Sanofi Aventis İlaçları › DERMATOP 2.5 mg 30 gr krem › Kullanma Talimatı

DERMATOP 2.5 mg 30 gr krem Kullanma Talimatı

Prednikarbat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Prednikarbat Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 30 December  1899

DERMATOP 2.5 mg/g krem Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

Etken Madde

Prednikarbat 2.5 mg/g

 • Yardımcı maddeler

  2-oktil-1-dodekanol, likit parafin, stearil alkol, setil alkol, miristil

 • alkol, sorbitanmonostearat, polisorbat 60, benzil alkol, arıtılmış su, edetin asidi disodyum tuzu

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

  2. DERMATOP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DERMATOP nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DERMATOP’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.DERMATOP nedir ve ne için kullanılır?

  DERMATOP prednikarbat etkin maddesini içerir. 30 gramlık alüminyum tüp içeren ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Piyasada ayrıca DERMATOP merhem ve çözelti formları bulunur.

  DERMATOP, derinin hasta olan kısmına sürülerek uygulanan, steroid hormonlar (kortikosteroid) sınıfından bir ilaçtır. İltihap giderici, alerji giderici, kaşıntı giderici, akıntı giderici ve hücre çoğalmasını önleyici etkilere sahiptir. DERMATOP, dışarıdan uygulanacak kortikosteroid tedavisi gerektiren deri hastalıklarının tedavisi için kullanılır.

  DERMATOP duyarlı deri bölgelerine dahi sürülebilir.

  DERMATOP, küçük çocukların deri hastalıklarında da kullanılabilir. Geniş alanlara, kısa süreli uygulanabilir ve tekrarlayan uygulamalara da elverişlidir.


 • 2.DERMATOP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DERMATOP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Etkin madde olan prednikarbat veya içeriğindeki diğer maddelerden birine aşırı duyarlılığınız varsa

 • Aşılardan dolayı oluşan deri reaksiyonları, frengi, tüberküloz, mantar hastalıkları veya bakteri ve virüslerden (örn. Su çiçeği) ileri gelen enfeksiyonlar, ağız çevresinde yerleşmiş deri iltihabı, rosacea (yanak, burun, çene, alın ve göz kapaklarında kırmızı renkte kabarık akne benzeri lezyonların görüldüğü bir deri hastalığı) söz konusu ise (bu durumlarda DERMATOP kullanılması hastalık tablosunun kötüleşmesine neden olabilir) DERMATOP’u kullanmayınız.

 • DERMATOP göze uygulanmamalıdır. Göz çevresine uzun süreli veya tekrarlanan uygulamalar dikkatli risk-yarar tayini yapılarak ve sadece doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

 • Özellikle hamilelikte ve bebeklerde ancak doktor tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılmalıdır.

 • DERMATOP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Yüzünüze sürüyorsanız, gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.

 • Doktorunuz tedavinin beklenen fayda ve risklerini dikkatlice değerlendirmeden, DERMATOP’un hemen göz çevresi bölgesinde tekrarlanan veya uzun süreli kullanımından kaçınınız. Tedaviye karar verilmesi durumunda, doktorunuz tedavi boyunca sizi takip altında tutacaktır. DERMATOP’un konjunktival kese içerisine sürekli olarak düşük miktarlarda girmesi, göz içi basıncında artışa sebep olabilir.

 • Bulanık görme veya başka görme bozuklukları ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

 • DERMATOP’un sürekli ve uzun süreli (4 haftadan daha fazla) kullanımından kaçınınız.

 • DERMATOP bebeklerde, etkin madde prednikarbatın deriden emilimi sonrası sistemik reaksiyonların tehlikesinde artış nedeniyle (örneğin büyüme gecikmesi), yalnızca zorunlu olduğu durumlarda kullanılmalıdır. DERMATOP tedavisinin kaçınılmaz olduğu durumlarda kullanımı, başarılı bir tedavi için tam olarak gerekli olan miktarlar ile sınırlı tutulmalıdır.

 • Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonlarının belirtilerinin tedavisinde antibakteriyel veya antimikotik tedaviyle birlikte kullanılmalıdır.

 • DERMATOP cinsel organların yakınındaki bölgelerde kullanıldığında içerdiği mineral yağ, prezervatifin sızdırmasına veya yırtılmasına neden olabilir. Dolayısıyla prezervatiflerin koruyuculuğunun azalmasına neden olabilir.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  DERMATOP'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DERMATOP deri üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, DERMATOP kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  DERMATOP’un hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yetersiz veri bulunmaktadır.

  DERMATOP ancak doktorunuz tarafından kesin olarak gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir. Böyle bir durumda, DERMATOP vücut yüzeyinin %20’den fazlasına uygulanmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DERMATOP’un içerdiği etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. DERMATOP’un içerdiği etkin madde ile aynı sınıfta olan diğer maddeler anne sütüne geçmektedir. DERMATOP’u uzun süreli kullanıyorsanız veya geniş deri alanlarına uyguluyorsanız, emzirmeyi bırakınız. Bebeğinizin ilaç uygulanan bölgeye maruz kalmadığından emin olunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

  DERMATOP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DERMATOP, lateks prezervatiflerin yırtılmasına veya sızdırmasına neden olabilen parafin maddesi içerir. Bu nedenle DERMATOP ile lateks prezervatiflerin temasından kaçınılmalıdır.

  DERMATOP setil alkol ve stearil alkol içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (kontakt dermatit gibi) neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.


  3.DERMATOP nasıl kullanılır ?

  DERMATOP özellikle akut seyir gösteren ve/veya sulantılı deri lezyonlarının tedavisinde uygundur.

  Kullanım süresi ve sıklığı bakımından doktorun önerisine tam olarak uyulmalıdır. Doktorun başka bir önerisi yoksa derinin hasta olan kısmına DERMATOP günde 1 defa ince bir tabaka halinde ve mümkünse hafifçe ovuşturularak sürülür. Gerektiği takdirde, günde iki defa kullanılabilir.

  Uzun süreli devam tedavisi 4 haftayı geçmemelidir. Hamileliğin ilk üç ayında ve bebeklerde bu duruma özellikle dikkat edilmelidir (Bkz. Bölüm 2).

  DERMATOP’u yüzünüze sürüyorsanız, gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  DERMATOP derinin hasta olan kısmına ince bir tabaka halinde ve mümkünse hafifçe ovuşturularak sürülür.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır.

  Eğer DERMATOP’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMATOP kullanırsanız

  Çok yüksek dozların (çok fazla krem, kremin çok geniş alana uygulanması, çok sık uygulama) kısa süreli kullanımının, zararlı etkileri bulunmamaktadır.

  Bununla beraber, böyle bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Diğer taraftan, uzun periyodlar boyunca yüksek bir doz uygulanırsa veya önerilen tedavi periyodu büyük ölçüde aşılırsa, kortikosteroid bağlantılı lokal istenmeyen etkiler (çizgi oluşması, derinin incelmesi gibi) oluşabilir. Böyle bir durumda kortikosteroid sınıfındaki ilaçların genel yan etkilerinin görülme olasılığı da bulunabilir.

  DERMATOP’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DERMATOP'i kullanmayı unuttuysanız

  Doz şemasından kısa süreli sapmalar (çok geniş alanlara veya artan miktarlarda uygulama, çok sık kullanım veya unutulan tek bir doz) zararlı etkilere yol açmaz.

  Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki uygulamayı daha fazla miktarda yapmayınız.

  DERMATOP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA02229
Satış Fiyatı 23.17 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 23.17 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699809351615
Etkin Madde Prednikarbat
ATC Kodu D07AC18
Birim Miktar 2.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Prednikarbat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DERMATOP 2.5 mg 30 gr krem Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Jan 202223.17 TL
14 Jan 202223.17 TL
10 Jan 202223.17 TL
7 Jan 202223.17 TL
5 Jan 202223.17 TL
3 Jan 202223.17 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları