Osel İlaçları › DEKSAMET 8 mg 2 ml 1 ampül › Kullanma Talimatı

DEKSAMET 8 mg 2 ml 1 ampül Kullanma Talimatı

Deksametazon }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Deksametazon Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 24 July  2020

DEKSAMET Ampul

Kas içine ve damar içine uygulama içindir.

Etken Madde

Her bir 2 ml' lik ampul, 8 mg deksametazorı fosfata eşdeğer deksametazon sodyum fosfat içermektedir.

Yardımcı madde(ler):Kreatinin 16 mg. sodyum sitrat 20 mg, sodyum metabisülfit 2 mg. metil paraben 3 mg, propil paraben 0.4 mg ve enjeksiyortluk su k.m.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKSAMET nedir ve ne için kullanılır?

2. DEKSAMET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEKSAMET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEKSAMET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEKSAMET nedir ve ne için kullanılır?

DEKSAMET, kortikosteroid (hormonlara benzeyen ilaçlar) grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren ampuldür.

DEKSAMET, Tip I camdan yapılmış. 2 mflik amber renkli ampullerde bulunur. Her bir karton kutu 1, 5, 50 ve 100 adet 2 mİ’lik ampul içeren kutularda bulunmaktadır.

DEKSAMET, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

DEKSAMET, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Deksametazon alerjik bozukluklar, endokrin hastalıklar (hormonlarla ilgili hastalıklar), deri hastalıkları, romatizma! hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kan hastalıkları, ödeme

yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, iltihabi bağ dokusu hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.


2.DEKSAMET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKSAMET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Deksametazon'a veya DEKSAMET’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise

 • Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise
 • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa. Özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)
 • DEKSAMET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Kalp yetmezliğiniz var ise
 • • Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz

 • Tüberküloz hastalığınız var ise
 • Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise
 • Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız var    ise
 • Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız    var ise
 • Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
 • Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)
 • • Psikiyatrik sorunlarınız veya epilepsi (sara) hastalığınız var ise

 • Göz tansiyonunuz (glokom) var ise
 • • Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise

 • Mide (peptİk) ülseriniz varsa
 • Migreniniz varsa
 • Parazit enfeksiyonunuz varsa
 • Büyüme bozukluğunuz varsa
 • Cushing sendromu’nuz (yüksek kortizol seviyesi    ile seyreden bir tür hormonal hastalık)
 • varsa

 • Kafa travması geçiriyorsanız
 • İnme geçirdiyseniz
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEKSAMET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEKSAMET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  Hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEKSAMET gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan ünce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DEKSAMET'in araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  DEKSAMET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda I mmol (23 mg)' dan daha az sodyum ihtiva eder: yani esasında sodyum içermediği kabul edilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKSAMET kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

  • Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)

 • Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler
 • • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbİton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap giderici ilaçlar
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar
 • Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları
 • • Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin

 • Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid
 • Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DEKSAMET nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  DEKSAMET ampul, doktorunuz tarafından damar ya da kas içine uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda DEKSAMET başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir. Başlangıç dozu, 0.02 - 0.3 mg/kg/gün'dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Karaciğer yetmezliği

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Eger DEKSAMET in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSAMET kullanırsanız

  DEKSAMET’den fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

  DEKSAMET'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktur veya eczacı ile konuşunuz.

  DEKSAMET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

  DEKSAMET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bu ilacı almayı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir. Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu (gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA02151
Satış Fiyatı 3.63 TL [ 24 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 3.63 TL [ 17 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699788750324
Etkin Madde Deksametazon
ATC Kodu H02AB02
Birim Miktar 8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Deksametazon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEKSAMET 8 mg 2 ml 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jul 20203.63 TL
17 Jul 20203.63 TL
13 Jul 20203.63 TL
6 Jul 20203.63 TL
29 Jun 20203.63 TL
19 Jun 20203.63 TL
15 Jun 20203.63 TL
12 Jun 20203.63 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları