Pfizer İlaçları › DELTACORTRIL 5 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

DELTACORTRIL 5 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Prednizolon }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Prednizolon Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 19 June  2020

DELTACORTRIL tablet 5mg Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 5 mg prednisolon içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, Hidroksipropil selüloz, Magnezyum stearat, Laktoz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DELTACORTRIL nedir ve ne için kullanılır?

2. DELTACORTRIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DELTACORTRIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DELTACORTRIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DELTACORTRIL nedir ve ne için kullanılır?

DELTACORTRIL aluminyum folyo/PVDC kaplı PVC film blister ambalajdadır. DELTACORTRIL 20 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilmiştir.

DELTACORTRIL, steroidler adı verilen ilaç grubuna aittir. Kısaltılmamış haliyle isimleri kortikosteroidlerdir. Bu kortikosteroidler vücudumuzda doğal olarak üretilmektedir ve sağlığımızı ve genel durumumuzu korumamıza yardımcı olurlar. Vücudumuza ilave kortikosteroid (DELTACORTRIL gibi) takviyesi yapmak, vücuttaki iltihaplanmalar gibi pek çok hastalığın tedavisinde etkili bir yöntemdir. İltihaplanma azaltılmadığı takdirde hastalığınız daha da kötüleşecektir ve DELTACORTRIL iltihaplanmayı azaltmaktadır. Maksimum fayda almak için bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir.

DELTACORTRIL pek çok iltihabi ve vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumunda (otoimmün hastalık) kullanılmaktadır:

• Bazı endokrin bozukluklar

• Bazı kollojen hastalıkları

• Alerjiler (ciddi alerjik reaksiyonlar dahildir)

• Şu organları etkileyen iltihaplanmalar:

■ akciğerler (astım dahil),

■ kan damarları ve kalp,

■ barsaklar veya böbrekler,

■ kaslar ve eklemler (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit dahil),

■ göz veya sinir sistemi

• Cilt hastalıkları

• Bazı solunum yolu hastalıkları

• Hematolojik (kanla ilgili) bozukluklar

• Bazı enfeksiyonlar

• Bazı kanserler (ur yapısındaki hastalıklar) (kan hücrelerinin kanseri (lösemi), lenfoma ve miyeloma dahil)

• Bazı ödem durumları için

• Bazı gasto-intestinal hastalıklar

• Nakil sonrası organ reddinin önlenmesi için

Ayrıca,

• Vücut kendi başına yeterli seviyede doğal steroid üretemediğinde steroid seviyelerinin yükseltilmesi için

• Yüksek kalsiyum seviyelerinin tedavi edilmesi için


2.DELTACORTRIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DELTACORTRIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Prednisolona veya DELTACORTRIL içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjikseniz (aşırı duyarlıysanız).

• Tedavi edilmemiş ciddi bir enfeksiyonunuz varsa.

• Sistemik mantar enfeksiyonunuz varsa.

• Gözünüzde herpes enfeksiyonu varsa.

DELTACORTRIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

• Daha önce şiddetli depresyon veya manik-depresyon (iki uçlu hastalık) geçirdiyseniz veya daha önce DELTACORTRIL benzeri steroid ilaçlar aldığınızda depresyon yaşadıysanız.

• Eğer yakın akrabalarınızdan herhangi birinde bu hastalıklar varsa.

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri size uygunsa DELTACORTRIL almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer,

• Tüberkülozunuz (verem) varsa veya daha önce tüberküloz tedavisi geçirdiyseniz.

• Kan basıncınız yüksekse

• Kalp hastalığınız varsa

• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa

• Sizde veya ailenizdeki herhangi birisinde şeker hastalığı varsa

• Osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa, özellikle de menopoz dönemini (yaş dönümü) geçtiyseniz

• Şu anda duygusal çalkantı yaşıyorsanız veya psikotik eğilimleriniz varsa

• Epilepsiniz (sara) varsa

• Mide ülseriniz varsa

• Daha önce DELTACORTRIL (veya başka bir steroid) aldınız ve kas sorunları yaşadımzsa (steroide bağlı miyopati)

• Miyastenia gravis isimli bir hastalık için ilaç alıyorsanız (bu hastalık nadir görülen ve kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalıktır)

• Daha önce kan pıhtılaşması sorunu yaşadıysamz (mesela derin ven trombozu, yani DVT veya tromboembolizm)

• Aşılanmayı planlıyorsanız

• Cushing hastalığınız varsa. Bu bir hormon hastalığıdır ve şu belirtilere yol açabilmektedir: özellikle gövdede ve yüzde çok hızlı kilo alımı, cildin incelmesi ve terleme.

• Hipotiroidizm sorununuz varsa (bu durumda tiroit beziniz normalin altında çalışmaktadır ve bu durum yorgunluk veya kilo alımına yol açabilir.)

• Duchenne müsküler distrofiniz varsa

• Adrenokortikal yetmezlik olursa (böbrek üstü bezi yetmezliği)

• Enfeksiyona karşı hassasiyetiniz artarsa ve enfeksiyonun şiddeti artarsa.

• Uzun süreli DELTACORTRIL tedavisi alırsanız. Bu göz sinirlerinizde olası bir hasar yaratan glokom denilen hastalığa sebep olabilir. Gözde mantar veya viral enfeksiyonların yerleşmesi artabilir.

Eğer bir enfeksiyon geliştiğini düşünüyorsanız. DELTACORTRIL kullanırken bir enfeksiyon geçirme ihtimaliniz daha yüksektir. Var olan enfeksiyonlar da daha kötüye gidebilir. Bu durum özelikle stres dönemleri için geçerlidir. Bazı enfeksiyonlar kontrol altına alınmazlarsa durum ciddi bir hal alabilir.

Siz, aile üyelerinden birisi veya yakın temasta olduğunuz birileri suçiçeği veya zonaya yakalanırsa. Çünkü bu ilacı kullanırken bu hastalıkları geçirirseniz durumunuz epey ağırlaşabilir. Dolayısıyla DELTACORTRIL kullanırken veya kullanmayı kestikten sonraki 3 aylık süre zarfında suçiçeği veya zonası olan kişilerden uzak durunuz. DELTACORTRIL almayı kesmeyiniz.

Siz, aile üyelerinden birisi veya yakın temasta olduğunuz birileri kızamığa yakalanırsa. Kızamığı olan kişilerden uzak durunuz.

Doktorunuz size bir steroid tedavi kartı verecektir. Bu kartı her zaman yanınızda taşımalısınız. Sizi tedavi eden doktor, hemşire veya dişçinize bu steroid tedavi kartını göstermelisiniz.

DELTACORTRIL kullanırken karşınıza çıkabilecek zihinsel sorunlar:

Deltacortril gibi steroidler kullanırken zihinsel sorunlar yaşayabilirsiniz.

• Bu hastalıklar ciddi olabilir.

• Genellikle ilaca başlanmasını takiben birkaç günde veya haftada başlarlar.

• Genellikle yüksek dozlarda ortaya çıkarlar.

• Bu sorunlardan çoğu doz düşürüldüğü veya ilaç kesildiği anda ortadan kalkarlar. Ancak bu sorunlar varsa tedavi gerekmektedir.

Siz (veya ilacı kullanan kişi) herhangi bir zihinsel sorun yaşarsanız bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz. Özellikle depresyonda iseniz veya intiharı düşünüyorsanız bu çok önemlidir. Bazı vakalarda zihinsel sorunlar doz düşürüldüğünde veya ilaç kesildiğinde ortaya çıkmaktadır.

Uzun süreli kortikosteroid tedavisi gören bebek veya çocukların büyüme ve gelişmeleri dikkatle gözlenmelidir.

Yaşlılarda hayatı tehdit edici reaksiyonların önüne geçilmesi için yakın klinik denetim gerekmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DELTACORTRIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DELTACORTRIL su ile birlikte yutulmalıdır. DELTACORTRIL'i yemeklerden önce ve sonra kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, tedaviye başlamadan önce doktorunuzu durumdan haberdar etmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebek emziriyorsanız, tedaviye başlamadan önce doktorunuzu durumdan haberdar etmelisiniz. Doktorunuz tedaviniz sırasında bebeğinizi muayene etmek isteyecektir. Steroidler az miktarda süte geçmektedir.

Araç ve makina kullanımı

DELTACORTRIL aldıktan sonra başınız dönüyorsa veya bitkin hissediyorsanız, bu etkiler geçene dek araç ve makine kullanmayınız.

DELTACORTRIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdakilerden herhangi bir ilacı şu an kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz zira bu ilaçlar DELTACORTRIL'in etkisini engelleyebilir:

• Ritonavir gibi virüs ilaçları. Bu ilaçlar HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılabilmektedir.

• Ketokonazol, troleandomisin ve amfoterisin gibi mantar ilaçları. Bu ilaçlar mantarlara bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

• Eritromisin ve rifamisin gibi antibiyotikler. Bu ilaçlar bakterilere bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

• Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptik ilaçlar. Bu ilaçlar sara tedavisinde kullanılmaktadır.

• Eklem iltihabına yönelik ilaçlar.

• Varfarin gibi antikoagülanlar. Bu ilaçlar kanın incelmesi için kullanılmaktadır.

• Östrojenler (mesela doğum kontrol hapı veya HRT).

• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar.

• Tiazid diüretikler ('su tabletleri', mesela bendroflumetiazid). Bu ilaçlar su tutulması veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılmaktadır.

• Ülser tedavisinde kullanılan karbenoksolon.

• Astım tedavisinde kullanılan salbutamol, formoterol, bambuterol, fenoteral, ritodrin, salmeterol ve terbutalin.

• İnsülin gibi şeker hastalığında kullanılan ilaçlar.

• Romatizmal hastalık ve cilt sorunları tedavisinde ve nakil sonrasında kullanılan siklosporin.

• Kalp glikozidleri, mesela digoksin. Bu ilaçlar zayıflamış kalbi güçlendirmek için kullanılmaktadır.

• Non Steroidal Anti İnflamatuar ilaçlar (NSAİİ). Mesela aspirin, ibuprofen ve indometazin. Bu ilaçlar ağrı kesici olarak veya romatizmal hastalık tedavisinde kullanılmaktadır.

• Doğum veya düşük başlatmak amacıyla kullanılan mifepriston.

• Kanser tedavisinde kullanılan metotreksat gibi sitotoksik ilaçlar.

• Aşılar: herhangi bir aşılama öncesinde doktorunuza veya hemşirenize steroid kullandığınızı söylemeniz şarttır. Steroidler bağışıklık yanıtınızı etkilerler, dolayısıyla canlı aşı olmamanız gerekmektedir.

• Büyüme hormonu olan somatropin.

• Glokom veya sara tedavisinde kullanılan asetazolamid.

• Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kıvrım diüretikleri (mesela furosemid).

• Astım ve kronik obstrüktif pulmoner hastalık (KOAH) tedavisinde kullanılan teofilin.

• Diğer kortikosteroidler ile birlikte kullanım.

• Antikolinesteraz ajanlar (glukokortikoidler, ambenonium, neostigmin ya da piridostigmin gibi)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DELTACORTRIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Farklı hastalıklarda DELTACORTRIL dozları da farklı olacaktır. Hastalığınıza bağlı olarak günlük doz 5 ila 60 mg arasında değişmektedir. Bazı durumlarda her gün almanız söylenebilir. DELTACORTRIL'i nasıl ve ne zaman almanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Hastalığınız düzelmeye başladığında, doktorunuz dozunuzu azaltabilir. İlaç tamamen kesilmeden önce doktorunuz dozunuzu aşamalı olarak azaltabilir. Bu kararlar hastalığınıza, dozunuza ve ilacı ne kadar süredir aldığınıza bağlıdır. Her durumda herhangi bir değişikliğe karşı tetikte olmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Steroid kullanımı çocuklar ve ergenlerin normal büyümesini yavaşlatabilir. Bu etkinin azalması için tabletler genellikle iki günde bir tek doz olarak uygulanmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar tarafından kullanıldığında, kırılgan kemik hastalığı, şeker, yüksek kan basıncı, enfeksiyonlar ve cildin incelmesi gibi bazı istenmeyen yan etkiler daha ciddi boyutta olabilir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

Karaciğer veya böbrek yetmezliğinde özel bir doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Eğer DELTACORTRIL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DELTACORTRIL kullanırsanız

Kazara çok fazla DELTACORTRIL tablet aldıysanız veya ilacınızı başka birisi kullandıysa bir an önce bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz veya en yakın acil servise başvurunuz. Kalan ilaçları veya boş ambalajı yanınızda götürmeyi unutmayınız.

DELTACORTRIL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DELTACORTRIL'i kullanmayı unuttuysanız

Endişelenmeyiniz. Bu durumda aklınıza geldiği an (eğer sonraki doza yakın bir zamanda değilse) unuttuğunuz hapı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonra her zamanki gibi ilacınızı almaya devam ediniz.

Eğer bu ürünle ilgili daha başka sorularınız varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

DELTACORTRIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi kesmeden önce doktorunuzla konuşmanız çok önemlidir. Tedavinin aniden kesilmesi şu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir: ateş, ağrılı eklemler ve kaslar, göz ve burun pasajının iltihaplanması, ağrılı ve kaşıntılı cilt yumruları, kilo kaybı.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA02167
Satış Fiyatı 9.68 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.68 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532010865
Etkin Madde Prednizolon
ATC Kodu H02AB06
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Prednizolon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DELTACORTRIL 5 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 20209.68 TL
15 Jun 20209.68 TL
12 Jun 20209.68 TL
8 Jun 20209.68 TL
1 Jun 20209.68 TL
29 May 20209.68 TL
22 May 20209.68 TL
18 May 20209.68 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları