sersemleme veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  DESTIYO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DESTİ YO her dozunda 211,62 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  DESTİ YO, her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  DESTİ YO her dozunda 0,175 mg soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DESTİYO’nun yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • DESTİYO’nun kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini arttırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar (iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar,
 • Bazı duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan lityum,
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat,
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin,
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazo1.
 • Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri,
 • Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin,
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin,
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid.
 • Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (öm. siprofloksasin, levofloksasin),
 • Bağışıklık sistemi hastalıklan tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus,
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar,
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid,
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin,
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston,
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’lar),
 • Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklannın kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DESTIYO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DESTİYO’yu her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacımza danışınız.

  Doktorunuz DESTİYO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe;

  Tedavi dozu günde 3 defa bir DESTIYO 25mg/4 mg film kaplı tablettir.

  Tedavi süresi 5-7 gündür.

  Günlük toplam doz, DESTİ YO’nun içeriğindeki deksketoprofen için 75 mg’ı, tiyokolşikosid için 16 mg’ı geçmemelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DESTIYO sadece ağızdan kullanım içindir.

  Film kaplı tabletleri bir bardak su (150 mL) ile tok karnına alınız. Film kaplı tabletleri çiğnemeyiniz.

  Çocuklarda kullanımı

  18 yaş altındaki çocuklarda DESTIYO kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlıysanız (65 yaş ve üzerindeyseniz) DESTİ YO’yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa DESTIYO’yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız. Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa DESTIYO’yu doktorunuzun önerisi doğrultusunda kullanınız.

  Eğer DESTIYO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DESTIYO kullanırsanız

  DESTIYO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajım veya kullanma talimatım da yanınıza almayı unutmayınız.

  DESTIYO'i kullanmayı unuttuysanız

  Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DESTIYO ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

  Eğer DESTIYO kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışarak DESTIYO kullanımım sonlandırabilirsiniz.

  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Geri Ödeme KoduA16692
Satış Fiyatı 41.33 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 41.33 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680881095436
Etkin Madde Deksketoprofen Trometamol + Tiyokolsikozid
ATC Kodu M03BX55
Birim Miktar 25+4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kas İskelet Sistemi > Merkezi Kas Gevşeticiler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DESTIYO 25mg/4MG 20 film kaplı tablet { Neutec Inhaler } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202141.33 TL
6 Sep 202141.33 TL
27 Aug 202141.33 TL
16 Aug 202141.33 TL
9 Aug 202141.33 TL
30 Jul 202141.33 TL
26 Jul 202141.33 TL
16 Jul 202141.33 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları