Biofarma İlaçları › DESAL 40 mg 50 tablet { Biofarma } › Kullanma Talimatı

DESAL 40 mg 50 tablet { Biofarma } Kullanma Talimatı

Furosemid }

Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 31 May  2016

DESAL 40 mg tablet Ağızdan uygulanır

Etken Madde

Furosemid 40 mg

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, jelatin, mısır nişastası, talk (E5553b), magnezyum stearat (E572)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DESAL nedir ve ne için kullanılır?

2. DESAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DESAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DESAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DESAL nedir ve ne için kullanılır?

DESAL, furosemid etkin maddesini içerir. Ağızdan alınacak tablet formundadır. 1 tablet içinde 40 mg furosemid bulunur. 50 tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca ampul formu da bulunmaktadır.

DESAL idrar söktürücü (diüretik) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Diüretikler böbreklerden idrarın atılım hızını artıran ve aynı zamanda su ve tuz kaybı yapan ilaçlardır. Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. DESAL güçlü bir idrar söktürücüdür.

Doktorunuz size DESAL’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelenmiş olabilir:

• Süregelen kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu

 • Süregelen böbrek yetersizliği ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu
 • Hamilelik ve yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atılanının devam ettirilmesi
 • Böbreklerdeki bulgu ve belirtiler ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer idrar söktürücü tedavi gerekiyorsa)
 • Karaciğer hastalığı ile bağıntılı fazla sıvının atılmaması nedeniyle vücutta aşırı miktarda sıvı tutulması durumu (eğer aldosteron antagonistleri ile tedavinin desteklemnesi gerekiyorsa)
 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek tansiyonun sebep olduğu kriz durumu (destekleyici önlem olarak)

 • 2.DESAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DESAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İlacın içerdiği etkin madde olan furosemide veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
 • Sülfonamid grubu antibiyotiklere ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçlara karşı alerjiniz varsa
 • Aşırı sıvı kaybettiyseniz (kusma, ishal veya aşırı terleme yoluyla)
 • Vücut sıvılarınızın (kan dahil) hacminde aşırı azalmaya yol açan bir bozukluğunuz varsa
 • Vücutta idrar üretilememesine yol açan böbrek yetmezliğiniz varsa ve bu durum DESAL kullanılmasına cevap vermiyorsa
 • Kanınızdaki potasyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
 • Kanınızdaki sodyum düzeyi aşırı derecede azalmışsa
 • Karaciğerinizdeki ağır bir hastalık nedeniyle gelişen beyin işlevleri bozukluğuna bağlı olarak sizde komaya benzer bir durum ortaya çıkmışsa
 • Bebeğinizi emziriyorsanız.
 • DESAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • İdrar çıkışınızda kısmi tıkanma yaratan mesane boşalmasında bozukluk, prostat büyümesi, idrar yollarında daralma gibi bozukluklarınız varsa (DESAL ile yapılan tedavinin özellikle başlangıç evresinde, doktorunuz idrar çıkısından emin olmak için sizi dikkatle takip etmek isteyebilir).
 • Doktorunuz aşağıdaki durumlarda sizi yakından düzenli olarak takip etmek isteyecektir.

 • Düşük tansiyon
 • Düşük tansiyonun risk teşkil ettiği hastalıklar: Kalp damarlarında ya da beyni besleyen kan damarlarında belirgin daralma veya tıkanıklık
 • Belirti göstermeyen veya belirgin şeker hastalığı
 • Gut (damla) hastalığı
 • Şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı böbrek işlevlerinizde yetmezlik durumu (Hepatorenal sendrom)
 • • Kanınızdaki protein düzeyinin düşmesine yol açan bir bozukluğunuz varsa (örneğin, nefrotik sendrom adı verilen ciddi bir böbrek rahatsızlığında bu durum görülebilir; doktorunuz kullanılacak ilaç dozunu dikkatle ayarlayacaktır)

 • Erken doğan bebeklerde kullanılması gerekiyorsa (Böbreklerde taş oluşması veya kireçlenme odaklarının gelişmesi riskine karşı, doktorunuz böbrek işlevlerini yakından takip etmek isteyecektir ve ultrasonografi uygulayacaktır).
 • DESAL tedavisi boyunca doktoruz kanınızdaki elektrolitler olan sodyum, potasyum ve kreatinin seviyelerini takip etmek isteyecektir, elektrolit dengesizlikleri gelişme riskiniz yüksekse veya kusma, ishal veya aşırı terlemeye bağlı olarak önemli seviyede sıvı kaybı durumunda mutlaka izleme yapılması gerekmektedir.

  Risperidon (psikiyatrik bazı hastalıkların ve bunamanın tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanım:

  Bunaması olan hastalarda risperidon ile DESAL’in birlikte kullanımı ölüm gibi ciddi yan etkiler ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla doktorunuz risperidon ile DESAL’in birlikte kullanılması gereken durumda gerekli kontrolleri yapacak ve birlikte kullanımın sağlayacağı yararın, oluşturabileceği zarara oranına göre tedavi şeklinizi belirleyecektir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

  DESAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler DESAL’in emilimini etkileyebilir. Tabletleri aç karnına yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda, çiğnemeden yutunuz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde, hamilelik sırasında DESAL’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

  Tedavi sırasında hamile kalırsanız, doktorunuz ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlayabilir veya bebeğinizin rahim içindeki gelişimini yakından takip ederek tedaviyi sürdürebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Furosemid anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme sırasında DESAL’i kullanmamanız gerekir. DESAL ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği anne sütüne geçen ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  DESAL, kan basıncında belirgin bir düşüş, konsantrasyon güçlüğü yapabilir ve tepki verme yeteneği bozulabilir. Dolayısıyla araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  DESAL’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karsı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:

  -    Sakinleştirici ve uyku verici bir madde olan kloral hidrat

  -    Aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçlar (işitme üzerinde zararlı etkisi olan ilaçlar)

  Birlikte kullanımı sırasında önlem alınması gereken ilaçlar:

  -    Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)

  -    Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)

  -    ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonisti (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)

  -    Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)

  Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar

  -    Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici)

  -    Fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)

  -    Koıtikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mide-barsak hastalıklarında kullanılır)

  -    Digitalis preparatları (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)

  -    Probenesid (gut-damla- hastalığında kullanılır)

  -    Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

  -    Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

  -    Epinefrin, norepinefrin (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle)

  -    Kürar-tipi kas gevşeticiler

  -    Teofilin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)

  -    Bazı sefalosporinler

  -    Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanılır)

  -    Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler:


  3.DESAL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Tedavi dozu ve süresi hastalığınıza bağlı olarak değişecektir. Doktorunuz sizin için uygun dozu ve tedaviyi belirleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan uygulanır. Tabletleri aç karnına alınız. Bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda, çiğnemeden yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda, oral uygulama için önerilen günlük en yüksek furosemid dozu 40 mg’a kadar 2 mg/kg vücut ağırlığıdır. Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu ve uygulama şeklini belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer/böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/ karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Diğer:

  Kalp yetmezliği, şiddetli tansiyon yüksekliğiniz var ise doktorunuz bu gibi durumları dikkate alarak sizde kullanılacak dozu dikkatle tespit edecektir.

  Eğer DESAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DESAL kullanırsanız

  DESAL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DESAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu atlarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

  DESAL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA02249
Satış Fiyatı 92.01 TL [ 14 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 92.01 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578010690
Etkin Madde Furosemid
ATC Kodu C03CA01
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Kalp Damar Sistemi > High-Ceiling Diüretik İlaçlar > Furosemid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DESAL 40 mg 50 tablet { Biofarma } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Jun 202492.01 TL
31 May 202492.01 TL
24 May 202492.01 TL
17 May 202492.01 TL
10 May 202492.01 TL
3 May 202492.01 TL
26 Apr 202492.01 TL
22 Apr 202492.01 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları