Dem İlaçları › DEMATRAC 25 mg 10 ampül › Kullanma Talimatı

DEMATRAC 25 mg 10 ampül Kullanma Talimatı

Atrakuryum Bezilat }

Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Atrakuryum Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 November  2011

DEMATRAC 25 mg/2.5 mL iv enjeksiyon ve infüzyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır.

Etken Madde

25 mg atrakuryum besilat içerir.

Yardımcı maddeler

pH ayarı için benzen sülfonik asit çözeltisi, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEMATRAC nedir ve ne için kullanılır?

2. DEMATRAC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEMATRAC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEMATRAC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEMATRAC nedir ve ne için kullanılır?

DEMATRAC yüksek derecede seçici, kas gevşetici bir ilaçtır.

DEMATRAC, berrak cam ampul içinde renksiz ve berrak solüsyon içeren 10 adet 2.5 mlTik ampuller halindedir.

DEMATRAC, cerrahi girişimlerde veya kontrollü nefes alıp-verme sırasında, soluk borusuna tüp yerleştirilmesini sağlamak, iskelet kaslarını gevşetmek ve yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalarda mekanik hava alış-verişi kolaylaştırmak amacıyla genel anesteziye ek olarak uygulanır.


2.DEMATRAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEMATRAC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer DEMATRAC’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz,
  • Daha önce anestezik bir ilaca karşı alerjiniz olduysa.
  • DEMATRAC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

    • Eğer histamin (aleıjiye yol açan bir madde) etkilerine artmış duyarlılık hikayeniz varsa,

    • Eğer Miyastenia Gravis, kaslarla ilgili başka bir hastalığınız ve ciddi elektrolit (tuz) dengesizliğiniz varsa DEMATRAC’a artmış duyarlılık gösterebilirsiniz.

  • Eğer atardamar kan basıncı düşmelerine çok hassas iseniz (öm. vücudunuzdaki kan miktan az ise), DEMATRAC 60 saniyeden daha uzun bir sürede uygulanmalıdır.

• Eğer vücudunuzda yanık varsa, sizde DEMATRAC’a karşı direnç gelişebilir. Yanıktan beri geçen süre ve yanığın büyüklüğüne göre doz artınlması gerekebilir.

DEMATRAC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEMATRAC hamilelikte, anneye beklenen yararlan fetüs(cenin) üzerine muhtemel risklerinden fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEMATRAC’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Halotan, izofluran ve enfluran gibi solunum yolu ile alınan anesteziklerin birlikte uygulanması ile DEMATRAC’ın oluşturduğu etki uzayabilir.

DEMATRAC ile birlikte uygulandıklannda aşağıdaki ilaçlar etkinin derinliğini ve/veya süresini artırabilirler:

• Antibiyotikler (Mikrobik enfeksiyonlarda kullanılan ilaçlar) (aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin)

• Antiaritmik ilaçlar (Kalp ritm bozukluklarında kullanılan ilaçlar) (propranolol, kalsiyum-antagonistleri, lidokain, prokainamid ve kinidin)

• Diüretikler (İdrar sökücü) (furosemid ve muhtemelen mannitol, tiazid diüretikleri ve asetazolamid)

• Magnezyum sülfat (Magnezyum eksikliğinde, gebelik toksemisi tedavisi ve profilaksisi, polimorf ventriküler taşikardi (kalpte ritm bozukluğu)

• Ketamin (İskelet kas gevşemesine ihtiyaç duyulmayan ameliyatlarda ve müdahalelerde)

• Lityum tuzları (Manik depresif hastalık ve tekrarlayan depresyon)

• Gangliyon blokörleri (Artik yırtılma, otonomik rekleks bozukluğu gibi bazı acil durumlarda) (trimetafan, hekzametonyum)

Nadiren bazı ilaçlar latent (gizli) Miyastenia Gravis’i (bir kas hastalığı) maskeleyebilir, kötüleştirebilir veya miyastenik krizi tetikleyebilir. Bu ilaçlar şunlardır: Çeşitli antibiyotikler, beta reseptörlerini bloke eden ilaçlar (propranolol, oksprenolol), antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), romatizmal hastalıklarda kullanılan ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum.

Kronik antikonvülsan tedavi (nöbet tedavisi) uygulanan hastalarda DEMATRAC’ın etkisinin başlaması için geçen süre uzayabilir ve etki süresi kısalabilir.

DEMATRAC ile birlikte diğer kas gevşetici ilaçlarm uygulanması halinde, uygulanan DEMATRAC beklenenden çok daha fazla etki oluşturabilir.

Süksametonyum klorür gibi kas gevşeticiler, DEMATRAC’ın etki süresini uzatmak amacıyla uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DEMATRAC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

DEMATRAC’ı kendi kendinize uygulayamazsınız. Sadece damar içine uygulanmalıdır. Kesinlikle kas içine uygulanmamalıdır.

BU İLAÇ SADECE HASTANEDE VE BİR ANESTEZİ UZMANI DENETİMİNDE KULLANILMALIDIR.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

1 aydan daha büyük çocuklar için gerekli doz, vücut ağırlığına göre hesaplanan erişkin dozları ile aynıdır. 1 aydan daha küçük bebeklerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

DEMATRAC, yaşlı hastalarda standart dozlarda uygulanabilir. Ancak başlangıç dozunun yavaş uygulanması ve doz aralığının düşük bölümünden seçilmesi önerilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

DEMATRAC, son dönem yetmezliği de içeren her düzeyde böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalarda standart dozlarda uygulanabilir.

Kalp hastalığı olan hastalar:

Önemli kalp hastalığı olan hastalarda DEMATRAC’ın başlangıç dozu 60 saniyeden daha uzun bir sürede uygulanmalıdır.

Eğer DEMATRAC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEMATRAC kullanırsanız

Uzamış kas felci ve bunun sonuçları aşırı dozajın ana belirtisidir.

DEMATRAC’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEMATRAC'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEMATRAC ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA02169
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769750039
Etkin Madde Atrakuryum Bezilat
ATC Kodu M03AC04
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Kas İskelet Sistemi > Periferik Etkili Kas Gevşeticiler > Atrakuryum
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEMATRAC 25 mg 10 ampül Barkodu