Vefa İlaç İlaçları › D- COLEFOR FORT 15.000 IU/ml oral damla çözelti (1 adet) › Kullanma Talimatı

D- COLEFOR FORT 15.000 IU/ml oral damla çözelti (1 adet) Kullanma Talimatı

Vitamin D3 }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 19 June  2020

D-COLEFOR FORT 15.000 I.U./ml oral damla, çözelti

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her l ml'lik oral damla 15.000 I.U.'e eşdeğer (koyun yününden elde edilen) 0.375 mg vitamin D3 içerir.

Yardımcı maddeler

Zeytin yağı ve Vitamin E içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. D- COLEFOR FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. D- COLEFOR FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. D- COLEFOR FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. D- COLEFOR FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.D- COLEFOR FORT nedir ve ne için kullanılır?

D-COLEFOR FORT, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3 (koyun yününden elde edilen)) içerir. D-COLEFOR FORT, damlalıklı cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.

D-COLEFOR FORT, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm [parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) bezlerindeki tümör oluşumuna bağlı bir hastalık] tedavisinde kullanılır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0S3k0S3k0YnUyZW56


 • 2.D- COLEFOR FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  D- COLEFOR FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • •  Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • •  Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız

 • •  İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,

 • •  Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.

 • •  D hipervitaminozu (D vitamininin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)

 • •  Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa

 • •  Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)

 • •  Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa

 • D- COLEFOR FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Fazla hareket etmiyorsanız,

 • •  Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız

 • •  Böbrek taşı geçmişiniz varsa

 • •  Sarkoidozunuz varsa

 • •  Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa

 • •  Böbrek bozukluğunuz varsa

 • •  D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.

 • D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 IU/gün’ü geçmemelidir.


  3.D- COLEFOR FORT nasıl kullanılır ?

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0S3k0S3k0YnUyZW56

  Yeni doğan:  1000 lU/gün (25 gg/gün)

  1 ay-1 yaş:    1500 lU/gün (37.5 gg/gün)

  1-10 yaş:     2000 lU/gün (50 gg/gün)

  1-18 yaş:     4000 lU/gün (100 gg/gün)

  18 yaş üstü erişkinler: 4000 lU/gün (100 gg/gün)

  D-COLEFOR FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte rutin kullanımı önerilmemekle birlikte, gerektiğinde hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte profilaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 lU/gün’ü geçmemelidir.

  D-COLEFOR FORT gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  D vitamini anne sütüne geçer.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makine kullanımı

  D-COLEFOR FORT'un araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

  D-COLEFOR FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D'nin etkisi azalabilir.

  Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0S3k0S3k0YnUyZW56 Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.

  D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.

  İzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkinliğini azaltabilir.

  Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.

  Yağ emiliminin azalmasına neden olan ilaçlar, [orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestiramin (kolesterol tedavisinde kullanılır) gibi] vitamin D emilimini azaltabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

 • 3. D-COLEFOR FORT nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  D-COLEFOR FORT’u her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  1 ml D-COLEFOR FORT 25 damladır.

  Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:

  Bu 1 adre

  Yaş

  Grubu

  Profilaksi/İdame

  Önerilen Doz

  D Vitamini Eksikliği Tedavi Dozu

  İdame Tedavide ve Riskli Grupların Profilaksisi İçin Tolere Edilebilen En Yüksek Doz

  Günlük tedavi

  **

  Haftalık uygulama

  Yeni doğan

  400lU/gün

  (10 pg/gün)

  1000 lU/gün (25 pg/gün)

  YOK

  1000 lU/gün (25 pg/gün)

  1 ay- 1 yaş

  400lU/gün

  (10 pg/gün)

  2000-3000 lU/gün (50-75 pg/gün)

  YOK

  1500 lU/gün (37.5 pg/gün)

  1-10 yaş

  400-800* lU/gün (10-20 pg/gün)

  3000-5000 lU/gün

  (75-125 pg/gün)

  YOK

  2000 lU/gün (50 pg/gün)

  11-18 yaş

  400-800* lU/gün (10-20 pg/gün)

  3000-5000 lU/gün

  (75-125 pg/gün)

  YOK

  4000 lU/gün (100 pg/gün)

  18 yaş üstü ıelge.5070 sayılı Elek silSri^kOıÖrOI ledileb

  600-15000 lU/gün tronik İpza Kanunu uyarınca ele li( vmVeui . 5epg0/g14Pza aslı

  7000-10.000 lU/gün ktronik nlarokAmzalanmıştır. Dokü lcV1v7ı5ıT.250iipg/ı.n)ulama 1

  50.000 lU/hafta

  man //ebs.titfk.gov.tr/Basyuru/ od1 :250lpg4Aattk0S3k(JS3k0

  4000 lU/gün EIpızaKontrol Yıfc1;0W56g/gün)

  * Gerektiğinde 1000 IU‘ye kadar çıkılabilir

  ** 6-8 haftaya kadar kullanılabilir.

  *** günlük yerine haftalık doz uygulanmak istenirse 50.000 IU tek seferde haftalık doz olarak 6-8 haftaya kadar kullanılabilir.

  D vitamini içeren ilaçların gebelikte profılaksi amacıyla kullanımında maksimum doz 1000 lU/gün’ü geçmemelidir.

  Emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  D-COLEFOR FORT günde bir kez ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliğinde kullanım

  Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Eğer D-COLEFOR FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla D- COLEFOR FORT kullanırsanız

  Eğer aşırı miktarda D-COLEFOR FORT kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler [öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi], bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).

  Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.

  D-COLEFOR FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyZ1AxS3k0S3k0S3k0YnUyZW56

  D- COLEFOR FORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  D- COLEFOR FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, D-COLEFOR FORT tedavisini durdurmayınız.

 • Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA17332
Satış Fiyatı 18.19 TL [ 19 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.19 TL [ 15 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680131752416
Etkin Madde Vitamin D3
ATC Kodu A11CC05
Birim Miktar 150000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

D- COLEFOR FORT 15.000 IU/ml oral damla çözelti (1 adet) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Jun 202018.19 TL
15 Jun 202018.19 TL
12 Jun 202018.19 TL
8 Jun 202018.19 TL
1 Jun 202018.19 TL
29 May 202018.19 TL
22 May 202018.19 TL
18 May 202018.19 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları