Neutec Inhaler İlaçları › DELOFED MR 2.5/120 mg 20 kapsül { Neutec Inhaler } › Kullanma Talimatı

DELOFED MR 2.5/120 mg 20 kapsül { Neutec Inhaler } Kullanma Talimatı

Desloratadin + Psodoefedrin Hidroklorür }

Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

DELOFED MR 2,5/120 mg değiştirilmiş salınındı kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir MR kapsül 2,5 mg desloratadin ve 120 mg psödoefedrin HCL içerir.

Yardımcı madde (ler):Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, talk, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, aerosil 200, sodyum stearil fumarat, HPMC K 100 M, magnezyum stearat, kapsül içeriği olarak; jelatin, eritrosin FD&C kırmızı 3 (E 127), indigotin FD&C mavi 2 (El32) ve opadry II 85G18490 white içeriği olarak; polivinil alkol, talk, makrogol/PEG 3350, lesitin (soya) (E322), titanyum dioksit (El71) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DELOFED MR nedir ve ne için kullanılır?

2. DELOFED MR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DELOFED MR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DELOFED MR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DELOFED MR nedir ve ne için kullanılır?

DELOFED MR, şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde beyaz renkli yuvarlak 2 adet film tablet ve beyaz renkli toz şeklindedir. DELOFED MR, 20 ve 30 MR kapsül içeren, Alü/Alü blister ambalajda ve karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.

DELOFED, alerjik maddelerle karşılaşıldığında veya iltihabi durumlarda etkili antihistamin grubu bir ilaç olan desloratadin ve burun tıkanıklığını gideren psödoefedrin etken maddelerini içermektedir. DELOFED, 12 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde alerjik nezle belirtilerinin (hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) giderilmesinde kullanılır.


2.DELOFED MR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DELOFED MR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İlacı almadan önce, psödoefedrin, desloratadin, loratadin ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),
 • İdrar tutulması var ise,
 • Depresyon tedavisi için monoamin oksidaz inhibitör (MAOI) tedavisi alıyorsanız veya MAOI tedavisinin sonlandırılmasından sonraki 2 haftalık süreçte iseniz,
 • Şiddetli yüksek tansiyonunuz veya koroner arter (kalbi besleyen) damar hastalığınız varsa,
 • Kalp atımının hızlanmasının (taşikardinin) eşlik ettiği hastalığınız var ise,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise,
 • Diğer sempatomimetrik ilaçlar ( burun tıkanıklığı giderici ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri psikostimülanlar) veya beta blokörlerle (atenolol, metaprolol ve benzeri etken maddelerini içeren ve kalp atım hızını azaltan, tansiyonu düşüren ilaçlar) birlikte kullanım,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda,
 • DELOFED MR’ı kullanmayınız.

  Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

  DELOFED MR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Kalbinizde ritm bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,
 • Fazla çalışan tiroidiniz varsa, Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu var ise,
 • Karaciğer veya böbrek fonksiyon sorunlarınız var ise,
 • Tansiyonunuz yüksekse,
 • Diğer sağlık problemleriniz var ise,
 • Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliğiniz varsa,
 • Göz tansiyonun artması (glokom) durumunda,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatomimetik sistemi uyaran ilaçlarla beyinin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (PRES) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (RCVS) bildirilmiştir. Belirtiler ani başlangıçtı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.
 • Daha önce size kalbin çalışma hızıyla ilişkili kalıtsal bir hastalık (uzamış QT sendromu ve Torsades de Pointes) tanısı konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüheleniliyorsa,
 • 60 yaşın üzerindeyseniz,
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DELOFED MR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DELOFED MR aç veya tok kamına alınabilir. DELOFED’in alkolle birlikte kullanılması sakıncalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DELOFED MR gebelik sırasında bebeğinize zarar verebilir. . Eğer hamile iseniz DELOFED MR’ı kullanmayınız.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız DELOFED MR’ı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç kullanma becerisinin değerlendirildiği klinik araştırmalarda, desloratadin almakta olan hastalarda herhangi bir bozukluk ortaya çıkmamıştır. Psödoefedrinin de araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Yine de, çok ender de olsa bazı hastalarda uykululuk hali oluşabileceğinden DELOFED MR araç ve makine kullanma becerilerini bozabilir.

  DELOFED MR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DELOFED MR içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Sodyum uyarısı

  DELOFED MR her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Lesitin uyarısı

  DELOFED MR lesitin (soya (E322)) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Yüksek tansiyonlu bir hastaysanız ve beraberinde ağrı ve enflamasyonda kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar (steroid yapıda olmayan bir iltihap çözücü) bir ilaç hem de DELOFED MR alıyorsanız bu ilacı dikkatli kullanınız.

  Beyin kanamasına bağlı inme riskini arttıran faktörlere sahip bir hastaysanız ve beraberinde kan damarlarını daraltıcı ilaçlar (bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamin gibi) ve diğer burun tıkanıklığını giderici (dekonjestan) ilaçlarla (fenilpropanolamin, fenilefrin, efedrin gibi) birlikte DELOFED MR alıyorsanız bu ilacı dikkatli kullanınız.

  • DELOFED MR içeriğindeki psödoefedrinin burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesici ilaçlar (örneğin deksfenfluramin, sibutramin) ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (örneğin metilfenidat, atomoksetin) veya MAOFleri (örneğin moklobemid, fenelzin) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyon düşürücü ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

  Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan moklobemid ile birlite kullanımı hipertansif (ciddi kan basıncı yükselmesi) kriz riski oluşturur.

  MAOI (depresyon tedavisinde ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız veya MAOI tedavisinin sonlandırılmasından sonraki 2 haftalık süreçte iseniz doktorunuza haber veriniz.

 • Kardiyak glikozitlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.
 • Ergot alkoloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.
 • Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır örneğin amitriptilin, imipramin) yan etkilerini artırır.
 • Ayrıca aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza haber veriniz:

 • Metildopa (Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 • Reserpin (Serpalan; yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 • Dijitalis (Digoksin, lanoksikap, lanoksin; kalp rahatsızlıklarında kullanılır)
 • Ketokonazol (Nizoral; mantar tedavisinde kullanılır)
 • Eritromisin(Ery-tab, Eryc, PCE; bir çeşit antibiyotik)
 • Azitromisin (Zithromax, Zmax; bir çeşit antibiyotik))
 • Antihistaminler (Alerjik maddelerle karşılaşıldığında veya iltihabi durumlarda kullanılır)
 • Diğer dekonjestanlar (Burun tıkanıklığında kullanılan ilaçlar)
 • İlaçlarınızın herhangi birini kesmeden önce lütfen doktorunuza haber veriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DELOFED MR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse günde 2 kez 1 kapsül önerilmektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DELOFED MR ağız yolu ile alınır. Kapsüller 1 bardak su (150 mL) ile içilmelidir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Psödoefedrin, desloratadin ve metabolitleri büyük ölçüde böbrekler vasıtasıyla atılmaktadır ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yan etki riski daha yüksek olabilmektedir. Yaşlı hastalarda yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceğinden doz seçiminde dikkatli olunmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

  DELOFED MR böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer DELOFED MR ’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DELOFED MR kullanırsanız

  DELOFED MR 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DELOFED MR'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DELOFED MR ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı 21.53 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 21.53 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680881177453
Etkin Madde Desloratadin + Psodoefedrin Hidroklorür
ATC Kodu R01BA52
Birim Miktar 2,5+120
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DELOFED MR 2.5/120 mg 20 kapsül { Neutec Inhaler } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202021.53 TL
23 Mar 202021.53 TL
18 Mar 202021.53 TL
13 Mar 202021.53 TL
6 Mar 202021.53 TL
28 Feb 202021.53 TL
21 Feb 202021.53 TL
14 Feb 202019.23 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları