Nobel İlaç İlaçları › DEKSALGIN 25 mg 20 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

DEKSALGIN 25 mg 20 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Deksketoprofen Trometamol }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Deksketoprofen Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti. | Güncelleme : 6 January  2012

DEKSALGİN 25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  25 mg deksketoprofen'e eşdeğer 36,9 mg deksketoprofen trometamo1.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin Selüloz PH 101, mikrokristalin selüloz PH 102, kurutulmuş mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat tip A, gliserol dibehenat (Kompritol 888 ATO), Opadry KB Low viscosity White 310A180023 (Makragol (PEG) Polivinil alkol graft kopolimeri, Titanyumdioksit, Kaolin, Kopolividon, Sodyumlauril sülfat)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DEKSALGIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. DEKSALGIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DEKSALGIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DEKSALGIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.DEKSALGIN nedir ve ne için kullanılır?

  DEKSALGİN, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

  Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme) romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperaif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (ağrılı adet dönemleri) tedavisinde endikedir.

  DEKSALGİN, 25 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 10 ve 20 tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur.


 • 2.DEKSALGIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEKSALGIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız DEKSALGİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DEKSALGİN, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  DEKSALGIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektirecek herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DEKSALGİN'in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların birarada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • •  Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar

 • •  Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar

 • •  Bazı duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum

 • •  Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat

 • •  Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin

 • •  Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol

 • Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • •  Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri

 • •  Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin

 • •  Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin

 • •  Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamisin, amikasin vb.)

 • •  Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

 • Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • •  Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siproflaksasin, levofloksasin)

 • •  Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus

 • •  Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar

 • •  Gut tedavisinde kullanılan probenesid

 • •  Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin

 • •  Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston

 • •  Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI'ler)

 • •  Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.DEKSALGIN nasıl kullanılır ?

  •  

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • DEKSALGİN'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyacınız olan DEKSALGİN dozu, ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine bağlıdır. Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Önerilen doz genellikle, günlük 3 tableti (75 mg) geçmeyecek şekilde her 8 saatte bir 1 tablettir (25 mg).

  •

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri yeteri kadar su ile alınız.

  Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, tableti, emilimi daha kolay olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (bkz. bölüm 2 “DEKSALGİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması”).

  •

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  Çocuk ve ergenlerde DEKSALGİN kullanılmamalıdır.

  •

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlıysanız, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyen dozda başlamalısınız.

  DEKSALGİN iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen doza (75 mg) çıkarılabilir.

  •

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyecek dozda başlamalısınız.

  Eğer DEKSALGİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSALGIN kullanırsanız

  DEKSALGİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

  DEKSALGIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA12628
  Satış Fiyatı TL
  Önceki Satış Fiyatı
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699262090038
  Etkin Madde Deksketoprofen Trometamol
  ATC Kodu M01AE17
  Birim Miktar 25
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 20
  Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Deksketoprofen
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  DEKSALGIN 25 mg 20 film kaplı tablet Barkodu