Berko İlaçları › DEKOFERIN-EX şurup 150 ml › Kullanma Talimatı

DEKOFERIN-EX şurup 150 ml Kullanma Talimatı

Pseudoephedrine Hcl + Guafenezin }

Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

DEKOFERİN-EX şurup, 150 mL Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 mL (1 ölçek) şurup 30 mg psödoefedrin hidroklorür, Guaifenesin 100 mg

Yardımcı maddeler

Sukroz, sodyum benzoat, sakarin sodyum, gliserin, propilen glikol, sitrik asit monohidrat, FDC Red No:3 (E127), FDC Yellow No:6 (El 10), kiraz esansı ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKOFERIN-EX nedir ve ne için kullanılır?

2. DEKOFERIN-EX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEKOFERIN-EX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEKOFERIN-EX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEKOFERIN-EX nedir ve ne için kullanılır?

DEKOFERİN-EX , sistemik nazal dekonjestanlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. DEKOFERİN-EX 150 ml’lik cam şişeler içinde bulunmaktadır.

DEKOFERİN-EX , balgamlı ve göğüse inmiş öksürükle birlikte görülen üst solunum yolu rahatsızlıklarında belirtilerin rahatlatılmasını sağlar. Burnu açarak, burun akıntısını durdurur ve balgamın dışarı atılmasını sağlayarak hastayı rahatlatır.


2.DEKOFERIN-EX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKOFERIN-EX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin maddeye, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Şiddetli yüksek tansiyon veya koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Şiddetli derecede böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • Eğer şu ilaçları kullanıyorsanız: Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.
 • 12 yaş altındaki çocuklarda.
 • DEKOFERİN-EX'

  DEKOFERIN-EX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,
 • Hafif veya orta şiddetli tansiyon hastalığınız varsa,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği hastalığınız veya böbrek yetmezliği hastalığınız varsa, özellikle birlikte bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,
 • Göz tansiyonun artması (glokom) durumunda,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu varsa,
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • 60 yaş üzerindeyseniz
 • Alkol kullanıyorsanız
 • Birkaç haftadır soğuk algınlığınız varsa ya da öksürüğünüzden kan geliyorsa ya da astım veya amfızem sebebiyle çok fazla balgam geliyorsa.

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCYS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEKOFERİN-EX’

DEKOFERIN-EX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEKOFERİN-EX yiyeceklerle birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKOFERİN-EX‘‘ in hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKOFERİN-EX ’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmeniz varsa araç ya da makine kullanmayınız.

DEKOFERİN-EX’

DEKOFERIN-EX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEKOFERİN-EX bir ölçekte (5 mİ) 3g sukroz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıklılığınızın olmadığını söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu durum şeker hastalarında dikkate alınmalıdır.

DEKOFERİN-EX gliserin içerir. Bu durum baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her bir ölçekte (5ml) 10 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

İçeriğindeki FDC red no.3 (E 127), FDC yellow no:6 (E 110) sebebiyle alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Yetişkinler için 400mg/kg, çocuklar için 200mg/kg üzeri dozlarda propilen glikol, alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DEKOFERİN-EX ’in burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’leri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. DEKOFERİN-Ex furazolidon ile birlikte kullanılmamalıdır.

Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur. Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DEKOFERIN-EX nasıl kullanılır ?

12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde: Tavsiye edilen doz günde 3 kez alman 10 ml’dir (2 ölçek).

Uygulama yolu ve metodu

DEKOFERİN-EX ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda normal yetişkin dozu uygulamr. Ancak yaş ile birlikte böbrek ve karaciğer fonksiyonları da azalacağından ileri yaştaki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek hastalığında kullanım: Böbrek hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Karaciğer hastalığında kullanım:    Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzu

bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKOFERIN-EX kullanırsanız

DEKOFERİN-EX kullandıysanız:

DEKOFERİN-EX ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

DEKOFERİN-EX,i

DEKOFERIN-EX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEKOFERİN-EX

DEKOFERIN-EX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 17.76 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.76 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591571383
Etkin Madde Pseudoephedrine Hcl + Guafenezin
ATC Kodu R01BA52
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 150
Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEKOFERIN-EX şurup 150 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 202217.76 TL
17 Jun 202217.76 TL
10 Jun 202217.76 TL
3 Jun 202217.76 TL
27 May 202217.76 TL
20 May 202217.76 TL
13 May 202217.76 TL
6 May 202217.76 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları