Deva İlaçları › DEKORT 0.75 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

DEKORT 0.75 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Deksametazon }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Deksametazon Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

DEKORT 0.75 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir.

Etken Madde

Her bir tablet 0.75 mg deksametazon içermektedir.

Yardımcı madde(ler):Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, F.D.C. kırmızı no:3.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKORT nedir ve ne için kullanılır?

2. DEKORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEKORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEKORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEKORT nedir ve ne için kullanılır?

DEKORT, kortikosteroid grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren tablettir.

DEKORT, 10 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 20 tablet içermektedir.

DEKORT, deksametazon etkin maddesini içermektedir.

DEKORT, vücutta iltihap ile ilgili çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Deksametazon alerjik bozukluklar, deri hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalığı, eklem iltihabı, romatizmal hastalıklar, göz ile ilgili (oftalmik) hastalıklar, kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalıklar, kan hastalıkları, kas hastalıkları, ödeme yol açan hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya solunum bozuklukları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.


2.DEKORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Deksametazon’a veya DEKORT’ un bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise
 • Tüm vücudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise
 • Aşı yaptırmanız gerekiyorsa, özellikle de canlı aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, oral çocuk felci, sarı humma, BGC tüberküloz aşısı, vb.)
 • DEKORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Kalp yetmezliğiniz var ise,
 • Çevrenizde su çiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz
 • Tüberküloz hastalığınız var ise
 • Karaciğer ya da böbrek probleminiz var ise
 • Yüksek kan basıncı ya da diyabet hastalığınız (şeker hastalığı) var ise,
 • Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayıflığınız var ise,
 • Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
 • Göz bozukluğunuz varsa (herpes virüsü ile)
 • Psikiyatrik sorunlarınız veya    epilepsi    (sara) hastalığınız var ise
 • Göz tansiyonunuz (glokom) var ise
 • Miyastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) var ise
 • Mide (peptik) ülseriniz varsa
 • Migreniniz varsa
 • Parazit enfeksiyonunuz varsa
 • Büyüme bozukluğunuz varsa
 • Cushing sendromu’nuz (yüksek kortizol seviyesi    ile    seyreden bir tür hormonal
 • hastalık) varsa

 • Kafa travması geçiriyorsanız
 • İnme geçirdiyseniz
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEKORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DEKORT’ u yemeklerden sonra alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEKORT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DEKORT’ un araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  DEKORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir DEKORT 0.75 mg tablet 150 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DEKORT kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

 • Kalp ve kan rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan varfarin gibi ilaçlar, kan basıncını düşüren ilaçlar ve diüretikler (idrar söktürücüler)
 • Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler,
 • Fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Aspirin veya fenilbutazon gibi ağrı kesici ya da iltihap    giderici    ilaçlar,
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Potasyum düzeylerini düşürmek için kullanılan ilaçlar,
 • Aminoglutethimid gibi kanser ilaçları,
 • Burun tıkanıklığı semptomlarını hafifletmek için kullanılan efedrin,
 • Glokom (göz içi basıncının artması) için kullanılan asetazolamid,
 • Ülser (mide asidi nedeniyle oluşan yaralar) için kullanılan karboneksolon,
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DEKORT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Başlangıç dozu, günde 0.75 - 9 mg arasında değişebilir. Hafif olgularda 0.75 mg’ ın altına inilebilir daha ciddi olgularda ise 9 mg’ ın üzerine çıkabilir. Günlük dozun 3 veya 4 kışıma bölünerek verilmesi gerekir.

  Hastaların klinik tablosuna göre kullanılan doz değişebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DEKORT’ u kırmayınız veya çiğnemeyiniz. Bir miktar su ile yutunuz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda DEKORT başlangıç dozu, hastalığın durumuna göre değişebilir.

  Başlangıç dozu, 0.02 - 0.3 mg/kg/gün’dür ve 3 ya da 4 kısma bölünmüş olarak verilir.

  İdame dozu 0.01 - 0.1 mg/kg/gün’dür.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek, karaciğer veya kalp fonksiyonu azalmasının ve eşlik eden hastalığının veya diğer ilaç tedavisinin aşırı sıklığı dikkate alınarak ve genellikle dozaj aralığının düşüğünden başlayarak, yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaşlı hastalarda diyabet, sıvı retansiyonu ve hipertansiyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Karaciğer yetmezliği

  Yukarıda belirtilen dozlar kullanılabilir.

  Eger DEKORT’ un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKORT kullanırsanız

  DEKORT’ dan fazla alınması ile boğazın şişmesi, deri reaksiyonu, nefes alıp vermede zorlanma görülebilir.

  DEKORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DEKORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

  DEKORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bu ilacı almayı aniden durdurmanız tehlikeli olabilir. Eğer bu tedaviyi sonlandırmanız gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacın dozunu yavaş yavaş azaltarak sonlandıracaktır. Bu ilacı aniden sonlandırmanız durumunuzu daha kötüleştirebilir. Ayrıca, yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz. Bunlar, ateş baş ağrısı, görme bozukluğu(gözde ağrı veya göz iltihabı), hasta hissetme, kas ve eklem ağrısı, burnun iç kısmında şişlik, kilo kaybı, deride kaşıntı ve konjunktivit.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA02143
Satış Fiyatı 7.35 TL [ 8 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 7.35 TL [ 1 Oct 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525010209
Etkin Madde Deksametazon
ATC Kodu H02AB02
Birim Miktar 0.75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Deksametazon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEKORT 0.75 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Oct 20217.35 TL
1 Oct 20217.35 TL
27 Sep 20217.35 TL
22 Sep 20217.35 TL
14 Sep 20217.35 TL
6 Sep 20217.35 TL
27 Aug 20217.35 TL
16 Aug 20217.35 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları