Berko İlaçları › DEKOFERIN şurup 100 ml › Kullanma Talimatı

DEKOFERIN şurup 100 ml Kullanma Talimatı

Pseudoephedrine Hcl }

Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Pseudoephedrine HCL Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

DEKOFERİN şurup, 100 mL

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 mL (1 ölçek) şurup 30 mg psödoefedrin hidroklorür

Yardıma maddeler:Gliserin, propilen glikol, sitrik asit monohidrat, sodyum benzoat, ponso 4R (E 124), ahududu esansı, sukroz ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKOFERIN nedir ve ne için kullanılır?

2. DEKOFERIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEKOFERIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEKOFERIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DEKOFERIN nedir ve ne için kullanılır?

DEKOFERİN, 5 mİ’ sinde 30 mg psödoefedrin hidroklorür içeren şuruptur.

100 mİ’ lik amber renkli şişede, 5 mİ’ lik kaşık ölçekle beraber sunulur.

*    (S)

DEKOFERİN , aleıjik burun akıntısı, vazomotor burun akıntısı (burun mukozasının devamlı kanlanması ve bol mukus salgılaması ile belirgin durum), nezle, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda belirtilerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılır.


2.DEKOFERIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKOFERIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Şiddetli derecede böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,

• Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

•    Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: Bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçlan, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozukluklan tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalanna yardımcı olan oksitosin.

•    6 yaş altındaki çocuklarda.

DEKOFERİN

DEKOFERIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa,

•    Yüksek tansiyon hastalığınız varsa,

•    Şiddetli karaciğer yetmezliği hastalığınız veya böbrek yetmezliği hastalığınız varsa, özellikle birlikte bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,

•    Şeker hastalığınız varsa,

•    Fazla çalışan tiroidiniz varsa,

•    Göz tansiyonun artması (glokom) durumunda,

•    Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

•    Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğu varsa,

•    Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüphelen iliyorsa,

•    60 yaş üzerindeyseniz

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçtı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEKOFERİN*

DEKOFERIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEKOFERİN yiyeceklerle birlikte kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKOFERİN’in hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEKOFERİN’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Baş dönmeniz varsa araç ya da makine kullanmayınız.

DEKOFERİN'

DEKOFERIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DEKOFERİN bir ölçekte (5 mİ) 3g sukroz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıklılığınızın olmadığını söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu durum şeker hastalarında dikkate alınmalıdır.

İçeriğindeki renklendirici ponso 4R sebebiyle alerjik reaksiyonlar görülebilir.

DEKOFERİN bir ölçekte (5 mİ) 5 mg sodyum benzoat içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DEKOFERİN’in burun tıkanıklığım giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyancı ilaçlar veya MAOrieri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur. Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiseıjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DEKOFERIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde: Tavsiye edilen doz günde 3-4 kez alınan 10 ml’dir (2 ölçek). Maksimum günlük doz 40 ml’dir (8 ölçek).

Uygulama yolu ve metodu

DEKOFERİN ağızdan alınır.

Değişik yaş gruplan

6 -

Yaşlılarda kullanımı

Tavsiye edilen doz günde 3 - 4 kez alınan 5 ml’dir (1 ölçek). Maksimum günlük doz 20 ml’dir (4 ölçek).

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanım:

DEKOFERİN ’ in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililik incelenmemiştir. Yaşlılarda DEKOFERİN’ in etkilerine hassasiyet daha fazla olabilmektedir. Deneyimler, günde 3-4 kez 10 mİ kullanımın yeterli olduğunu göstermektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek hastalığında kullanım: Özellikle kalp-damar hastalıklarının eşlik ettiği orta dereceli ve şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Karaciğer hastalığında kullanım:    Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzu

bilgilendiriniz. Tedavinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKOFERIN kullanırsanız

DEKOFERIbr’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

DEKOFERIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEKOFERİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

DEKOFERİN ile tedaviyi sonlandırmanın bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 12.27 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 12.27 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKontrole Tabi bir ilaçdır.
Barkodu8699591571390
Etkin Madde Pseudoephedrine Hcl
ATC Kodu R01BA02
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Pseudoephedrine HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DEKOFERIN şurup 100 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 202212.27 TL
17 Jun 202212.27 TL
10 Jun 202212.27 TL
3 Jun 202212.27 TL
27 May 202212.27 TL
20 May 202212.27 TL
13 May 202212.27 TL
6 May 202212.27 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları