Abdica İlaçları › DAYRIT 250 mg 10 enterik kaplı tablet › Kullanma Talimatı

DAYRIT 250 mg 10 enterik kaplı tablet Kullanma Talimatı

Diritromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Diritromisin Abdica İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 7 December  2012

DAYRİT 250 mg enterik kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir enterik kaplı tablette 250 mg diritromisin içerir.

Yardımcı maddeler

Magnezyum karbonat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, metil hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, propilen glikol, metaakrilik asit kopolimeri, renk karışımı beyaz T3166-WE, trietil sitrat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DAYRIT nedir ve ne için kullanılır?

2. DAYRIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DAYRIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DAYRIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DAYRIT nedir ve ne için kullanılır?

DAYRİT, 10 ve 14 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda sunulan makrolid grubu bir antibiyotiktir.

DAYRİT etkin madde olarak diritromisin içerir.

Diritromisin, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

DAYRİT’in mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin, duyarlı bakterilerin protein sentezini baskılamak yoluyla olduğu düşünülmektedir.

Diritromisin, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae gibi mikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkinlik gösterir.

DAYRİT yukarıda belirtilen bakteriler tarafından meydana getirilen, aşağıdaki enfeksiyonlann tedavisinde endikedir.

 • Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonlan
 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
 • Akut bronşitte bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
 • Toplumda edinilmiş pnömoniler
 • Yutak ve bademcik iltihap olgulannda
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

 • 2.DAYRIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DAYRIT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Diritromisine veya DAYRİT’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.

  DAYRIT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Hamileliğinizin ilk 3 ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Psödomembranöz kolit adı verilen ve kanlı-mukuslu ishal ile kendini belli eden hastalık, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebilir. Bu nedenle uzun süredir antibiyotik kullanıyorsanız ve ishaliniz varsa, psödomembranöz kolit gelişme olasılığını unutmayınız. Hafif psödomembranöz kolit vakalan genellikle, ilacın bırakılması ile düzelirken, orta-ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.

  Aşın çoğalabilecek dirençli organizmalann ortaya çıkma olasılığı akılda tutulmalıdır. Tedaviniz sırasında hastalığın şiddetlenmesi gelişebilir.

  DAYRİT kullanırken doğrudan uzun süre güneş ışığına maruz kalmayın. Zira DAYRİT derinizin güneş ışığına karşı duyarlılığını arttırabilir. Gerekirse korunma tedbirlerini arttımız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DAYRIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DAYRİT, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır.Günde 2-3 L su ve içecek tüketilmelidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DAYRİT’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  DAYRIT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Kroskarmelloz sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir..

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DAYRİT’in etken maddesi olan diritromisin ile yapıca benzerlik gösteren eritromisin adlı antibiyotiğin, kanı sulandırıcı ilaçlar (varfarin), kalp kasını güçlendirici ilaçlar (digoksin), migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (ergotamin), sakinleştirici ilaçlar (triazolam), bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar (siklosporin), uyku ilaçları (heksobartital), sara ilaçları (karbamazepin), anestezi ilaçlan (alfentanil), kalp ritmini düzenleyici ilaçlar (dispiramid) ve yükselmiş kan kolesterol düzeyini düşürücü ilaçlar (lovastatin) ile birlikte kullanılması sırasında ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. DAYRIT’in bu ilaçlarla birlikte kullanılmasına ait veriler sınırlı olduğundan, bu tür uygulamalar sırasında dikkatli olmak gerekir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DAYRIT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; erişkinlerde tüm endikasyonlarda günde

  1 defa 500 mg (250 mg’lik 2 tablet) şeklinde kullanılır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Enfeksiyon

  Doz

  Veriliş sıklığı

  Veriliş süresi

  Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

  500mg

  Günde 1 kez

  5-7 gün

  Akut bronşitte sekonder enfeksiyon

  500mg

  Günde 1 kez

  7 gün

  Toplumda edinilmiş pnömoni

  500mg

  Günde 1 kez

  14 gün

  Yutak ve bademcik iltihabı

  500mg

  Günde 1 kez

  10 gün

  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

  500mg

  Günde 1 kez

  5-7 gün

  Uygulama yolu ve metodu

  DAYRİT sadece ağızdan kullanım içindir.

  DAYRİT, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak yutulmalıdır.

  2 tablet aynı anda, 1 bardak su ile alınır.


  İki tablet aynı biister    Her defasında iki tableti

  ambalaj içerisinde yer almaktadır.    birden yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Hafif-orta derecedeki böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer DAYRİT’in etkisinin çok güçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DAYRIT kullanırsanız

  DAYRİT'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DAYRIT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DAYRİT ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdica İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699889040010
Etkin Madde Diritromisin
ATC Kodu J01FA13
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Diritromisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DAYRIT 250 mg 10 enterik kaplı tablet Barkodu